0
0
0
s2smodern

Wetterskip Fryslân heeft vandaag het startschot gegeven voor de versterking van de Lauwersmeerdijk. De dijk wordt over een lengte van 4,4 kilometer versterkt. Daarbij worden zetstenen met zogeheten hol en dolverbinding onderaan de dijk aangebracht, een novum voor de zoutwaterkering in Nederland.

De dijk tussen de Peazemerlannen en de R.J. Cleveringsluizen voldoet niet meer aan de veiligheidseisenen. Er zijn lang geen versterkingswerkzaamheden aan de dijk gepleegd, in de asfaltlaag zitten scheuren.

De slechte toestand van de dijk was voor het algemeen bestuur van het wetterskip reden om dijkversterking met voorrang aan te pakken, ook al betekende dit dat het waterschap het project, dat 26 miljoen euro gaat kosten, moest voorfinancieren. De dijk is weliswaar onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), maar stond niet bovenaan de lijst. 

Versneld
Bij de start vandaag meldde directeur Erik Wagener van het HWBP dat de bijdrage van het programma, zijnde 22 miljoen euro, er toch versneld komt. Hij overhandigde daartoe
 een bewijs van de bijdrage aan Bé de Winter, dagelijks bestuurder van het wetterskip.

De Winter toonde zich verguld met de versnelde bijdrage, die wat verlichting brengt in de financiële huishouding van het wetterskip. “We gingen ervanuit dat we in 2024 de bijdrage zouden krijgen uit het HWBP. Dat het nu beschikbaar komt, scheelt ons 8 ton in kosten”, vertelde de bestuurder na afloop van de symbolische start op de dijk met leerlingen van de basisschool 't Kompas uit Paesens-Moddergat. 

Zetstenen
Wetterskip Fryslân kiest ervoor om Verkalit interlock zetstenen aan de onderkant van de Lauwersmeerdijk te plaatsen. De stenen zijn getest in de deltagoot van Deltares.

Een belangrijk voordeel van dit systeem is, aldus het wetterskip, dat verzakkingen in de dijk direct zichtbaar worden, terwijl de dijk haar sterkte behoudt. Het systeem wordt al tientallen jaren toegepast aan de Duitse waddenzeekust en blijkt prima bestand tegen hoogwater, stormvloeden en ijsgang.

Voor het eerst
De zetsteen, die recent is geplaatst in de Westermeerdijk bij Urk in de Noordoostpolder, wordt in Friesland voor het eerst in de Nederlandse zoutwaterkering toegepast. Projectleider Ido Boonstra van het wetterskip vertelt dat voor de zetstenen is gekozen omdat ze goed passen in het bestaande profiel van de dijk. Door het zogeheten hol en dolsysteem, dat ervoor zorgt dat de zetstenen scharnieren en zwakke plekken in de dijk compenseert, kan worden volstaan met blokken van 30 centimeter dik, aldus Boonstra. 

Naast versterking van de bekleding, verandert ook de vorm van de dijk. Aan de Waddenzeekant komt midden op de dijkhelling een strook asfalt. Dit stuk breekt de golven bij extreem hoog water en dient ook als fietspad. De hoogte van de dijk blijft hetzelfde. 

PAS
Naar verwachting is de dijkversterking eind 2021 klaar. Het project wordt niet gehinderd door de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS), die de voortgang van tientallen dijkversterkingsprojecten vooralsnog heeft stil gelegd.

Bij de uitvoering van deze projecten komt COvrij, wat niet is toegestaan nu er een streep is gezet door het PAS, een beleidsinstrument waarmee groen licht werd gegeven aan projecten met het uitgangspunt dat veroorzaakte natuurschade door stikstofuitstoot later zou worden gecompenseerd. Een construct dat de bestuursrechter niet geoorloofd vindt. 

De dijkversterking bij het Lauwersmeer valt niet onder de projecten die nu vooralsnog ‘on hold’ staan. Directeur Wagener van het HWBP geeft aan dat de vergunning voor de versterking van de Friese waddenzeedijk niet is uitgegeven onder het PAS. "Het proces is onomkeerbaar. De CO2-uitstoot voor dit project is al gecompenseerd.” 

Welke dijkversterkingsprojecten als gevolg van de PAS-uitspraak wel in de knel zitten, kon Wagener niet zeggen. Op de lijst die minister Carola Schouten van LNV heeft uitgebracht staat het aantal van 30 tot 40 dijkversterkingsprojecten. Het HWBP zet op een rij welke onder de uitspraak van het PAS vallen, aldus de HWBP-directeur. 

Verkenningsfase
Vooralsnog heeft Wetterskip Fryslân nog niets van doen met de PAS-uitspraak voor het volgende dijkversterkingsproject dat op de rol staat: het traject aansluitend op de Lauwersmeerdijk in westelijke richting. De aanpak van het dijkdeel dat 46 kilometer lang is en waarvan de versterking 315 miljoen euro moet gaan kosten, is nog in een verkenningsfase. Dat betekent dat gekeken wordt welke vormen van dijkversterking toegepast gaan worden.

Het wetterskip verwacht over vijf jaar met de versterking van dit deel van de dijk te beginnen.  

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Goede dag, ik heb uw verslag gelezen over het afvalwater op de Oude Rijn bij Katwijk. Ik woon zelf aan de Zandsloot te Katwijk een aftakking van de Oude Rijn. Hoe kom ik te weten of deze Zandsloot geschikt is om te zwemmen? Ik zwem regelmatig. Is dit mogelijk met gebruik maken van een swimsuit en oog bescherming.
De Zandsloot is ongeveer 8 meter breed en ongeveer 400 meter lang, met aan de uitlopen de Oude Rijn.
Wat we met zijn allen de afgelopen 150-200 jaar in vijf forse ontwateringsgolven/afwateringsgolven (1. kanalisaties, 2. ontginningen en bebossingen, 3. beekverbeteringen, 4. ruilverkavelingen (nooit meer honger) en 5 verstedelijking) gemaakt hebben, is helaas niet in enkele jaren te herstellen.
Toch deel ik de zorgen van Patrick, ook al zeilen we bij waterschap Aa en Maas al scherper aan de wind dan 20 jaar geleden. Van #herstelsponswerkinglandschap naar #ontwikkelsponswerkinglandschap. Zie ook de Stowa-pagina over klimaatrobuuste beekdallandschappen.
Iedereen weet toch dat zandgrond slecht water vasthoudt. Maar als je kijkt naar de zandgronden in Drenthe, Twente, Veluwe en de Achterhoek, speelt de drooglegging en aanleg van de N.O.P. ook een rol van betekenis voor wat betreft het sneller wegstromen van het grondwater van het "Oude Land naar het Nieuwe Land" omdat er minder tegendruk is.
Het is nog erger dan Patrick schrijft: decennia geleden is meer dan de helft van het land in het kader van de ruilverkavelingen omgespit en is ten minste even zoveel biodiversiteit verdwenen. Door de ruilverkavelingen zijn de landbouwpercelen zodanig ontwaterd dat er nu in de zomer een watertekort is. Als we niet oppassen wordt het grondwater onder grote Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe 's-winters geïnjecteerd met systeemvreemd water uit de grote rivieren, dat daaruit in de zomer wordt onttrokken. Zodoende wordt de natuur dubbel gepakt.
Prima stuk! Nu het draagvlak nog. Zet 'm op! Als een hoger waterpeil in een stadspark (Alkmaar), eigendom van de gemeente al kan worden tegen gehouden door de CDA (met alle middelen om de 2 boeren/pachters te ontzien) ten koste van de weidevogels!!!! Dan moet er nog heel wat water....

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.