secundair logo knw 1

Foto: WDODelta

Waterschap Drents Overijsselse Delta versterkt vanaf 2020 7,5 kilometer stadsdijk in Zwolle. De dijken worden 60 tot 80 centimeter hoger en op de meeste plekken ook breder. Bewoners van naastgelegen wijken praten intensief mee over de dijkversterking.

 Het waterschapsbestuur besloot deze week dat versterking van de stadsdijken weliswaar flink ingrijpend is, maar een betere keuze is dan een nieuwe kering in het Zwarte Water. De stadsdijken beschermen de stad tegen water uit het Zwolle IJsselkanaal en het Zwartewater. Een nieuwe kering in het Zwarte Water zou in aanleg en onderhoud uiteindelijk 45 miljoen euro duurder worden dan versterking van de stadsdijken. “Bovendien zouden we als waterschap daarmee een extra beheerobject krijgen én zou het Zwarte Water door een kering smaller worden, wat hinder geeft voor het beroeps- en recreatieverkeer”, aldus Hanna de Weerd, omgevingsmanager bij WDODelta.

Versterking van de stadsdijken is een ingrijpend project, omdat op veel plekken langs de dijken woningen liggen. “We hebben het traject verdeeld in vijf deeltrajecten met allemaal een eigen aanpak qua versterking. Daarin hebben we meteen meegenomen welke functies op dat traject terugkomen, zoals fietspaden.” De bewoners van de omliggende wijken worden nauw betrokken bij de uitvoering van de dijkversterking. “De betrokkenheid is groot. Mensen willen graag actief meedenken en daar willen we ook ruimte voor bieden”, aldus De Weerd.

Het aanzicht van Zwolle verandert door de dijkversterking, bijvoorbeeld door het plaatsen van damwanden. Van beschermd stadsgezicht is nergens langs het traject sprake, maar een andere complicerende factor is er wel: de vele kabels die in de grond liggen. De Weerd: “We weten inmiddels van zo’n zeshonderd kabels langs het hele traject. De ervaring leert dat er in de praktijk vaak nog een paar blijken te liggen die niet vooraf bekend waren.”

De gemeente Zwolle, provincie Overijssel en Rijkswaterstaat stemmen in met de keuze voor dijkversterking in plaats van een nieuwe kering. De werkzaamheden beginnen in 2020 en zijn naar verwachting uiterlijk in 2024 afgerond.

Tot 2050 wordt in het gebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta meer dan honderd kilometer dijken en tientallen sluizen en gemalen aangepakt om de waterveiligheid te verbeteren. Dit wordt gedaan vanuit het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), onderdeel van het Deltaprogramma.

Klik hier voor meer informatie over de versterking van de stadsdijken in Zwolle

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...