Van nieuwe vormen van duinbeheer tot de aanleg van voedselbossen. Overal in Nederland worden maatregelen genomen om natuur te verbeteren of zelfs voor nieuwe natuur te zorgen. Onderzoekers van de WUR roepen nu de hulp in van het publiek om een landelijk overzicht van zulke maatregelen te creëren.

“We willen het enthousiasme van de samenleving benutten en mensen prikkelen anders naar hun leefomgeving te kijken,” vertelt projectleider Ilse Voskamp. Voskamp en haar collega’s hebben een enquête uitgezet voor zowel het brede publiek, als voor professionals die bezig zijn met natuurmaatregelen.

Ilse VoskampIlse VoskampInmiddels ruim 3 jaar geleden presenteerde de WUR haar visie op de toekomst van Nederland, de zogeheten visie NL2120. Hierin spelen Nature Based Solutions een belangrijke rol. “Hiermee bedoelen we natuurlijke oplossingen voor maatschappelijke problemen als hittestress, bodemdaling, waterzuivering en overstromingsrisico’s. Daarbij kan het gaan om grote projecten als de zandmotor of kwelderaanleg ten behoeve van kustverdediging, maar ook over initiatieven die de directe leefomgeving van mensen raken, bijvoorbeeld het vergroenen van wijken of de aanleg van een voedselbos.”

“Samen met andere onderwijsinstellingen, overheden, bedrijven, kennisinstellingen en natuurorganisaties gaan we de komende jaren werken aan verdere kennisontwikkeling en innovatie van nature based solutions. Daartoe is ook een aanvraag bij het Nationaal Groeifonds van 110 miljoen euro goedgekeurd”, vervolgt Voskamp. “Behalve deze is het ook van groot belang om het brede publiek mee te nemen en te laten zien hoe natuur een oplossing kan bieden voor grote uitdagingen op het gebied van klimaat, natuurinclusieve landbouw, biodiversiteit en wonen.”

De onderzoekers hopen als eindresultaat een kaart te publiceren met daarop de verschillende natuuurmaatregelen. “Er zijn op dit moment al ruim tachtig initiatieven aangemeld, met een mooie spreiding van lokale en bovenregionale maatregelen. De enquête staat voorlopig nog open, dus als het goed is komen daar nog de nodige initiatieven bij. We willen daarbij het hele scala afdekken: van maatregelen in de planvorming tot al daadwerkelijk afgeronde initiatieven.”

Naast de kaart met maatregelen willen Voskamp en haar collega’s een aantal van de aangedragen maatregelen diepergaand analyseren. “Daarmee willen we inspirerende verhalen creëren over nature based solutions in Nederland. Dit past ook bij onze bredere doelstelling om mensen te prikkelen om anders te kijken naar hun omgeving. Het hoe en waarom van natuurmaatregelen is niet of slechts beperkt bekend. Wij willen daar nu de spotlight op zetten, want de komende jaren zullen we deze natuurlijke oplossingen hard nodig hebben in de uitdagingen waar we voor staan.”

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Ik wil de feiten kennen (10%)
De processen doorgronden (40%)
En de onzekerheid verkennen (50%)
Een oplossing zou kunnen zijn om activiteiten uit te besteden. Bijv. de voorzuivering van industrieel afvalwater of de opwerking van biogas uit slibgistingen of zelfs de volledige slibgisting uit te besteden. Marktpartijen kunnen dit ook nog eens goedkoper en sneller realiseren, waardoor eerder (duurzaamheids)doelstellingen worden gerealiseerd.
@Arie DekkerDank. Is aangepast.
In Flevoland, en specifiek in het gebied Almere Oosterwold heeft het Waterschap Zuiderzeeland al een verordening gemaakt waarbij alle putten, ook kleiner dan 1 m3 per uur een meldingsplicht hebben, terwijl er geen waterbeheerplan voor de regio is. Het risico is meer onzekerheid en bureaucratie, zonder dat er waarborgen voor (stads)landbouw worden besproken.
... wie in haar beheersgebied grondwater gebruikt en grondwateronttrekkingen in zijn gebied ?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.