0
0
0
s2sdefault

Een huishouden met een eigen woning betaalt dit jaar in doorsnee 362 euro aan het waterschap en een huurder 275 euro. De rioolheffing van gemeenten stijgt met gemiddeld 1,3 procent, net iets minder dan het verwachte inflatiepercentage.

Dit blijkt uit de Atlas van de lokale lasten 2021 die is gepubliceerd door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO). Deze organisatie brengt jaarlijks in beeld wat burgers kwijt zijn aan de lasten van gemeenten, waterschappen en provincies.

Eigenaren van een koopwoning die ze ook bewonen, betalen in totaal gemiddeld 1.361 euro. Dat is 3,9 procent meer dan in 2020. De woonlasten voor huurders zijn door de bank genomen 873 euro, een toename met 3,8 procent. Huurders zijn goedkoper uit, omdat zij geen onroerendezaakbelasting aan de gemeente betalen, geen heffing gebouwd aan het waterschap en in een deel van de gemeenten ook geen rioolheffing.

Er zijn flinke verschillen bij wat huishoudens in gemeenten betalen. De lasten van de decentrale overheden variëren voor woningeigenaren tussen 1.042 euro (Tilburg) en 2.148 euro (Bloemendaal) en voor huurders tussen 528 euro (Nijmegen) en 1.213 euro (Pijnacker-Nootdorp).

Waterschapslasten met 2,6 procent omhoog
De lasten van de waterschappen bedragen in totaal 3.138 miljoen euro. Dit is een lastenstijging met 2,6 procent ten opzichte van afgelopen jaar. Ter vergelijking: het verwachte inflatiecijfer voor 2021 is 1,4 procent.

Voor huishoudens met een eigen koopwoning zijn de waterschapslasten gemiddeld 362 euro (zuiveringsheffing, ingezetenenheffing en heffing gebouwd). Voor huishoudens met een huurwoning gaat het om een gemiddeld bedrag van 275 euro (zuiveringsheffing en ingezetenenheffing).

Een huishouden met meerdere personen betaalt in doorsnee 182 euro voor de zuiveringsheffing, een stijging met 2,9 procent vergeleken met 2020. De ingezetenenheffing is door de bank genomen 91 euro, 2,5 procent meer. De heffing gebouwd voor eigenaren van gebouwen is gemiddeld 0,0290 procent van de WOZ-waarde. Dit betekent gecorrigeerd voor de verandering van de WOZ-waarde een toename met 2,5 procent.

Grote verschillen tussen waterschappen
De onderzoekers van COELO wijzen op de grote verschillen in de hoogte en stijging van lasten tussen de 21 waterschappen. Dat heeft te maken dat de uiteenlopende uitdagingen, waardoor er een aanzienlijk onderscheid in de kosten van waterbeheer is. Er wordt opgemerkt dat bijvoorbeeld in het westen van het land vanwege de lage ligging veel meer moet worden gedaan om droge voeten te houden dan in Limburg.

De lasten voor huishoudens met een huurwoning zijn het hoogst bij Hoogheemraadschap van Delfland (404 euro) en het laagst bij Waterschap De Dommel (198 euro). Waterschap Hollandse Delta is met 7 procent erbij dit jaar de grootste stijger, vooral vanwege investeringen in afvalwaterzuiveringsinstallaties. De lasten voor huurders dalen in geen enkel waterschap en blijven alleen bij Delfland gelijk.

Voor eigenaar-bewoners ligt de bandbreedte tussen 255 euro (in Eindhoven vanwege de lage WOZ-waarde, De Dommel) en 544 euro (in Landsmeer, Hollands Noorderkwartier). De sterkste stijging is bij deze groep te zien in Hendrik-Ido-Ambacht (Hollandse Delta): 8,3 procent extra. De grootste daling (1,5 procent) is te vinden in Pijnacker-Nootdorp (Delfland).

De onderzoekers gaan kort in op het voorstel voor de aanpassing van het belastingstelsel, dat de waterschappen aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat hebben voorgelegd. Het is volgens hen de vraag of de wijzigingen nodig zijn. Sommige knelpunten in de huidige wetgeving kunnen ook met eenvoudigere aanpassingen worden opgelost, is de opmerking.

Stijging rioolheffing iets lager dan inflatie
De totale opbrengst van de rioolheffing door gemeenten bedraagt 1.724 miljoen euro in 2021. Deze belasting wordt door zowel huishoudens als bedrijven betaald. De gemiddelde rioolheffing voor huishoudens is 201 euro, een stijging met 2,57 euro (1,3 procent). De toename is iets lager dan het verwachte inflatiecijfer. Er is wel een forse variatie bij wat huishoudens betalen: van 95 tot 500 euro.

Een bedrijf betaalt bij een waterverbruik van honderd kubieke meter gemiddeld 204 euro aan rioolheffing en bij een verbruik van vijfhonderd kubieke meter water gemiddeld 353 euro. Bedrijven die vrij weinig water nodig hebben, betalen wat extra vergeleken met vorig jaar. Bij honderd kubieke meter gaat het bijvoorbeeld om een stijging met ongeveer 2,1 procent. Voor bedrijven die meer dan tweeduizend kubieke meter water gebruiken, is het tarief daarentegen gemiddeld gedaald.

 

MEER INFORMATIE
COELO: Atlas van de lokale lasten 2021
H2O Actueel: aanpassing belastingstelsel waterschappen

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Eens met insteek van Hans Middendorp. Droge voeten is geen vanzelfsprekendheid meer en verhogen van de waterschapslasten ligt voor de hand. Ook al gaat het om wateroverlast op straat; het watersysteem is immers een geheel. Waterschappen moeten m.i. wel veel vroeger betrokken worden bij strategische planvorming rond woningbouw e.d. zodat problemen met wateroverlast (en ook verdroging) vooraf beter voorkomen kunnen worden.
Heel bijzonder dat de Unie van Waterschappen om extra geld vraagt aan het Rijk voor klimaatadaptatie, terwijl de waterschappen juist hun onafhankelijkheid koesteren en ook hun eigen belasting heffen. Klimaatadaptatie is vooral waterbeheer, waarin ook hemelwateroverlast en verdroging structureel een plek moeten krijgen. Financiële dekking voor klimaatadaptieve maatregelen komt dan logischerwijs uit een opslag op de bestaande watersysteemheffing, of uit een nieuwe klimaatheffing door de waterschappen.
Hulde! We zijn op weg naar een waterbewuste samenleving daar ben ik van overtuigd. Het zal op alle schalen en niveaus moeten. Maar ik maak me zorgen, maak me druk maar vegeet niet te spelen. Ook Leonardo da Vinci raakte zo geinteresseerd in water omdat de problemen in zijn tijd met water heel groot waren en economieen (gemeenschappen in vrede) er aan ten over konden gaan. Maar toch speels volhouden. Ik ga sneeuw verzamelen met de kleinkinderen, misschien wel sneeuw maken. De mens moet blijven geloven dat hij inventief is en optimistisch mag zijn.
Er kan toch ook kanalen gegraven worden naar de Dode zee en of Sahara.
Ik zou videocamera's plaatsen in het zicht en verdekt opgesteld.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.