secundair logo knw 1

  • Colors: Blue Color

De waterschappen krijgen bij de toewijzing van elektriciteit een hogere prioriteit. Dat geldt ook voor de drinkwaterbedrijven. Dit vloeit voort uit de aanpassing van de Netcode elektriciteit door de Autoriteit Consument & Markt. De autoriteit heeft in reactie op de toenemende problemen door netcongestie besloten dat grootverbruikers met een groot algemeen belang voorrang moeten krijgen bij toekenning van zogeheten transportcapaciteit.

Een onderzoeksteam van de China Jiliang University in Hangzhou heeft volgens een publicatie in het blad Vegetable Research belangrijk inzicht verworven in wat zij noemen ‘de gouden uren' van de vroege ochtend bij het beregenen of irrigeren van gewassen. Deze periode blijkt cruciaal te zijn voor het optimaliseren van het watergebruik bij planten, bekend als Water Use Efficiency (WUE).

Het Korea Institute of Science and Technology (KIST) heeft een studie van een onderzoeksteam van het Koreaanse Center for Water Cycle Research gepubliceerd over hoe de verontreinigende organische stof nitraat de natuurlijke zuivering van grondwater juist kan verbeteren. De organische verontreinigingen in het geïnfiltreerde water worden afgebroken door de interactie van micro-organismen met ijzeroxidemineralen in de watervoerende laag.

Het is wenselijk dat alle drinkwaterbedrijven voorlopig huishoudens niet meer afsluiten wegens wanbetaling. En ook dat zij al afgesloten adressen waar minderjarige kinderen wonen weer aansluiten. Hiermee reageert minister Mark Harbers op de uitspraak van het gerechtshof Den Haag dat kinderen onvoldoende worden beschermd door de huidige regelgeving. De incassotrajecten moeten daarom eerst worden aangepast.

Het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap van Delfland heeft groen licht gegeven aan de verdere ontwikkeling van de nieuwe afvalwaterzuivering Vergulde Hand. De zuivering moet ‘het pronkstuk’ worden van het hoogheemraadschap. Ontwikkeling en bouw zijn een uitdaging: awzi Vergulde Hand, die in 2030 in bedrijf moet zijn, moet aan een breed scala aan zuiveringseisen voldoen, maar ook ruimte bieden voor aanpassingen in de toekomst.

Huishoudens mogen in 2035 nog maar 100 liter drinkwater per dag gebruiken, zakelijke gebruikers moeten 20 procent zien te minderen. In het Nationaal Plan van Aanpak Drinkwaterbesparing, dat gisteren is vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg Water, worden ‘richtinggevende keuzes’ en concrete maatregelen voorgesteld om deze doelen te bereiken. 

Is er een nieuwe drinkwaterwinning van 7 miljoen kubieke meter per jaar mogelijk op het Eiland van Schalkwijk, een gebied in de gemeente Houten? Daarnaar doet Vitens momenteel onderzoek. De Commissie voor de milieueffectrapportage beveelt aan om te laten zien hoe de locatie en inrichting van de winning stapsgewijs wordt bepaald. Het is belangrijk om te onderzoeken wat de effecten op het grondwater zijn, want die zijn nog moeilijk te voorspellen.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waarom niet gelijk combineren met een algemenere inrichting van het Markermeer om het inlaatwater van het Hoogheemraadschap HHNK te verbeteren, zwevende stof te verwijderen, hiervoor werden rond 1995 al plannen gesmeed. En ook natuurlijk ook om het effect van het door het Mantel gemaal bij Schardam op het Markermeer te neutraliseren. Dan kunnen de Marker Wadden gelijk 10 maal zo groot worden.
Een goede zaak, om effluentwater te gebruiken in plaats van drinkwater voor de slibontwatering. Ik ken dit proces net, maar waarom heb je water nodig om slib te ontwateren? Klinkt mij vreemd in de oren.
Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat! 
Bedankt Bas! Bij deze een link naar dat artikel: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32729940/