secundair logo knw 1

Op Wereldwaterdag werd in New York de nieuwe World Water Atlas gelanceerd. Op dit interactieve platform kunnen landen en burgers waterverhalen- en oplossingen uitwisselen. De online atlas brengt water hot-spots over de hele wereld in beeld en deelt de toegepaste oplossingen.

De World Water Atlas is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en watergezant Henk Ovink. Verder waren het Planbureau voor de Leefomgeving en de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam en het High Level Panel van de VN bij de ontwikkeling betrokken. Cees van de Guchte van Deltares coördineerde het ontwikkelproces.

“Het moet twee kanten op werken,” zegt Van de Guchte. “Enerzijds willen we wereldleiders voeden door de waterverhalen in beeld te brengen. Anderzijds willen we instellingen, bedrijven en mensen die ter plaatse met waterproblemen worden geconfronteerd, laten zien welke oplossingsrichtingen elders zijn gekozen. Waterverhalen zijn namelijk altijd ook voor andere plekken relevant. Het draait om te veel, te weinig of te vies water. Die verhalen zijn overigens niet alleen in tekst, maar worden ook aanschouwelijk gemaakt via bijvoorbeeld video’s en infopgraphics.”

Soort Wikipedia
Uiteindelijk moet de atlas als een soort Wikipedia door alle geïnteresseerden worden gevuld. Voorlopig behoudt de organisatie nog wat meer de regie. “Verhalen zijn al van harte welkom. Er staan er al een aantal op en dat moet natuurlijk nog veel meer worden. Maar we zitten nog echt in de eerste fase. Eerst willen we een goede structuur neerzetten zodat de atlas sterk genoeg is om, zeg maar, op eigen benen te gaan staan.”

Van de Guchte hoopt dat de verhalen die op de atlas komen te staan een internationaal beeld van de waterproblematiek laten zien. “We hebben in de eerste dagen al ontzettend veel leuke reacties gehad. Door de betrokkenheid van de VN gaan we er ook vanuit dat deze atlas overal ter wereld wel onder de aandacht komt. Zoiets is net als water. Dat vindt altijd zijn weg.”

Interessante waterverhalen
Hoe internationaal de opzet ook is, ook Nederlandse verhalen zijn van harte welkom. “Daarvan hebben we er al een aantal geplaatst, maar Nederland heeft natuurlijk ontzettend veel interessante waterverhalen te vertellen. Bijvoorbeeld over de manier waarop we samenwerken – en dat altijd hebben gedaan – om ons land te beschermen tegen hoogwater.”

Van de Guchte verwacht de komende jaren nog nodig te hebben om de World Water Atlas neer te zetten zoals hij dat wil. “Deze atlas is nooit af, want er kunnen en moeten steeds nieuwe interessante verhalen bijkomen. Maar de komende tijd hebben we nog wel nodig om nog verder aan de techniek te poetsen. Ook zullen we in gesprek gaan met het ministerie en andere partijen over de verdere financiering. Onderhoud en doorontwikkeling kosten immers geld. Naast ondersteuning van het ministerie, krijgen we nu ook al support van onder andere de provincie Flevoland en de RD Cultureel Erfgoed.”

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....