secundair logo knw 1

Regiomakelaars van het Zoet Zout Knooppunt

Binnen het Zoet Zout Knooppunt bundelen provincies, waterschappen en drinkwaterbedrijven in de kustprovincies hun inspanning rond het onderwerp verzilting. Het knooppunt behoudt zijn regionale benadering, maar wil nu ook landelijk een knooppunt van kennis en initiatieven rond verzilting worden.

Het onderwerp verzilting speelt, mede door de droge zomers van de afgelopen jaren, een steeds grotere rol in het debat over waterkwaliteit. Verzilting is van invloed op de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en daarmee de mogelijkheden voor land- en tuinbouw en drinkwaterwinning.

Het Zoet Zout Knooppunt (ZZK) heeft op dit moment vijf Regiomakelaars, actief van Zeeland tot aan Friesland en Groningen. “Als Regiomakelaars willen we eraan bijdragen dat kennis wordt ontsloten en kennis wordt gedeeld,” zegt Hanneke Douma. Douma is Regiomakelaar in Noord-Holland. “Het ZZK is bedoeld als verbinder: we willen projecten verbinden en ook de link leggen tussen theorie en praktijk. Dat doen we ook heel concreet, via praktijkkennisdagen met bezoeken aan projecten. Uiteindelijk hebben we de opdracht om de aanwezige kennis naar de gebruikers in het veld, bijvoorbeeld boeren of natuurbeschermers, te brengen.”

Het is daarbij de bedoeling dat het Zoet Zout Knooppunt een onpartijdige rol inneemt. Volgens Douma is het Zoet Zout Knooppunt niet voor of tegen verzilting. “Het is overduidelijk een onderwerp waar verschillende partijen verschillende belangen hebben. Ik denk dat het al enorm helpt als die belangen zichtbaar worden gemaakt.”

Landelijke koers
Douma verwacht dat het Zoet Zout Knooppunt meer dan tot nu het geval was, ook een landelijke koers zal gaan varen. “Er gebeurt al zoveel in Nederland rond dit onderwerp.” Daarom zoeken de Regiomakelaars de samenwerking met landelijke partijen als Deltares, Stowa en verschillende ministeries van I&W respectievelijk LNV.

Douma: “We zoeken ook de aansluiting bij landelijke programma’s als het Deltaprogramma Zoetwater en Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). De kennis van en aandacht voor verzilting en zoetwatergebruik is de afgelopen jaren al enorm toegenomen. Wij willen in beeld brengen welke initiatieven er al zijn en de kennis uit de projecten delen met andere regio’s. Zo voorkomen we dat het wiel twee keer moet worden uitgezonden.”

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waarom niet gelijk combineren met een algemenere inrichting van het Markermeer om het inlaatwater van het Hoogheemraadschap HHNK te verbeteren, zwevende stof te verwijderen, hiervoor werden rond 1995 al plannen gesmeed. En ook natuurlijk ook om het effect van het door het Mantel gemaal bij Schardam op het Markermeer te neutraliseren. Dan kunnen de Marker Wadden gelijk 10 maal zo groot worden.
Een goede zaak, om effluentwater te gebruiken in plaats van drinkwater voor de slibontwatering. Ik ken dit proces net, maar waarom heb je water nodig om slib te ontwateren? Klinkt mij vreemd in de oren.
Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat! 
Bedankt Bas! Bij deze een link naar dat artikel: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32729940/