secundair logo knw 1

Van nieuwe vormen van duinbeheer tot de aanleg van voedselbossen. Overal in Nederland worden maatregelen genomen om natuur te verbeteren of zelfs voor nieuwe natuur te zorgen. Onderzoekers van de WUR roepen nu de hulp in van het publiek om een landelijk overzicht van zulke maatregelen te creëren.

“We willen het enthousiasme van de samenleving benutten en mensen prikkelen anders naar hun leefomgeving te kijken,” vertelt projectleider Ilse Voskamp. Voskamp en haar collega’s hebben een enquête uitgezet voor zowel het brede publiek, als voor professionals die bezig zijn met natuurmaatregelen.

Ilse VoskampIlse VoskampInmiddels ruim 3 jaar geleden presenteerde de WUR haar visie op de toekomst van Nederland, de zogeheten visie NL2120. Hierin spelen Nature Based Solutions een belangrijke rol. “Hiermee bedoelen we natuurlijke oplossingen voor maatschappelijke problemen als hittestress, bodemdaling, waterzuivering en overstromingsrisico’s. Daarbij kan het gaan om grote projecten als de zandmotor of kwelderaanleg ten behoeve van kustverdediging, maar ook over initiatieven die de directe leefomgeving van mensen raken, bijvoorbeeld het vergroenen van wijken of de aanleg van een voedselbos.”

“Samen met andere onderwijsinstellingen, overheden, bedrijven, kennisinstellingen en natuurorganisaties gaan we de komende jaren werken aan verdere kennisontwikkeling en innovatie van nature based solutions. Daartoe is ook een aanvraag bij het Nationaal Groeifonds van 110 miljoen euro goedgekeurd”, vervolgt Voskamp. “Behalve deze is het ook van groot belang om het brede publiek mee te nemen en te laten zien hoe natuur een oplossing kan bieden voor grote uitdagingen op het gebied van klimaat, natuurinclusieve landbouw, biodiversiteit en wonen.”

De onderzoekers hopen als eindresultaat een kaart te publiceren met daarop de verschillende natuuurmaatregelen. “Er zijn op dit moment al ruim tachtig initiatieven aangemeld, met een mooie spreiding van lokale en bovenregionale maatregelen. De enquête staat voorlopig nog open, dus als het goed is komen daar nog de nodige initiatieven bij. We willen daarbij het hele scala afdekken: van maatregelen in de planvorming tot al daadwerkelijk afgeronde initiatieven.”

Naast de kaart met maatregelen willen Voskamp en haar collega’s een aantal van de aangedragen maatregelen diepergaand analyseren. “Daarmee willen we inspirerende verhalen creëren over nature based solutions in Nederland. Dit past ook bij onze bredere doelstelling om mensen te prikkelen om anders te kijken naar hun omgeving. Het hoe en waarom van natuurmaatregelen is niet of slechts beperkt bekend. Wij willen daar nu de spotlight op zetten, want de komende jaren zullen we deze natuurlijke oplossingen hard nodig hebben in de uitdagingen waar we voor staan.”

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.
In 100 jaar slechts 25cm liniair en geen 200cm dat is eindelijk goed nieuws!!