0
0
0
s2smodern

Waterschap Zuiderzeeland begint dit najaar een proef om een deel van het maaisel uit het stedelijk water van Lelystad te verwerken tot Bokashi. In totaal 400 ton wordt omgezet in bodemverbeterend materiaal voor de landbouw.

Dat zorgt volgens het waterschap op termijn voor kostenbesparing. Gebruikelijk is dat het maaisel dat vrijkomt bij het onderhoud in stedelijk water door de aannemer wordt afgevoerd en gecomposteerd. Voor een deel van het maaisel wil Zuiderzeeland nu de van oorsprong Japanse Bokashi-methode toepassen.

Hierbij worden micro-organismen en oergesteentemineralen aan het maaisel toegevoegd. Vervolgens wordt de hoop luchtdicht afgedekt, zoals bij inkuilen, en acht tot tien weken gefermenteerd. In tegenstelling tot het standaard composteren komt volgens Zuiderzeeland bij dit proces nagenoeg geen CO2 vrij en blijven koolstof en andere voedingsstoffen behouden.

Na afloop van dit proces wordt de Bokashi uitgereden op landbouwgronden binnen een straal van 5 kilometer rondom Lelystad.

De pilot wordt begeleid door het bedrijf Bij de Oorsprong uit Dalfsen en uitgevoerd bij biologisch landbouwbedrijf Erf BV in Lelystad. Dit bedrijf exploiteert op een duurzame wijze reservegronden in stedelijke gebieden. Bokashi voedt het bodemleven en heeft een ziekteonderdrukkende werking voor het gewas, aldus het waterschap.

Of de proef slaagt, hangt volgens woordvoerder Theresa Kombrink af van twee factoren: is de kwaliteit van het maaisel goed genoeg voor de Bokashi en zijn de klanten, bijvoorbeeld biologische boeren, tevreden. Als dat allebei het geval is, wil Zuiderzeeland de methode ook elders in Flevoland gaan toepassen. ''Daarvoor moeten er wel voldoende afnemers zijn.''

De methode is per ton 10 euro goedkoper dan de traditionele methode. Kombrink weet niet of er meer waterschappen zijn die op deze manier werken.

 

 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Goede dag, ik heb uw verslag gelezen over het afvalwater op de Oude Rijn bij Katwijk. Ik woon zelf aan de Zandsloot te Katwijk een aftakking van de Oude Rijn. Hoe kom ik te weten of deze Zandsloot geschikt is om te zwemmen? Ik zwem regelmatig. Is dit mogelijk met gebruik maken van een swimsuit en oog bescherming.
De Zandsloot is ongeveer 8 meter breed en ongeveer 400 meter lang, met aan de uitlopen de Oude Rijn.
Wat we met zijn allen de afgelopen 150-200 jaar in vijf forse ontwateringsgolven/afwateringsgolven (1. kanalisaties, 2. ontginningen en bebossingen, 3. beekverbeteringen, 4. ruilverkavelingen (nooit meer honger) en 5 verstedelijking) gemaakt hebben, is helaas niet in enkele jaren te herstellen.
Toch deel ik de zorgen van Patrick, ook al zeilen we bij waterschap Aa en Maas al scherper aan de wind dan 20 jaar geleden. Van #herstelsponswerkinglandschap naar #ontwikkelsponswerkinglandschap. Zie ook de Stowa-pagina over klimaatrobuuste beekdallandschappen.
Iedereen weet toch dat zandgrond slecht water vasthoudt. Maar als je kijkt naar de zandgronden in Drenthe, Twente, Veluwe en de Achterhoek, speelt de drooglegging en aanleg van de N.O.P. ook een rol van betekenis voor wat betreft het sneller wegstromen van het grondwater van het "Oude Land naar het Nieuwe Land" omdat er minder tegendruk is.
Het is nog erger dan Patrick schrijft: decennia geleden is meer dan de helft van het land in het kader van de ruilverkavelingen omgespit en is ten minste even zoveel biodiversiteit verdwenen. Door de ruilverkavelingen zijn de landbouwpercelen zodanig ontwaterd dat er nu in de zomer een watertekort is. Als we niet oppassen wordt het grondwater onder grote Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe 's-winters geïnjecteerd met systeemvreemd water uit de grote rivieren, dat daaruit in de zomer wordt onttrokken. Zodoende wordt de natuur dubbel gepakt.
Prima stuk! Nu het draagvlak nog. Zet 'm op! Als een hoger waterpeil in een stadspark (Alkmaar), eigendom van de gemeente al kan worden tegen gehouden door de CDA (met alle middelen om de 2 boeren/pachters te ontzien) ten koste van de weidevogels!!!! Dan moet er nog heel wat water....

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.