secundair logo knw 1

De initiatiefnemers overhandigen hun open brief aan leden van de Tweede Kamer.

In een open brief hekelen 432 wetenschappers het kabinetsbesluit om gaswinning in de Noordzee bij Schiermonnikoog toe te staan. Dat is volgens hen niet verenigbaar met de klimaatdoelstelling om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad Celsius te beperken.

Ze roepen de Nederlandse overheid op "om de klimaatcrisis serieus te nemen en per direct te stoppen met het verlenen van vergunningen voor nieuwe infrastructuur voor de extractie van fossiele brandstoffen".

De brief, die gisteren is overhandigd aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Tweede Kamer, is een gezamenlijk initiatief van Scientists for Future en Scientist Rebellion, twee groepen van "betrokken wetenschappers".

1606 Leo van KampenhoutLeo van KampenhoutMet hun actie willen ze "de alarmklok luiden". "Daarnaast overwegen we of we ook tegen de vergunning in beroep gaan", vertelt woordvoerder Leo van Kampenhout, klimaatwetenschapper aan de Universiteit Utrecht en een van de initiatiefnemers.

Klimaatnoodtoestand
Twee weken geleden maakte het kabinet bekend dat gasboringen op de Noordzee, ruim 19 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog, worden toegestaan. Naar verwachting wordt vanaf 2024 het eerste gas via een pijpleiding naar land getransporteerd.

Daarmee moet Nederland minder afhankelijk worden van de import van gas uit het buitenland, waaronder Rusland. Ook ziet het ministerie investeren in nieuwe gasproductie als een noodzakelijke stap richting duurzame energievoorziening. Dat argument wil er bij de briefschrijvers niet in.

"De wetenschap is er glashelder over dat we ons in een klimaatnoodtoestand bevinden", stellen ze. "Elke verdere vertraging bij het uitfaseren van fossiele brandstoffen maakt het steeds onwaarschijnlijker dat de opwarming beperkt zal blijven tot 1,5 graad Celsius, de veiligste doelstelling uit het Akkoord van Parijs."

Energiecrisis
Ze verwijzen naar enkele recente rapporten, waaronder dat van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Dat waarschuwt dat de verwachte emissies gedurende de levensduur van de bestaande en geplande infrastructuur voor fossiele brandstoffen ons al boven de doelstelling van 1,5 graad Celsius zullen brengen.

"De gevolgen van de klimaatcrisis worden steeds merkbaarder, maar toch blijft de Nederlandse regering de hete aardappel doorschuiven", kritiseert Van Kampenhout.

Nieuwe gasboringen zijn evenmin een oplossing voor de huidige energiecrisis, meent hij. "Het project waar nu vergunningen voor worden gegeven, is pas eind 2024 operationeel. Bovendien hebben boorplatforms en pijpleidingen een verwachte levensduur van tenminste 25 jaar, wat betekent dat we ons nog voor zeer lange tijd afhankelijk maken van fossiele brandstoffen. Dat is funest voor de klimaatdoelstellingen."

Beperkingen
Alternatieven zijn er volgens de briefschrijvers wel degelijk. "Als we willen, kunnen we het verbruik binnen twee jaar drastisch omlaag brengen", zegt Van Kampenhout. Hij verwijst naar een artikel hierover in het tijdschrift Nature. "Dan moet je beperkingen opleggen, net zoals dat tijdens de coronacrisis gebeurde. Maar daarvoor ontbreekt de politieke wil."

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Mooi verwoord. Het kabinet in spé heeft velen verleid met termen als 'het geven van duidelijkheid', terwijl er in de praktijk door in te zetten in bewezen niet duurzaam beleid, er grote onzekerheden gaan ontstaan. Ook hier moet het gezegde van 'de wal keert het schip' zich klaarblijkelijk nog maar weer eens in de praktijk gaan bewijzen.
Geheel eens met de reactie van dhr. Peters. "Natuur is leuk", maar even niet als het de landbouw in de weg zit. Dan poetsen we het weg als lastig (kleine snippers??) of ongewenst. Gemiste kans want, afgezien de intrinsieke verantwoording die de overheid en haar burgers heeft voor het behoud van onze natuur is het ook van groot belang voor drinkwater, economie (recreatie/vestigingsklimaat), wetenschap en het welbevinden van miljoenen mensen. En dat poets je niet weg tegen de marginale landbouw- en visserijbelangen. 
Ik vond het regeerakkoord een verademing na jaren waarin de werkende meerderheid de hobbies van allerlei clubs betaalde. Als kostwinner betaalde ik sowieso elke maand al een flinke boete. Er is in het hele akkoord toch ook geen enkele veroordeling te lezen voor mensen die vrijwillig kiezen "groen" te leven? Als je dat wilt, ben je toch vrij daarin?
Passende citaten: "Er wordt ingezet op: Een nieuwe, regio-specifieke derogatie van de Nitraatrichtlijn (gebaseerd op gemeten waterkwaliteit zoals in andere landen). En nog een: Daarvoor worden voor natuur, waterkwaliteit, klimaat en luchtverontreiniging waar mogelijk bedrijfsspecifieke emissiedoelen geformuleerd." Wat zijn dat voor criteria? In welke regio's moet dan worden gemeten en waar en bij welke bedrijven passen we dan welke criteria toe? Wie gaat al die gegevens verzamelen en al die metingen desgewenst opnieuw doen? Hoe lang gaat dat duren en hoeveel vervuiling moeten we dan nog toestaan?  En waar slaat 'waar mogelijk' op? We weten toch allang welke industriële vervuiling er is, waar die zich bevindt, en er is toch een kaderrichtlijn water? Dit gaat inderdaad over een ander land. Een ongewenst land.
Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.