secundair logo knw 1

Annet van der Hoek (dagelijks bestuur Wetterskip) en Johannes Boonstra (raad van bestuur Wetsus) ondertekenen de samenwerkingsovereenkomst. Foto Wetterskip/Jacob van Essen

Wetterskip Fryslân en Wetsus doen de komende vier jaar samen onderzoek naar het winnen van energie, het terugwinnen van grondstoffen en het verwijderen van microverontreinigingen uit huishoudelijk afvalwater. Het waterschap wil afvalwater op wijkniveau behandelen.

Het Wetterskip werkt vanuit de Waterketen Onderzoek Noord al ruim tien jaar samen met Wetsus, het in Leeuwarden gevestigde onderzoeksinstituut voor watertechnologie. "Voor ons heeft dat als meerwaarde dat we directer invloed kunnen uitoefenen op onderzoeksrichtingen die het waterschap kan toepassen in de praktijk", vertelt beleidsadviseur waterketen Hans de Vries.

Het gaat bijvoorbeeld over decentrale zuivering, op de schaal van woonwijken. Met het project WaterSchoon in de wijk Noorderhoek in Sneek doet het Wetterskip daarmee al ervaring op. De bewoners gebruiken een vacuümtoilet en vermalen hun voedsel. Het afvalwater en het vermalen voedsel gaan naar een zuiveringsgebouw, waar het wordt omgezet in biogas. Dat wordt gebruikt voor het verwarmen van appartementen in de buurt.

In nieuwe woonwijken, zoals Spoordok in Leeuwarden, ziet het waterschap eveneens kansen om het afvalwater op wijkniveau te behandelen. Daarbij gaat het om het terugwinnen van energie en waardevolle grondstoffen, maar ook om het zuiveren van microverontreinigingen, zoals medicijnresten. Die worden er op de rwzi’s nu niet voldoende uitgehaald, zo bleek dit voorjaar nog uit onderzoek.

Nieuwe technologieën
Wetsus onderzoekt onder andere hoe nanofiltratie en BODAC (Biological Oxygen Dosed Acitivated Carbon) het water schoner kunnen maken.

Het nieuwe onderzoek richt zich op de verdere ontwikkeling en de kostenefficiëntie van de technologie, op de implementatie van de nieuwe concepten in woonwijken en op de mogelijkheden om de teruggewonnen meststoffen uit rioolwater voor de landbouw te benutten. Wetterskip Fryslân draagt hier de komende vier jaar 250.000 euro aan bij, zo besloot het algemeen bestuur deze week.

"We zien graag dat bedrijven en kennis- en onderzoeksinstellingen zoals Wetsus energie steken in de ontwikkeling van nieuwe technologieën om microverontreinigingen onschadelijk te maken", aldus De Vries. "Daarom stellen we onze waterzuivering in Leeuwarden ook ter beschikking aan leveranciers om hun installaties te testen."

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@SebastiaanDat is een goede vraag als we het over de waterkwaliteit van rivieren hebben, maar in dit project zijn vooral kleine watertjes gemeten. Dat komt niet uit het buitenland, dus daar zullen we echt zelf mee aan de slag moeten!
Bijzonder. Veel waterschappen spreken nog van ‘aan en afhaakproblematiek’ waarbij de zorg juist is voor afhakende bedrijven, lees verminderde heffingsopbrengsten.
Natuurlijk is het slim als bedrijven afhaken, met duurzamere zuivering, eventueel gevolgd tot eigen directe lozing in gebied, en vervolgens tot eigen waterhergebruik. Prima.
Maar aub geen dogma. We spreken nog steeds over stedelijk afvalwater, waarbij het bedrijfswater zeker af en toe een waardevolle bijdrage is in de gehele keten.
In @KNW, @skiw, @vemw @dbc verband nog maar eens over spreken.
Reintje Paijmans Kriens Waterschapsverkiezingen: apart of niet?
"Kennis van Waterbeheer" en "Provinciaal bestuur"  voor een groot deel van onze bevolking, is naar mijn ervaring heel gering. De situatie  is per provincie ook geheel anders. Of je nu in Zuid-Holland woont of in Drenthe: water aanvoer, afvoer  en tekort zijn niet met elkaar te vergelijken. De grenzen vallen niet samen. 
Ik heb als geograaf ook veel te maken gehad met wat dat voor problemen voor de bevolking, stadsbesturen en waterschappen veroorzaakte. Stadsbesturen hebben, zeker in de huidige tijd, andere, grotere problemen op hun agenda staan. Op welke manier moet, kan betere voorlichting opgelost worden? Ik heb lezingen gegeven, excursies georganiseerd, bestuursleden van de waterschappen daarbij uitgenodigd en wat ik ook erg belangrijk vind, aan het voortgezet onderwijs voorlichting, onderwijs gegeven. Bij excursies vroeg ik aan de ouders van de leerlingen of zij "mee wilden helpen" met vervoer, eten, geld ophalen voor de bijkomende kosten. Vaak meldden meer ouders zich aan dan eigenlijk nodig was, maar dat had voor de waterschappen in velerlei opzicht positieve gevolgen.
"Samenwerking", overleg met de landen waar de rivieren ontstaan en door stromen, afspreken hoeveel water ieder land wil, kan, mag gebruiken, afvoeren, dat zijn problemen, die nauwelijks bekend zijn bij de bevolking.
Ik hoop dat dit soort onderwerpen net zo belangrijk worden gevonden als problemen met  auto rijden, parkeren en boodschappen doen.
Ik wens Nederland veel succes.
Wat ik vooral interessant vind in dit artikel, is de min of meer terloopse opmerking dat het verlagen van de druk leidt tot een lager watergebruik. Ik ben erg benieuwd om hoeveel water het kan gaan als de waterdruk in heel Nederland wordt teruggebracht. 

Nu hopen dat het niet bij een oproep blijft, maar er ook gehoor aan wordt gegeven, duidelijk, ZO duidelijk een goede zaak.