secundair logo knw 1

De initiatiefnemers overhandigen hun open brief aan leden van de Tweede Kamer.

In een open brief hekelen 432 wetenschappers het kabinetsbesluit om gaswinning in de Noordzee bij Schiermonnikoog toe te staan. Dat is volgens hen niet verenigbaar met de klimaatdoelstelling om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad Celsius te beperken.

Ze roepen de Nederlandse overheid op "om de klimaatcrisis serieus te nemen en per direct te stoppen met het verlenen van vergunningen voor nieuwe infrastructuur voor de extractie van fossiele brandstoffen".

De brief, die gisteren is overhandigd aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Tweede Kamer, is een gezamenlijk initiatief van Scientists for Future en Scientist Rebellion, twee groepen van "betrokken wetenschappers".

1606 Leo van KampenhoutLeo van KampenhoutMet hun actie willen ze "de alarmklok luiden". "Daarnaast overwegen we of we ook tegen de vergunning in beroep gaan", vertelt woordvoerder Leo van Kampenhout, klimaatwetenschapper aan de Universiteit Utrecht en een van de initiatiefnemers.

Klimaatnoodtoestand
Twee weken geleden maakte het kabinet bekend dat gasboringen op de Noordzee, ruim 19 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog, worden toegestaan. Naar verwachting wordt vanaf 2024 het eerste gas via een pijpleiding naar land getransporteerd.

Daarmee moet Nederland minder afhankelijk worden van de import van gas uit het buitenland, waaronder Rusland. Ook ziet het ministerie investeren in nieuwe gasproductie als een noodzakelijke stap richting duurzame energievoorziening. Dat argument wil er bij de briefschrijvers niet in.

"De wetenschap is er glashelder over dat we ons in een klimaatnoodtoestand bevinden", stellen ze. "Elke verdere vertraging bij het uitfaseren van fossiele brandstoffen maakt het steeds onwaarschijnlijker dat de opwarming beperkt zal blijven tot 1,5 graad Celsius, de veiligste doelstelling uit het Akkoord van Parijs."

Energiecrisis
Ze verwijzen naar enkele recente rapporten, waaronder dat van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Dat waarschuwt dat de verwachte emissies gedurende de levensduur van de bestaande en geplande infrastructuur voor fossiele brandstoffen ons al boven de doelstelling van 1,5 graad Celsius zullen brengen.

"De gevolgen van de klimaatcrisis worden steeds merkbaarder, maar toch blijft de Nederlandse regering de hete aardappel doorschuiven", kritiseert Van Kampenhout.

Nieuwe gasboringen zijn evenmin een oplossing voor de huidige energiecrisis, meent hij. "Het project waar nu vergunningen voor worden gegeven, is pas eind 2024 operationeel. Bovendien hebben boorplatforms en pijpleidingen een verwachte levensduur van tenminste 25 jaar, wat betekent dat we ons nog voor zeer lange tijd afhankelijk maken van fossiele brandstoffen. Dat is funest voor de klimaatdoelstellingen."

Beperkingen
Alternatieven zijn er volgens de briefschrijvers wel degelijk. "Als we willen, kunnen we het verbruik binnen twee jaar drastisch omlaag brengen", zegt Van Kampenhout. Hij verwijst naar een artikel hierover in het tijdschrift Nature. "Dan moet je beperkingen opleggen, net zoals dat tijdens de coronacrisis gebeurde. Maar daarvoor ontbreekt de politieke wil."

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@SebastiaanDat is een goede vraag als we het over de waterkwaliteit van rivieren hebben, maar in dit project zijn vooral kleine watertjes gemeten. Dat komt niet uit het buitenland, dus daar zullen we echt zelf mee aan de slag moeten!
Bijzonder. Veel waterschappen spreken nog van ‘aan en afhaakproblematiek’ waarbij de zorg juist is voor afhakende bedrijven, lees verminderde heffingsopbrengsten.
Natuurlijk is het slim als bedrijven afhaken, met duurzamere zuivering, eventueel gevolgd tot eigen directe lozing in gebied, en vervolgens tot eigen waterhergebruik. Prima.
Maar aub geen dogma. We spreken nog steeds over stedelijk afvalwater, waarbij het bedrijfswater zeker af en toe een waardevolle bijdrage is in de gehele keten.
In @KNW, @skiw, @vemw @dbc verband nog maar eens over spreken.
Reintje Paijmans Kriens Waterschapsverkiezingen: apart of niet?
"Kennis van Waterbeheer" en "Provinciaal bestuur"  voor een groot deel van onze bevolking, is naar mijn ervaring heel gering. De situatie  is per provincie ook geheel anders. Of je nu in Zuid-Holland woont of in Drenthe: water aanvoer, afvoer  en tekort zijn niet met elkaar te vergelijken. De grenzen vallen niet samen. 
Ik heb als geograaf ook veel te maken gehad met wat dat voor problemen voor de bevolking, stadsbesturen en waterschappen veroorzaakte. Stadsbesturen hebben, zeker in de huidige tijd, andere, grotere problemen op hun agenda staan. Op welke manier moet, kan betere voorlichting opgelost worden? Ik heb lezingen gegeven, excursies georganiseerd, bestuursleden van de waterschappen daarbij uitgenodigd en wat ik ook erg belangrijk vind, aan het voortgezet onderwijs voorlichting, onderwijs gegeven. Bij excursies vroeg ik aan de ouders van de leerlingen of zij "mee wilden helpen" met vervoer, eten, geld ophalen voor de bijkomende kosten. Vaak meldden meer ouders zich aan dan eigenlijk nodig was, maar dat had voor de waterschappen in velerlei opzicht positieve gevolgen.
"Samenwerking", overleg met de landen waar de rivieren ontstaan en door stromen, afspreken hoeveel water ieder land wil, kan, mag gebruiken, afvoeren, dat zijn problemen, die nauwelijks bekend zijn bij de bevolking.
Ik hoop dat dit soort onderwerpen net zo belangrijk worden gevonden als problemen met  auto rijden, parkeren en boodschappen doen.
Ik wens Nederland veel succes.
Wat ik vooral interessant vind in dit artikel, is de min of meer terloopse opmerking dat het verlagen van de druk leidt tot een lager watergebruik. Ik ben erg benieuwd om hoeveel water het kan gaan als de waterdruk in heel Nederland wordt teruggebracht. 

Nu hopen dat het niet bij een oproep blijft, maar er ook gehoor aan wordt gegeven, duidelijk, ZO duidelijk een goede zaak.