secundair logo knw 1

Tijdens een feestelijke bijeenkomst woensdag in Enkhuizen werden zeven Noord-Hollandse sluizen waterveilig verklaard | Foto HHNK

De eerste zeven van enkele honderden afgekeurde kunstwerken in Nederland zijn deze week officieel waterveilig verklaard. Het gaat om zeven sluizen in Noord-Holland, die in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) tegelijk zijn aangepakt. Het project geldt als pilot voor de rest van Nederland.

De komende decennia moet elke vier weken een kunstwerk versterkt worden, willen alle afgekeurde kunstwerken in primaire waterkeringen in 2050 weer veilig zijn. Tot nu toe worden de meeste van deze sluizen, stuwen en gemalen tegelijk met een dijkversterking aangepakt. HHNK koos ervoor om de zeven sluizen apart, maar wel in één project te versterken.

"Dat vraagt om een andere expertise", aldus woordvoerder Carmen van der Kort van het hoogheemraadschap. "Bij dijkversterking denk je in kilometers, hierbij in centimeters. Het gaat om de details."

Om de kennis en ervaring die in Noord-Holland is opgedaan te delen, is onder regie van HHNK het landelijke project ‘Samenwerken aan kunstwerken’ gestart. Daarin pakken de waterschappen, Rijkswaterstaat, het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), kennisinstellingen en marktpartijen de versterkingsopgave gezamenlijk op.

Superstorm
In Noord-Holland heeft de combinatie Tauw-Friso Civiel de klus geklaard. De sluizen waren afgekeurd op de betrouwbaarheid van sluiting. Bij een superstorm met veel wind en regen was het onvoldoende zeker dat de sluizen, als deze dicht stonden, het opstuwende water konden keren, aldus het hoogheemraadschap.

In het project 'Pilot 7 Kunstwerken' zijn de zeven kunstwerken het afgelopen jaar voor de komende honderd jaar veilig gemaakt. Dat gebeurde op verschillende manieren.

Bij de Noorder-, Zuider- en Hornsluis in Schardam zijn de schuiven vervangen. De nieuwe schuiven bestaan uit twee delen waarmee de sluizen gedeeltelijk of helemaal dichtgezet kunnen worden. Zo kunnen ze het hoogwater tegenhouden als dat nodig is en blijft het tegelijk mogelijk om water in of uit te laten.

Extra deuren
Bij de Sassluis in Enkhuizen zijn twee extra sets authentieke houten deuren toegevoegd die bij hoogwater gesloten kunnen worden. Ook zijn twee defecte schuiven in het omloopriool van de sluis hersteld.

In Den Helder, bij de Spuisluis Oostoever, zijn een set wakerdeuren en een schuif vervangen.

Voor de overige twee kunstwerken, de keersluis in Broekerhaven en de Grote Sluis in Hoorn, is het sluitingsprotocol aangepast. Dit betreft alleen een administratieve handeling.

 

LEES OOK
HHNK over de feestelijke afsluiting van het pilotproject
HWBP over het project ‘Samenwerken aan kunstwerken’

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@SebastiaanDat is een goede vraag als we het over de waterkwaliteit van rivieren hebben, maar in dit project zijn vooral kleine watertjes gemeten. Dat komt niet uit het buitenland, dus daar zullen we echt zelf mee aan de slag moeten!
Bijzonder. Veel waterschappen spreken nog van ‘aan en afhaakproblematiek’ waarbij de zorg juist is voor afhakende bedrijven, lees verminderde heffingsopbrengsten.
Natuurlijk is het slim als bedrijven afhaken, met duurzamere zuivering, eventueel gevolgd tot eigen directe lozing in gebied, en vervolgens tot eigen waterhergebruik. Prima.
Maar aub geen dogma. We spreken nog steeds over stedelijk afvalwater, waarbij het bedrijfswater zeker af en toe een waardevolle bijdrage is in de gehele keten.
In @KNW, @skiw, @vemw @dbc verband nog maar eens over spreken.
Reintje Paijmans Kriens Waterschapsverkiezingen: apart of niet?
"Kennis van Waterbeheer" en "Provinciaal bestuur"  voor een groot deel van onze bevolking, is naar mijn ervaring heel gering. De situatie  is per provincie ook geheel anders. Of je nu in Zuid-Holland woont of in Drenthe: water aanvoer, afvoer  en tekort zijn niet met elkaar te vergelijken. De grenzen vallen niet samen. 
Ik heb als geograaf ook veel te maken gehad met wat dat voor problemen voor de bevolking, stadsbesturen en waterschappen veroorzaakte. Stadsbesturen hebben, zeker in de huidige tijd, andere, grotere problemen op hun agenda staan. Op welke manier moet, kan betere voorlichting opgelost worden? Ik heb lezingen gegeven, excursies georganiseerd, bestuursleden van de waterschappen daarbij uitgenodigd en wat ik ook erg belangrijk vind, aan het voortgezet onderwijs voorlichting, onderwijs gegeven. Bij excursies vroeg ik aan de ouders van de leerlingen of zij "mee wilden helpen" met vervoer, eten, geld ophalen voor de bijkomende kosten. Vaak meldden meer ouders zich aan dan eigenlijk nodig was, maar dat had voor de waterschappen in velerlei opzicht positieve gevolgen.
"Samenwerking", overleg met de landen waar de rivieren ontstaan en door stromen, afspreken hoeveel water ieder land wil, kan, mag gebruiken, afvoeren, dat zijn problemen, die nauwelijks bekend zijn bij de bevolking.
Ik hoop dat dit soort onderwerpen net zo belangrijk worden gevonden als problemen met  auto rijden, parkeren en boodschappen doen.
Ik wens Nederland veel succes.
Wat ik vooral interessant vind in dit artikel, is de min of meer terloopse opmerking dat het verlagen van de druk leidt tot een lager watergebruik. Ik ben erg benieuwd om hoeveel water het kan gaan als de waterdruk in heel Nederland wordt teruggebracht. 

Nu hopen dat het niet bij een oproep blijft, maar er ook gehoor aan wordt gegeven, duidelijk, ZO duidelijk een goede zaak.