secundair logo knw 1

Het nieuwe dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Het Hoogheemraadschap van Rijnland wordt de komende vier jaar geleid door een coalitie van BBB, VVD, CDA, Agrarisch, Natuur en JA21. Gisteren zijn de vijf nieuwe hoogheemraden geïnstalleerd, zesde coalitiepartner JA21 is niet vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur. Ook Delfland heeft sinds vandaag een nieuw bestuur, dat gelijk een motie van afkeuring over zich heen kreeg.

De nieuwe coalitie is het eens geworden over het akkoord ‘Rijnland op peil’. Ze willen werken “vanuit de basis: droge voeten, schoon en voldoende zoet water”. Die basis staat onder druk door veranderende omstandigheden, zoals klimaatverandering, de woningbouwopgave en de sterk gestegen kosten, zo benadrukken ze.

De coalitiepartijen willen “verantwoordelijkheid nemen door nu te investeren ten behoeve van de volgende generatie”. Ze beloven extra geld vrij te maken voor de bouw en renovatie van gemalen, zuiveringen en dijken.

Daarnaast zien ze de noodzaak van “nóg intensievere samenwerking met onze partners”. Dat moet zorgen voor meer denkkracht, meer kennis en ervaring, goede besluiten en een nieuwe toekomstvisie. De coalitie wil gemeenten informeren en adviseren over de klimaatopgave en voor bestaand (stedelijk) gebied duidelijke regels voor gebiedsontwikkelingen formuleren.

Portefeuilleverdeling
In het nieuwe bestuur wordt Aad Straathof namens de BBB verantwoordelijk voor de portefeuille Voldoende Water. Bas Knapp (VVD) gaat over Waterketen en Waterveiligheid, plus het nieuwe thema Circulaire Economie. Hans Schouffoer (Natuur) krijgt de portefeuille Schoon en Gezond Water en Energie.

Het CDA wordt vertegenwoordigd door Marjon Verkleij, die zich zal richten op de thema’s Water en Bodem Sturend en Organisatie en Dienstverlening. Jan de Vries (Agrarisch) tot slot is de portefeuillehouder Financiën en Assetmanagement.

Dijkgraaf Rogier van der Sande is verantwoordelijk voor Bestuur, Communicatie, Erfgoed en Calamiteitenbeheersing.

Delfland
Sinds de waterschapsverkiezingen van 15 maart is bij 10 van de 21 waterschappen een coalitieakkoord bereikt, zo liet Paul van de Vijver gisteren zien in een tussenstand op Twitter. Het gaat om Aa en Maas, Brabantse Delta, Delfland, Drents Overijsselse Delta, Wetterskip Fryslân, Hollands Noorderkwartier, Hunze en Aa’s, Rijn en IJssel, Rijnland en Zuiderzeeland. Ook bij Waterschap Hollandse Delta ligt er sinds vorige week een bestuursakkoord, maar dat is opgesteld door externe informateurs.

Met gedoogsteun van drie partijen plus de geborgde zetels is in Delfland een minderheidscoalitie gevormd. Vandaag zijn in de Verenigde Vergadering vier hoogheemraden benoemd: Robert Tieman (BBB), Peter Ouwendijk (VVD), Manita Koop (CDA) en Stijn van Boxmeer (Natuurterreinen).

Dat gebeurde zeer tegen de zin van de vier progressieve partijen Water Natuurlijk, PvdA, PvdD en AWP, die een motie van afkeuring indienden. Zij vinden dat deze coalitie geen recht doet aan de verkiezingsuitslag. Ook voelen ze zich gepasseerd, omdat er met drie van de vier niet is gesproken (alleen met Water Natuurlijk, maar dat heeft niets opgeleverd).

 

CORRECTIE
In het artikel werd abusievelijk vermeld dat Hollandse Delta sinds vandaag een nieuw benoemd dagelijks bestuur heeft. Dat is Delfland. Dit is aangepast.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Geheel eens met de reactie van dhr. Peters. "Natuur is leuk", maar even niet als het de landbouw in de weg zit. Dan poetsen we het weg als lastig (kleine snippers??) of ongewenst. Gemiste kans want, afgezien de intrinsieke verantwoording die de overheid en haar burgers heeft voor het behoud van onze natuur is het ook van groot belang voor drinkwater, economie (recreatie/vestigingsklimaat), wetenschap en het welbevinden van miljoenen mensen. En dat poets je niet weg tegen de marginale landbouw- en visserijbelangen. 
Ik vond het regeerakkoord een verademing na jaren waarin de werkende meerderheid de hobbies van allerlei clubs betaalde. Als kostwinner betaalde ik sowieso elke maand al een flinke boete. Er is in het hele akkoord toch ook geen enkele veroordeling te lezen voor mensen die vrijwillig kiezen "groen" te leven? Als je dat wilt, ben je toch vrij daarin?
Passende citaten: "Er wordt ingezet op: Een nieuwe, regio-specifieke derogatie van de Nitraatrichtlijn (gebaseerd op gemeten waterkwaliteit zoals in andere landen). En nog een: Daarvoor worden voor natuur, waterkwaliteit, klimaat en luchtverontreiniging waar mogelijk bedrijfsspecifieke emissiedoelen geformuleerd." Wat zijn dat voor criteria? In welke regio's moet dan worden gemeten en waar en bij welke bedrijven passen we dan welke criteria toe? Wie gaat al die gegevens verzamelen en al die metingen desgewenst opnieuw doen? Hoe lang gaat dat duren en hoeveel vervuiling moeten we dan nog toestaan?  En waar slaat 'waar mogelijk' op? We weten toch allang welke industriële vervuiling er is, waar die zich bevindt, en er is toch een kaderrichtlijn water? Dit gaat inderdaad over een ander land. Een ongewenst land.
Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!