0
0
0
s2smodern

Zes ondernemers kunnen aan de slag met innovaties die de waterschappen helpen bij circulair waterbeheer. Zij wonnen de Circulaire Innovatie Challenge van de Unie van Waterschappen en adviesbureau Kirkman Company.

De prijs, een bedrag van 125.000 euro, is verdeeld over de zes finalisten. Die gebruiken het geld om samen met de waterschappen hun innovaties in pilots te testen en verder door te ontwikkelen.

Om de klimaatverandering te beperken, willen de waterschappen zoveel mogelijk circulair werken. In het Grondstoffenakkoord is ook afgesproken dat de overheden, waaronder de waterschappen, in 2050 100 procent circulair zijn. Het doel van de Challenge, die dit jaar voor het eerst was georganiseerd, is knelpunten daarbij op een innovatieve manier op te lossen.

In opdracht van de Unie van Waterschappen sprak Kirkman Company met alle waterschappen om die knelpunten in kaart te brengen. Daaruit zijn twee concrete uitdagingen voor de Circulaire Innovatie Challenge gedestilleerd: oeverproducten circulair maken en hoogwaardige toepassing van biomassastromen uit de oever.

Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap van Delfland, Wetterskip Fryslân, Waterschap Scheldestromen, STOWA en de Energie- en Grondstoffenfabriek stelden in totaal 125.000 euro beschikbaar voor mkb’ers en start-ups die met vernieuwende oplossingen hiervoor kwamen.

Uit de 43 inzenders selecteerde Kirkman Company zes kandidaten waarmee zij het prototype product uitwerkten tot een rendabele business case. Tijdens de finale op de Waterinnovatiedag, afgelopen donderdag in Amersfoort, mochten zij hun product presenteren aan de jury, die vervolgens het geld verdeelde.

Finalisten
Bij de eerste challenge, waarbij oeverproducten circulair gemaakt moesten worden, wonnen deze ondernemers een deel van de geldprijs:

  • Bureau Waardenburg: 30.000 euro voor het product BESE Elements dat ecosystemen herstelt, gemaakt van biopolymeren (een duurzaam alternatief voor plastic, afkomstig van de restproducten van patatfabrieken).
  • NPSP: 15.000 euro voor de ontwikkeling van circulaire oeverbeschoeiing gemaakt van biocomposiet.
  • NETICS: 10.000 euro voor natuurvriendelijke oeverbeschoeiing van lokaal opgewerkte bagger.

Bij de tweede challenge, waarin een hoogwaardige toepassing gevonden moest worden voor biomassastromen uit de oever, wonnen deze ondernemers:

  • Fungalogic: 35.000 euro voor het innovatieve circulaire isolatiemateriaal gemaakt van riet in oesterzwamsubstraat (schimmel).
  • Waterweg: 25.000 euro voor hun klimaatadaptieve waterdoorlatende (stoep)tegel gemaakt van bagger.
  • Agriton: 10.000 euro voor onderzoek naar invasieve exoten in de duurzame bodemverbeteraar Bokashi.

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Goede dag, ik heb uw verslag gelezen over het afvalwater op de Oude Rijn bij Katwijk. Ik woon zelf aan de Zandsloot te Katwijk een aftakking van de Oude Rijn. Hoe kom ik te weten of deze Zandsloot geschikt is om te zwemmen? Ik zwem regelmatig. Is dit mogelijk met gebruik maken van een swimsuit en oog bescherming.
De Zandsloot is ongeveer 8 meter breed en ongeveer 400 meter lang, met aan de uitlopen de Oude Rijn.
Wat we met zijn allen de afgelopen 150-200 jaar in vijf forse ontwateringsgolven/afwateringsgolven (1. kanalisaties, 2. ontginningen en bebossingen, 3. beekverbeteringen, 4. ruilverkavelingen (nooit meer honger) en 5 verstedelijking) gemaakt hebben, is helaas niet in enkele jaren te herstellen.
Toch deel ik de zorgen van Patrick, ook al zeilen we bij waterschap Aa en Maas al scherper aan de wind dan 20 jaar geleden. Van #herstelsponswerkinglandschap naar #ontwikkelsponswerkinglandschap. Zie ook de Stowa-pagina over klimaatrobuuste beekdallandschappen.
Iedereen weet toch dat zandgrond slecht water vasthoudt. Maar als je kijkt naar de zandgronden in Drenthe, Twente, Veluwe en de Achterhoek, speelt de drooglegging en aanleg van de N.O.P. ook een rol van betekenis voor wat betreft het sneller wegstromen van het grondwater van het "Oude Land naar het Nieuwe Land" omdat er minder tegendruk is.
Het is nog erger dan Patrick schrijft: decennia geleden is meer dan de helft van het land in het kader van de ruilverkavelingen omgespit en is ten minste even zoveel biodiversiteit verdwenen. Door de ruilverkavelingen zijn de landbouwpercelen zodanig ontwaterd dat er nu in de zomer een watertekort is. Als we niet oppassen wordt het grondwater onder grote Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe 's-winters geïnjecteerd met systeemvreemd water uit de grote rivieren, dat daaruit in de zomer wordt onttrokken. Zodoende wordt de natuur dubbel gepakt.
Prima stuk! Nu het draagvlak nog. Zet 'm op! Als een hoger waterpeil in een stadspark (Alkmaar), eigendom van de gemeente al kan worden tegen gehouden door de CDA (met alle middelen om de 2 boeren/pachters te ontzien) ten koste van de weidevogels!!!! Dan moet er nog heel wat water....

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.