0
0
0
s2smodern

Natuurlijke kwelders of schorren aan de zeezijde maken een dijk beter bestand tegen stormen. Komt er toch een doorbraak, dan is die minder groot. Daarmee worden mensenlevens gered, zo stellen wetenschappers van het NIOZ, de TU Delft en de Universiteit Antwerpen.

In het tijdschrift Nature Sustainability publiceren ze deze week over hun onderzoek ‘Historic storms and the hidden value of coastal wetlands for nature-based flood defences’. Daarin analyseren ze twee grote overstromingen in de geschiedenis van ons land, namelijk de Kerstvloed van 1717 en de watersnoodramp van 1953.

Uit oude tekeningen en kaarten bleek dat tijdens de Kerstvloed, waarbij meer dan veertienduizend mensen omkwamen, er minder dijkdoorbraken waren op plekken waar een hoog opgeslibde, met planten begroeide zone voor de dijk lag. In het noorden van Nederland worden dit kwelders genoemd, in het zuiden schorren.

De dijken zonder kwelders of schorren waren al hoger en breder gemaakt, maar bleken desondanks zwakker te zijn dan de stukken dijk die door de natuur werden beschermd.

Tijd om te vluchten
De dijkdoorbraken in 1953, die meer dan achttienhonderd mensen het leven kostten, waren ook aanzienlijk minder diep als er een schor voor de dijk lag, zo bleek uit de bestudering van gedetailleerde rapportages over deze ramp. Op die plekken liep veel minder water de polders in en was er dus meer tijd om te vluchten.

"Met minder natuur had de ramp van 1953 aanzienlijk meer slachtoffers gemaakt, en vice versa, met meer natuur had de ramp waarschijnlijk minder slachtoffers gemaakt", stellen de onderzoekers dan ook op basis van de nieuwe inzichten.

0107 Vincent Vuik 2019 kleinVincent Vuik Met veldonderzoek langs de Waddenkust is daarnaast gekeken of een kwelder de golfaanval op de dijk tijdens een zware storm inderdaad vermindert. Dat bleek duidelijk het geval. "De archieven laten het zien en onze modelberekeningen voorspelden dit al", zegt onderzoeker Vincent Vuik van de TU Delft, die vorig jaar op een deel van dit onderzoek promoveerde en daarvoor de Waddenacademieprijs ontving.

"Nu hebben we voor het eerst bewijs dat de golfdemping ook tijdens extreme stormen echt belangrijk is. Onze voorouders beseften dit blijkbaar al. Als je een dijk met de hand moet bouwen, dan denk je goed na waar je deze het hoogste en breedste maakt. Met die benadering kunnen we ook nu nog geld besparen."

Wisselpolders
Hun bevindingen zijn volgens de onderzoekers van belang voor de kustbescherming van de toekomst. Net als schorren en kwelders kunnen opslibbende ‘wisselpolders’ er volgens hen voor zorgen dat kustzones extra veilig worden. Deze lage polders tussen twee dijken worden een aantal jaren door slibrijk zeewater overstroomd om op te hogen en groeien zo mee met de zeespiegel. Uiteindelijk levert dit hooggelegen vruchtbare landbouwgrond op.

In Nederland wordt hiermee al op kleine schaal geëxperimenteerd, bijvoorbeeld bij Delfzijl en langs de Westerschelde.

"Buitendijkse voorlanden zijn niet overal haalbaar", aldus Vuik. "Dan is de binnenzijde van de dijk een optie, zeker als dat in combinatie kan met nieuwe natuur. Dat zal wel een lange adem vergen, want het idee is nu nog vaak dat we het land weer teruggeven aan de zee. Maar dat is slechts tijdelijk. En als de zeespiegel straks 2 meter stijgt en het binnendijkse gebied blijft dalen, is het wel heel prettig als de waterkering meegroeit."

 

MEER INFORMATIE
Nieuwsbericht TU Delft
Animatie over de rol van wisselpolders voor Zeeland
H2O-bericht over proefschrift Vincent Vuik
H2O-bericht over Waddenacademieprijs

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Ook de Algemene #Waterschapspartij vindt dat de 'Geborgde Belangen' fors zijn over-vertegenwoordigd in de waterschapswereld. Met als schrijnend gevolg dat de Unie wél oog heeft voor de 'boerenweeffout' maar niet voor de 'huizenweeffout'. Maar huizen betalen landelijk ruim 40% van de watersysteemheffing, dat is 4x !! meer dan de groepsbijdrage van de boeren. En ook huurders moeten indirect meebetalen, omdat de watersysteemheffing op woningen door de verhuurder wordt betaald (en dus in de huur wordt doorberekend). De AWP wil juist een eerlijker verdeling van de waterschapslasten.
Ook wil de Unie niet kijken naar de grondslag voor de zuiveringshefing (vast bedrag per huishouden of gebaseerd op het aantal bewoners per huis). Terwijl het een grote ergernis is van 2-persoonshuishoudens om verplicht voor drie personen te moeten betalen. Met de huidige digitale technieken moet het toch een 'fluitje van een cent' zijn om per huis de zuiveringsheffing te baseren op het aantal bewoners?
Lees ook hier: https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/opinie/aanpassing-waterschapsbelasting-pijnpunten-van-burgers-worden-doorgeschoven-naar-toekomst
Wij zijn van het begin af aan grote voorstander voor het wijzigingen van de belastingen in een bredere scope. De Unie van waterschappen blijft echter vanuit de ivoren toren dansen naar de pijpen van de geborgde zetels en hebben geen oog voor de ingezetenen (inwoners) die als de spreekwoordelijke melkkoe worden misbruikt.
Wij pleiten voor een passend en eerlijk belastingstelsel waarin de inwoners niet meer maar minder gaan betalen door o.a. de VE-differentiatie passender te maken op de gezinssamenstelling. Ook de TBO's (grondeigenaren) mogen wat ons betreft ook aanzienlijk meer gaan betalen (nu betalen ze een schijntje), heel veel maatregelen en werk van de Waterschappen komt ten goede aan hun eigendom.
De sleutel licht bij de UvW, willen die alleen maar naar de geborgde zetels blijven luisteren of ook naar de vertegenwoordigers van de inwoners. Willen ze niet luisteren, dan moeten ze maar voelen en wij zullen niet schromen om desnoods via de Tweede Kamer een onvoldoende plan te laten te verwerpen.
We hebben nu de kans als waterschappen, doe het dan goed! en luister naar ALLE partijen.
Chris Spooren
Voormalig Waterschap bestuurder (AB) waterschap De Dommel.
Statenlid provincie Noord Brabant.
De sector is redelijk veerkrachtig. Maar de vissen dan?
Op welke manier wordt dan fosfaat teruggewonnen?
Hoe bepaal je virusdeeltjes in een millimeter rioolwater?
Zou een milliliter niet handiger zijn?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.