Wetterskip Fryslân heeft vandaag het startschot gegeven voor de versterking van de Lauwersmeerdijk. De dijk wordt over een lengte van 4,4 kilometer versterkt. Daarbij worden zetstenen met zogeheten hol en dolverbinding onderaan de dijk aangebracht, een novum voor de zoutwaterkering in Nederland.

De dijk tussen de Peazemerlannen en de R.J. Cleveringsluizen voldoet niet meer aan de veiligheidseisenen. Er zijn lang geen versterkingswerkzaamheden aan de dijk gepleegd, in de asfaltlaag zitten scheuren.

De slechte toestand van de dijk was voor het algemeen bestuur van het wetterskip reden om dijkversterking met voorrang aan te pakken, ook al betekende dit dat het waterschap het project, dat 26 miljoen euro gaat kosten, moest voorfinancieren. De dijk is weliswaar onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), maar stond niet bovenaan de lijst. 

Versneld
Bij de start vandaag meldde directeur Erik Wagener van het HWBP dat de bijdrage van het programma, zijnde 22 miljoen euro, er toch versneld komt. Hij overhandigde daartoe
 een bewijs van de bijdrage aan Bé de Winter, dagelijks bestuurder van het wetterskip.

De Winter toonde zich verguld met de versnelde bijdrage, die wat verlichting brengt in de financiële huishouding van het wetterskip. “We gingen ervanuit dat we in 2024 de bijdrage zouden krijgen uit het HWBP. Dat het nu beschikbaar komt, scheelt ons 8 ton in kosten”, vertelde de bestuurder na afloop van de symbolische start op de dijk met leerlingen van de basisschool 't Kompas uit Paesens-Moddergat. 

Zetstenen
Wetterskip Fryslân kiest ervoor om Verkalit interlock zetstenen aan de onderkant van de Lauwersmeerdijk te plaatsen. De stenen zijn getest in de deltagoot van Deltares.

Een belangrijk voordeel van dit systeem is, aldus het wetterskip, dat verzakkingen in de dijk direct zichtbaar worden, terwijl de dijk haar sterkte behoudt. Het systeem wordt al tientallen jaren toegepast aan de Duitse waddenzeekust en blijkt prima bestand tegen hoogwater, stormvloeden en ijsgang.

Voor het eerst
De zetsteen, die recent is geplaatst in de Westermeerdijk bij Urk in de Noordoostpolder, wordt in Friesland voor het eerst in de Nederlandse zoutwaterkering toegepast. Projectleider Ido Boonstra van het wetterskip vertelt dat voor de zetstenen is gekozen omdat ze goed passen in het bestaande profiel van de dijk. Door het zogeheten hol en dolsysteem, dat ervoor zorgt dat de zetstenen scharnieren en zwakke plekken in de dijk compenseert, kan worden volstaan met blokken van 30 centimeter dik, aldus Boonstra. 

Naast versterking van de bekleding, verandert ook de vorm van de dijk. Aan de Waddenzeekant komt midden op de dijkhelling een strook asfalt. Dit stuk breekt de golven bij extreem hoog water en dient ook als fietspad. De hoogte van de dijk blijft hetzelfde. 

PAS
Naar verwachting is de dijkversterking eind 2021 klaar. Het project wordt niet gehinderd door de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS), die de voortgang van tientallen dijkversterkingsprojecten vooralsnog heeft stil gelegd.

Bij de uitvoering van deze projecten komt COvrij, wat niet is toegestaan nu er een streep is gezet door het PAS, een beleidsinstrument waarmee groen licht werd gegeven aan projecten met het uitgangspunt dat veroorzaakte natuurschade door stikstofuitstoot later zou worden gecompenseerd. Een construct dat de bestuursrechter niet geoorloofd vindt. 

De dijkversterking bij het Lauwersmeer valt niet onder de projecten die nu vooralsnog ‘on hold’ staan. Directeur Wagener van het HWBP geeft aan dat de vergunning voor de versterking van de Friese waddenzeedijk niet is uitgegeven onder het PAS. "Het proces is onomkeerbaar. De CO2-uitstoot voor dit project is al gecompenseerd.” 

Welke dijkversterkingsprojecten als gevolg van de PAS-uitspraak wel in de knel zitten, kon Wagener niet zeggen. Op de lijst die minister Carola Schouten van LNV heeft uitgebracht staat het aantal van 30 tot 40 dijkversterkingsprojecten. Het HWBP zet op een rij welke onder de uitspraak van het PAS vallen, aldus de HWBP-directeur. 

Verkenningsfase
Vooralsnog heeft Wetterskip Fryslân nog niets van doen met de PAS-uitspraak voor het volgende dijkversterkingsproject dat op de rol staat: het traject aansluitend op de Lauwersmeerdijk in westelijke richting. De aanpak van het dijkdeel dat 46 kilometer lang is en waarvan de versterking 315 miljoen euro moet gaan kosten, is nog in een verkenningsfase. Dat betekent dat gekeken wordt welke vormen van dijkversterking toegepast gaan worden.

Het wetterskip verwacht over vijf jaar met de versterking van dit deel van de dijk te beginnen.  

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Bij de discussie over natuurlijke systemen komt altijd de opmerking over benodigde ruimte naar voren. Hoeveel is dat?
In het genoemde Stowa rapport wordt een onderscheid gemaakt naar:
Op basis van de nadere uitwerking kunnen technologen en beleidsmedewerkers van waterschappen een gefundeerde keuze maken voor een natuurlijk systeem, afhankelijk van de specifieke situatie op een RWZI en de gekozen opties:
A. Toepassing van een enkel systeem als ‘stand alone’ techniek als uitbreiding van de RWZI, voor upgrading van het effluent (afloop nabezinktank).
B. Als inpassing in een integraal natuurlijk systeem wat naast effluentbehandeling ook recht doet aan de omgeving en waarbij functies zoals het creëren van natuurlijk, levend water, effluentbuffering, recreatie en natuur gecombineerd worden.
De Waterharmonica's nemen de meeste ruimte in, zeker omdat voor een goede verwijdering van medicijnen laag tot zeer lage belaste Waterharmonica's nodig zijn (zie ook Stowa 2013-07). Dus een hydraulische belasting van zeker niet meer dan 0,05 m/dag. Ofwel een ruimte beslag van 2,5 tot 3,75 m2 per inwoner.
Het totale debiet aan gezuiverd afvalwater in Nederland is ca. 2.000.000 m3 per jaar (CBS, data 2020). Dit zou dan neerkomen op een totaal netto ruimte beslag van 4.000 ha in heel Nederland. Zeg 5.000 tot maximaal 10.000 ha. Dit lijkt veel, maar het is wel met gestapelde belangen en mogelijkheden. Stel 25 cm waterberging: 10.000.000 waterberging, stel dat een kwart van de Waterharmonica's als KRW-waardig wordt beschouwd (is best wel reëel): 500 tot 1.000 ha.... En dan nog recreatie, natuur, CO2-vastlegging, stikstofrechten? Vrienden maken, bufferzones rond de rwzi's. Een voorbeeld van een zoektocht, uitgevoerd door het Wetterskip Fryslân: http://www.waterharmonica.nl/reports/LW289-47_005-rapd02-waterharmonica.pdf. Op weg naar 2027?
Ruud Kampf
Rekel/water
Ik ben niet helemaal thuis in de bestuursvorm van een Waterschappen, maar wat staat er nu precies in dit bericht?
Dus bij hoogheemraadschap Delfland kies je een partij. Vervolgens hebben een paar partijen meer zetels dan andere. Daarna wordt er een Bestuursakkoord getekend door alle partijen, waar ook de minder grote (verliezende) partijen zeggenschap in hebben? Er staat ook: "De gezamenlijk gekozen hoogheemraden vertegenwoordigen in het dagelijks bestuur alle fracties". Wat betekent het dan om een fractie te vertegenwoordigen in de praktijk?
In het geval van hoogheemraadschap Delfland is stemmen op een partij dus niet super zinvol, omdat daarna toch met alle andere partijen wordt samengewerkt om tot een Bestuursakkoord te komen. Grote partijen hebben dan niet meer te bepalen dan kleine partijen?
Ieder waterschap zou zoiets voor de eigen provincie, verzorgingsgebied moeten hebben.
Kunnen jullie aub even beter op spelling checken; al jullie artikelen staan vol fouten.
@Willem VroomNatuurlijk hoort de landbouwsector niet mee te betalen aan deze denkfout van Rijkswaterstaat. Dit had men met het maken van de plannen kunnen weten. De kostenpost en eventuele gevolgschade dient geheel voor rekening van het scheepvaartverkeer gebracht te worden.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!