0
0
0
s2sdefault

Het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion in Eindhoven wordt sinds kort verwarmd met energie uit de waterwinning van Brabant Water, ofwel aquathermie. Dat levert een besparing op van zo'n 450.000 kubieke meter gas per jaar, 80 procent van de totale gasrekening.

Het Zwemstadion, onderdeel van Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep, ligt pal naast het grootste drinkwaterproductiestation van Brabant Water. "Nergens in Brabant hebben we zo’n grote kans op het vlak van warmteuitwisseling als hier met het zwemstadion", verklaart directeur bestuurszaken Eric van Griensven van Brabant Water. Dat heeft hiervoor de handen ineengeslagen met de gemeente Eindhoven.

Bij aquathermie wordt warmte of koude uit water gehaald om gebouwen te verwarmen of te verkoelen. Dat kan oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) of drinkwater (TED) zijn. Aquathermie geldt als een duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen.

Warmtepompen
In Eindhoven gaat een deel van het opgepompte grondwater via een warmtewisselaar naar de warmtepompen van het Zwemstadion. Daar wordt warmte uit het water gehaald en afgegeven aan het zwemwater en de verschillende ruimtes. Vervolgens wordt dit water in het waterproductiebedrijf gezuiverd wordt tot drinkwater.

Het zwembad bespaart hiermee zo'n 450.000 kubieke meter gas per jaar, 80 procent van de totale behoefte. Als straks ook de nieuwbouw van het Nationaal Zwemcentrum duurzaam verwarmd wordt, komt daar nog eens 300.000 kubieke meter bij. De warmtepompen krijgen stroom van 3400 zonnepanelen.

"Het principe is niet nieuw, de schaal waarop het hier gebeurt wel", zegt wethouder Stijn Steenbakkers in een persbericht van de gemeente Eindhoven, eigenaar van het zwemcomplex.

Green Deal
De totale kosten van het project bedragen bijna 1,5 miljoen euro. De provincie heeft 125.000 euro subsidie beschikbaar gesteld, het Rijk zegt ruim 1,3 miljoen euro toe voor de komende vijftien jaar.

Brabant Water is een van de ondertekenaars van de Green Deal Aquathermie in 2019. Hiermee wil een brede coalitie van overheidsorganisaties, waterbeheerders, drinkwaterbedrijven en onderzoeksinstellingen, met steun van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, uitzoeken hoe aquathermie gebouwen kan verwarmen of koelen.

"Het is daarom ook logisch dat wij meedachten in de wens van de gemeente Eindhoven om de gemeentelijke gebouwen aardgasvrij te maken", zegt een woordvoerder van Brabant Water. In Tilburg voerde het drinkwaterbedrijf eerder een pilot uit met een installatie op Fontys Hogeschool. Op dit moment lopen er verder geen aquathermieprojecten. 

Volgens het Netwerk Aquathermie zijn er landelijk inmiddels ruim 65 projecten gerealiseerd en worden op 100 plaatsen de mogelijkheden onderzocht.

 

MEER INFORMATIE
Website Netwerk Aquathermie
H2O-bericht: Werking en kosten aquathermiesystemen in beeld gebracht
H2O-bericht: Toepassing van aquathermie gestimuleerd door Green Deal

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Ik verbaas me over deze suggestie. Mij komt het voorstel van Hans Middendorp over als een motie van wantrouwen naar de kiezers en naar de huidige gekozenen in de waterschappen. Een door de kiezers uit verschillende lijsten gekozen bestuur vertegenwoordigt toch per definitie de maatschappelijke belangen? Verstroping van de besluitvorming door een adviescommissie in te voeren die uit vertegenwoordigers van allerlei belangengroepen bestaat, levert geen meerwaarde.
Het is aan het ambtelijk apparaat en de bestuurders van het waterschap om, net zoals bij een gemeente of provincie, de verschillende maatschappelijke belangen bij de voorbereiding en de besluitvorming te betrekken. Daartoe zal men met al die belangengroepen contacten onderhouden, zoals nu ook al gebeurt. Maar dat is iets anders dan elke keer verplicht advies te moeten vragen. De door mij om zijn deskundigheid gewaardeerde AWP zou dit voorstel echt nog eens moeten heroverwegen.
Groet, Piet Oudega (HHNK, PvdA)
Hallo Hans, hele goede gedachte. Ik denk dat de geborgde zetels door hun sterke eigenbelang zorgen voor een veel te behoudend waterschap waar innovatie nauwelijks een kans krijgt. Daarbij weten ze het altijd zo te draaien dat de kosten niet eerlijk worden verdeeld en daarvan is de burger de dupe. Al met al denk ik dat een geheel gekozen bestuur sneller en beter tot besluitvorming kan komen en dat er een hoop bestuurlijke drukte kan worden voorkomen.
Een adviescommissie met alle belangengroepen is dan beter.
groet, Fokke
Dag Hans: ik deel je gedachtengang. Er is één nadeel. Het draagt weer bij aan de ‘bestuurlijke drukte’ waar we allemaal last van hebben. Ik vind de optie waarbij geborgden een kwaliteitszetel krijgen, met een maximum van drie per waterschap, daarom ook een aantrekkelijke optie.
Groet van Adriaan
Citaat: 'De Unie wijst erop dat de waterschappen komend jaar meer dan ooit tevoren investeren in veilige dijken en in schoon en voldoende water: 1,8 miljard euro.' Maar de Unie 'vergeet' te melden dat deze 1,8 miljard de opbrengst is van de Watersysteemheffing voor alle waterschappen samen. Dat is dus niet *extra* geld, maar reguliere financiering van droge voeten en schoon water. Het is mooi om dit geld voor de kerntaken van de waterschappen te labelen als een klimaatbeheer, maar er blijft dus extra geld nodig om, zoals de Unie stelt: "Er is wel extra rijksgeld voor decentrale overheden nodig om Nederland versneld aan te passen aan weersextremen."
Het pleidooi van VNG, IPO en Unie voor 1,8 miljard euro voor uitvoering van het Klimaatakkoord (2022-2024) is niet gehonoreerd. Maar als het Rijk de kosten voor klimaatadaptatie niet wil betalen, dan zit er voor de waterschappen niets anders op om naast de watersysteemheffing een aparte klimaatadaptatie-heffing in te voeren. Een heffing van 2 tientjes voor alle tien miljoen huishoudens in Nederland levert 200 miljoen per jaar op. Over drie jaar is dat 600 miljoen en dat is precies één-derde van het bedrag van 1,8 miljard dat VNG, IPO en Unie samen vragen. Zo eenvoudig kan het zijn.
Er wordt 6,7 miljard euro uitgetrokken voor klimaat en het deltaprogramma zoetwater krijgt 100 miljoen. Dat is dus ongeveer 1,5% van dit enorme bedrag. Verder is in 2018 besloten om het Deltafonds uit te breiden van het wegwerken van de achterstand in het onderhoud van dijken naar wateroverlast door klimaatverandering. En nu moet er volgens de deltacommissaris 800 miljoen bij. Wie kan dit balletje-balletje nog volgen? Volgens mij komt het deltaprogramma dus nog steeds structureel geld tekort. Enige journalistieke duiding is wel op z'n plaats!

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.