secundair logo knw 1

Visspassage gemaal de Noord ligt op Tholen Foto Rijkswaterstaat

Gedeputeerde Staten van Zeeland dragen 1,4 miljoen euro bij aan de drie vispassages die waterschap Scheldestromen de komende jaren wil aanleggen. De passages moeten bijdragen aan de verbetering van de ecologische waterkwaliteit en daarmee aan de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water.

De gelden worden beschikbaar gesteld in het kader van de Europese POP3-maatregel. Scheldestromen was de enige die een aanvraag had ingediend voor een subsidiebijdrage uit het fonds met EU-gelden.

De vispassages bij de gemalen Borssele, Lovenpolder en de Luyster moeten bijdragen aan het halen van de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Volgens de KRW moet in 2027 60 procent van de waterlichamen bereikbaar zijn voor vissen. Eind vorig jaar was dat percentage in het werkgebied van Scheldstromen nog 50. Als de drie vispassages erbij komen, stijgt dat naar 55,2 procent.

Bovendien zorgen de passages er voor dat er nieuwe ecologische verbindingszones ontstaan, aldus het waterschap.

Naast de POP-subsidie ontvangt het waterschap een financiële bijdrage van Rijkswaterstaat voor de aanleg van de passages bij de gemalen van Borssele en De Luyster tot maximaal 300.000 euro per passage. Het waterschap, dat eerder dit jaar een voorbereidingskrediet van 636.000 euro heeft vrijgemaakt, gaat de passages in 2024 aanleggen.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)

Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.
In 100 jaar slechts 25cm liniair en geen 200cm dat is eindelijk goed nieuws!!

Dan kunnen we dus ook mest drogen en het gedroogde gedeelte terugvaren naar Zuid Amerika alszijnde stikstof.