0
0
0
s2smodern

Waterschap Zuiderzeeland was in 2018 het meest energie-efficiënt van alle waterschappen. Dat meldt het waterschap naar aanleiding van de jaarlijkse rapportage van het Rijk over de resultaten van het convenant MJA3.

Het convenant MJA3 (Meerjarenafspraken energie-efficiëntie) werd in 2008 door alle waterschappen ondertekend. Ze beloofden, net als andere overheden en bedrijven, over drie planperiodes energie-efficiëntieplannen (EEP’s) te maken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) monitort deze maatregelen en rapporteert de resultaten aan de Tweede Kamer.

Het laatste plan gaat over de periode 2017-2020. Het bevat maatregelen om enerzijds het energieverbruik met 30 procent te verminderen en anderzijds zelf energie op te wekken tot 40 procent.

Waterschap Zuiderzeeland maakte onder andere de afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI) zuiniger door nieuwe beluchtingssystemen en plaatste zuinige pompregelingen op de poldergemalen. Ook werden de dieselmotoren van de gemalen vervangen door elektrische varianten en zijn de kantoren nu energieneutraal.

Thermometer
In de rapportage (Resultatenbrochure) over 2018 komen dijkgraaf Hetty Klavers en adviseur waterzuiveringstechnologie Hans Kuipers van Waterschap Zuiderzeeland ook aan het woord.

''Om ons energieplan concreet te houden, zit er een ‘thermometer’ in’’, vertelt Klavers. ''Daarmee meten we de effecten van onze maatregelen rond energie-efciëntie. De resultaten en actiepunten delen we met iedereen in de organisatie.’’

Kuipers: ''Wat ook helpt, is dat onze medewerkers relatief veel vrijheid krijgen bij het invulling geven aan hun werkzaamheden. Door die vrijheid krijgen ze oog voor – vaak innovatieve – oplossingen vanuit de buitenwereld. Die kunnen heel nuttig voor ons zijn.’’

Klimaatakkoord
De overeenkomst loopt tot 2020. Het Rijk werkt nu aan een opvolger. Die staat naar alle waarschijnlijkheid in het teken van het Klimaatakkoord dat deze zomer tot stand kwam en dat vooral de CO2-uitstoot wil verminderen.

 

MEER INFORMATIE
Kamerbrief Resultaten 2018 MEE en MJA3
Resultatenbrochure 2018

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Buitengewoon innemende man. Ik heb hem meegemaakt gedurende de twee jaar dat ik werkte bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Een memorabel bestuurder.
Ook de Algemene #Waterschapspartij vindt dat de 'Geborgde Belangen' fors zijn over-vertegenwoordigd in de waterschapswereld. Met als schrijnend gevolg dat de Unie wél oog heeft voor de 'boerenweeffout' maar niet voor de 'huizenweeffout'. Maar huizen betalen landelijk ruim 40% van de watersysteemheffing, dat is 4x !! meer dan de groepsbijdrage van de boeren. En ook huurders moeten indirect meebetalen, omdat de watersysteemheffing op woningen door de verhuurder wordt betaald (en dus in de huur wordt doorberekend). De AWP wil juist een eerlijker verdeling van de waterschapslasten.
Ook wil de Unie niet kijken naar de grondslag voor de zuiveringshefing (vast bedrag per huishouden of gebaseerd op het aantal bewoners per huis). Terwijl het een grote ergernis is van 2-persoonshuishoudens om verplicht voor drie personen te moeten betalen. Met de huidige digitale technieken moet het toch een 'fluitje van een cent' zijn om per huis de zuiveringsheffing te baseren op het aantal bewoners?
Lees ook hier: https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/opinie/aanpassing-waterschapsbelasting-pijnpunten-van-burgers-worden-doorgeschoven-naar-toekomst
Wij zijn van het begin af aan grote voorstander voor het wijzigingen van de belastingen in een bredere scope. De Unie van waterschappen blijft echter vanuit de ivoren toren dansen naar de pijpen van de geborgde zetels en hebben geen oog voor de ingezetenen (inwoners) die als de spreekwoordelijke melkkoe worden misbruikt.
Wij pleiten voor een passend en eerlijk belastingstelsel waarin de inwoners niet meer maar minder gaan betalen door o.a. de VE-differentiatie passender te maken op de gezinssamenstelling. Ook de TBO's (grondeigenaren) mogen wat ons betreft ook aanzienlijk meer gaan betalen (nu betalen ze een schijntje), heel veel maatregelen en werk van de Waterschappen komt ten goede aan hun eigendom.
De sleutel licht bij de UvW, willen die alleen maar naar de geborgde zetels blijven luisteren of ook naar de vertegenwoordigers van de inwoners. Willen ze niet luisteren, dan moeten ze maar voelen en wij zullen niet schromen om desnoods via de Tweede Kamer een onvoldoende plan te laten te verwerpen.
We hebben nu de kans als waterschappen, doe het dan goed! en luister naar ALLE partijen.
Chris Spooren
Voormalig Waterschap bestuurder (AB) waterschap De Dommel.
Statenlid provincie Noord Brabant.
De sector is redelijk veerkrachtig. Maar de vissen dan?
Op welke manier wordt dan fosfaat teruggewonnen?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.