0
0
0
s2smodern

Waterschap Brabantse Delta maakt kans op de titel Beste Overheidsorganisatie 2017. De jury maakten gisteren de finalisten bekend, naast Brabantse Delta ook Staatsbosbeheer en Stadsregio Parkstad Limburg. De prijs zal tijdens de Overheidsawards op 20 november worden uitgereikt.

 De eretitel beste Overheidsorganisatie 2017 is bedoeld als aanmoediging om de transparantie en mate van kennisdeling door openbare bestuursorganen te stimuleren. Volgens de jury, met als voorzitter Jan van Zanen, de burgemeester van Utrecht en voorzitter van de VNG, weet Brabantse Delta de juiste balans te vinden tussen de belangen van samenleving, milieu, economie, efficiency en effectiviteit en betrekt het waterschap de omgeving actief bij haar activiteiten. Daarnaast looft de jury de manier waarop Brabantse Delta haar medewerkers de ruimte geeft om persoonlijk leiderschap te tonen en verantwoordelijkheid te nemen.

Brabantse Delta is vanzelfsprekend trots op de finaleplaats. Het is een enorme erkenning voor onze organisatie," zegt secretarisdirecteur Hein van Stokkom dan ook. Volgens Van Stokkom is de finaleplaats een beloning voor de hoge ambities van het waterschap en de manier waarop de organisatie die probeert te verwezenlijken. “ Dat doen we bijvoorbeeld door het kwaliteitsdenken op alle fronten door te voeren, de verantwoordelijkheden lager te leggen en medewerkers vrijheid te geven en innovaties te ontwikkelen, bijvoorbeeld bioplastics en energie uit afvalwater halen." Ook op het gebied van transparantie liet Brabantse Delta zich dit jaar gelden, het zette haar werkwijze voor een breed publiek uiteen in een film en een e-zine. "Dat heeft de jury overtuigd."

Overheidsorganisaties konden zichzelf kandidaat stellen voor de prijs. De jury koos uit de binnengekomen inzendingen een shortlist met tien kandidaten, waaronder ook Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenwaard. Die shortlist is nu teruggebracht tot drie finalisten. De komende maanden zal de jury een werkbezoek brengen aan Brabantse Delta Staatsbosbeheer en de Stadsregio Parkstad Limburg. Op basis van de oorspronkelijke inzending en het werkbezoek bepaalt de jury haar uiteindelijke keuze.

De verkiezing, een initiatief van de Vereniging voor OverheidsManagement (VOM), werd vorig jaar gewonnen door de Veiligheidsregio Rotterdam.

 

Meer informatie:
Over de procedures, jury en geschiedenis van de verkiezing

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Wat we met zijn allen de afgelopen 150-200 jaar in vijf forse ontwateringsgolven/afwateringsgolven (1. kanalisaties, 2. ontginningen en bebossingen, 3. beekverbeteringen, 4. ruilverkavelingen (nooit meer honger) en 5 verstedelijking) gemaakt hebben, is helaas niet in enkele jaren te herstellen.
Toch deel ik de zorgen van Patrick, ook al zeilen we bij waterschap Aa en Maas al scherper aan de wind dan 20 jaar geleden. Van #herstelsponswerkinglandschap naar #ontwikkelsponswerkinglandschap. Zie ook de Stowa-pagina over klimaatrobuuste beekdallandschappen.
Iedereen weet toch dat zandgrond slecht water vasthoudt. Maar als je kijkt naar de zandgronden in Drenthe, Twente, Veluwe en de Achterhoek, speelt de drooglegging en aanleg van de N.O.P. ook een rol van betekenis voor wat betreft het sneller wegstromen van het grondwater van het "Oude Land naar het Nieuwe Land" omdat er minder tegendruk is.
Het is nog erger dan Patrick schrijft: decennia geleden is meer dan de helft van het land in het kader van de ruilverkavelingen omgespit en is ten minste even zoveel biodiversiteit verdwenen. Door de ruilverkavelingen zijn de landbouwpercelen zodanig ontwaterd dat er nu in de zomer een watertekort is. Als we niet oppassen wordt het grondwater onder grote Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe 's-winters geïnjecteerd met systeemvreemd water uit de grote rivieren, dat daaruit in de zomer wordt onttrokken. Zodoende wordt de natuur dubbel gepakt.
Prima stuk! Nu het draagvlak nog. Zet 'm op! Als een hoger waterpeil in een stadspark (Alkmaar), eigendom van de gemeente al kan worden tegen gehouden door de CDA (met alle middelen om de 2 boeren/pachters te ontzien) ten koste van de weidevogels!!!! Dan moet er nog heel wat water....
De door Patrick Jansen gevraagde koerswijziging is geen wens maar een 'must'. Lastig is dat dit niet van de ene op de andere dag te realiseren is. Maar we moeten wel nú beginnen, anders verandert er niets. Het begint met de mindset!

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.