0
0
0
s2smodern

Witteveen+Bos heeft naar eigen zeggen een topjaar gehad. De omzet steeg in 2019 naar 145 miljoen euro en ook het nettoresultaat was beduidend hoger dan in 2018. Wereldwijd werkten ruim twaalfhonderd medewerkers aan vierduizend projecten. De coronacrisis zorgt wel voor grote onzekerheid, waardoor het advies- en ingenieursbureau nu voorzichtig is met verdere personele groei en investeringen in onder meer huisvesting.

Bij de publicatie van de financieel redelijke cijfers over 2018 zag Witteveen+Bos het jaar 2019 al vol vertrouwen tegemoet. Er werd een verbetering van de resultaten verwacht door een gestegen werkvoorraad en personeelsgroei. Dat is uitgekomen.

Karin Sluiskopie 180 vk Karin Sluis

“2019 was een uitstekend jaar”, blikt algemeen directeur Karin van der Sluis terug. “De organisatie groeide sterk en kende daarbij minder personeelsverloop dan in 2018. In 2019 hebben Witteveen+Bos’ers wereldwijd in zo’n 4.000 projecten gewerkt aan vraagstukken zoals CO₂-neutraal en circulair bouwen, duurzame infrastructuur, de energietransitie, hoogwaterbescherming, klimaatadaptatie en verbetering van industriële processen.”

Aanzienlijke stijging van omzet
Het bureau kan uitstekende jaarcijfers overleggen. De omzet was in 2019 145,0 miljoen euro, waarvan 116,2 miljoen eigen omzet. Dat is 9,2 procent meer dan de omzet in 2018, die toen 132,9 miljoen euro was. Ook het nettoresultaat en de nettowinstmarge groeiden en bedroegen afgelopen jaar 16,1 miljoen euro en 11,1 procent.

Het creëren van economische waarde is een van de vier bedrijfsdoelen. De ander drie zijn creëren van maatschappelijke waarde in projecten, talentontwikkeling en duurzame bedrijfsvoering. Daarbij zijn in 2019 stappen gezet. Zo kreeg het ontwerpprincipe van CO₂-neutraal en circulair ontwerpen extra aandacht en is er een digitaal introductieprogramma in het Engels en Nederlands gelanceerd. Ook werd een agenda opgesteld voor de digitale transitie van de eigen bedrijfsvoering en de ontwikkeling, de verkoop en het beheer van digitale diensten.

Ruim 1.200 medewerkers
Het advies- en ingenieursbureau had aan het eind van 2019 wereldwijd 1.208 medewerkers van 43 verschillende nationaliteiten in dienst. Dit is 83 medewerkers ofwel 7,4 procent meer dan een jaar eerder. Hierachter gaat volgens Witteveen+Bos een dynamiek van grote instroom en gedaalde uitstroom schuil.

Verreweg de meeste mensen werken in Nederland en België: respectievelijk 1.001 en 108 medewerkers. Een medewerker is gemiddeld 37,1 jaar oud. Het aandeel van vrouwen binnen het personeelsbestand nam licht toe tot 31 procent. Verder waren er vorig jaar 331 stagiaires en afstudeerders actief.

Veel innovatieve waterprojecten

Witteveen+Bos heeft afgelopen jaar aan ruim vierduizend projecten in 49 landen gewerkt. De watersector is prominent vertegenwoordigd. Het bureau licht in het jaarverslag twee innovatieve waterprojecten in Nederland eruit.

In de toekomstbestendige Waterfabriek Wilp - een initiatief samen met Royal HaskoningDHV en Waterschap Vallei en Veluwe - staat een nieuwe kijk op grondstoffen centraal. De circulaire waterzuivering produceert schoon water uit afvalwater en onttrekt grondstoffen uit het afvalwater voor hergebruik. Het project won hiervoor de prijs De Vernufteling van branchevereniging Koninklijke NLingenieurs. Samen met kennisinstituut Deltares ontwikkelde Witteveen+Bos de tool BlueCan voor water- en natuurbeheerders. Dit instrument brengt de broeikasgasemissies van meren en plassen in beeld en bevordert een gerichte verbetering van de waterkwaliteit.

Ook hoogwaterveiligheid is een belangrijk thema voor Witteveen+Bos. Het bureau is betrokken bij de verkenning en het ontwerp van de versterking van dertien kilometer dijk langs de Waal tussen Wolferen en Sprok. Een belangrijk project in een ontwikkelingsland is Cascading Semarang in Indonesië, waarin het concept van cascades voor het vasthouden, bergen en infiltreren van water wordt toegevoegd aan het huidige waterbeheersysteem. Dit biedt zo’n 85.000 mensen betere bescherming tegen overstromingen en aardverschuivingen en kan 600.000 mensen van schoon drinkwater voorzien.

Grote onzekerheid door coronacrisis
De coronacrisis zorgt wel voor “grote onzekerheid” voor Witteveen+Bos, al vielen de financiële gevolgen volgens Sluis in de eerste maanden van dit jaar nog mee. “Onze omzet en resultaten over het eerste kwartaal van 2020 liggen ondanks Covid-19 in lijn met de oorspronkelijke begroting. We zijn er trots op dat Witteveen+Bos’ers veel flexibiliteit en collegialiteit laten zien. Ook in deze roerige tijden zetten we samen met opdrachtgevers en partners graag de schouders onder belangrijke maatschappelijke uitdagingen.”

Het advies- en ingenieursbureau is op het moment voorzichtig met verdere personele groei en investeringen in bijvoorbeeld huisvesting. De focus ligt nu op de reductie van het werkkapitaal, de liquiditeit en het op peil houden van de productiviteit en gezondheid van medewerkers. Het was al eerder bekendgemaakt dat gezien de huidige omstandigheden de voorziene wisseling in de directie met een half jaar is uitgesteld. Sluis blijft nog tot het najaar aan, voordat zij wordt opgevolgd door een tweetal: Wouter Bijman (algemeen directeur) en Eveline Buter. Het andere huidige directielid Stephan van der Biezen gaat door.

MEER INFORMATIE
Witteveen+Bos meldt uitstekende jaarcijfers
Jaarverslag over 2019
Directiewissel uitgesteld vanwege coronacrisis
Witteveen+Bos over jaarcijfers 2018
Waterfabriek Wilp wint De Vernufteling 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Heel jammer dat RIVM niet met KWR wil samenwerken in dit onderzoek. Je zou zeggen: alle hens aan dek in deze tijd, maar dat lukt dus niet. Ik hoop dat men op zijn minst afspraken maakt wie waar bemonstert en hoe de resultaten gedeeld worden.
Wat wordt er met deze resultaten gedaan? Gaat men ook blussen indien men brand ontdekt of zijn we blij dat de brandmelder het doet. Oplossingen wellicht meenemen in IPMV van STOWA.
Voor reacties en dergelijke kunt u ook contact opnemen met de auteur, per email via ljamjacobs@yahoo.co.uk.
De betalende burgers zijn relatief ondervertegenwoordigd in het waterschapsbestuur. Dat is ook een beetje hun eigen schuld, bij verkiezingen is de opkomst van die burgers laag en stemmen ze ook nog op “boerenpartijen” zoals het CDA en de VVD. Samen met de geborgde zetels is er dan al gauw een machtsblok dat voor “ongebouwd” en daarmee vanzelf tegen de “ingezetenen” is. Daarom is het belangrijk dat er een partij als de Algemene Waterschapspartij is!
Overigens heeft de Raad van State alle bezwaren bij de versterking van de Markermeerdijken van tafel geveegd, en heeft HHNK zelfs een prijs gekregen voor de burgerparticipatie bij Durgerdam. Er zullen altijd mensen zijn die iets niet in hun achtertuin willen.
Mooi stuk werk! Nog wel een vraag. Sommige laboratoria rapporteren per meting twee resultaten de (ruwe meet-) waarde en het resultaat (waarvoor waardes onder de RG naar <RG worden omgezet). Hoe wordt aangekeken tegen het gebruik van deze ruwe meetdata als alternatief voor de hier genoemde methodes?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.