De werkgeversvereniging van de waterschappen heeft na een Europese aanbesteding de ondersteuning uitbesteed aan werkgeversvereniging WENB. Deze werkgeversvereniging ondersteunt ook al de Werkgeversvereniging Waterbedrijven.

De Vereniging Werken voor waterschappen (Vwvw) is de werkgeversvereniging van de 21 Nederlandse waterschappen en 14 verbonden organisaties. De Vwvw behartigt de werkgeversbelangen van haar leden en sluit bijvoorbeeld ook de cao af. “Tot 2019 was de Unie van Waterschappen de partij die onderhandelde over de rechtspositie van de ambtenaren van de waterschappen. Na wettelijke veranderingen, toen de rechtspositie werd vervangen door een cao, is een werkgeversvereniging opgericht waar ook de 15 gelieerde organisaties lid van konden worden: de Vwvw. Dit omdat die 15 partijen ook mee willen praten over de arbeidsvoorwaarden en dat was niet mogelijk in de constructie onder de Unie”, vertelt Saskia van Amerongen van de Vwvw.

Bij oprichting van de Vwvw in 2019 is besloten om de ondersteuning over de cao en alles wat daarbij komt kijken voorlopig door de Unie te laten doen, omdat dat tijdens de voorgaande situatie ook het geval was. Van Amerongen: “De Vwvw is een zelfstandige organisatie die zelf bepaalt door wie ze ondersteund wordt. Drie jaar na oprichting, is de Vwvw op zoek gegaan naar een partij die goed past bij de doelstellingen van de Vwvw en ervaring heeft met ondersteuning op het gebied van arbeidsvoorwaarden en alles wat daar bij komt kijken. Dit is geen kerntaak van de Unie van Waterschappen. Daarnaast is de Unie van Waterschappen zelf ook lid van de Vwvw, wat soms wat verwarring geeft.

De WENB is via een Europese aanbesteding door de Vwvw uit de bus gekomen en zal vanaf 1 juli de ondersteuning op zich nemen. Volgens Van Amerongen heeft de WENB veel ervaring heeft op dit gebied. “WENB is namelijk zelf een werkgeversvereniging én ze ondersteunt ook andere werkgeversverenigingen. Hierdoor is er bij de WENB veel kennis in huis waar de Vwvw graag gebruik van maakt.”

De WENB biedt niet alleen ondersteuning aan de werkgeversvereniging Waterbedrijven, maar ook aan bedrijven in de sectoren energie, telecom, recycling & milieu. “Het biedt natuurlijk schaalvoordelen om op deze manier samen te werken”, zegt Rolf Blankemeijer van de WENB. “De Vwvw blijft een zelfstandige organisatie, maar heeft nu toegang tot onze expertise en netwerken. Omdat we de krachten van de drie werkgeversverenigingen bundelen, kunnen we ook met elkaar meer betekenen op het gebied van beleidsinhoudelijke ondersteuning en bijvoorbeeld communicatie.”

“Elke sector heeft zijn eigen identiteit en kenmerken”, vervolgt Blankemeijer. “Maar er zijn ook onderwerpen die in meerdere sectoren spelen. Denk aan duurzame inzetbaarheid van mensen of beleidsplannen rond onderwerpen als veiligheid. Op dat soort brede werkgeversthema’s hebben wij de expertise in huis en scheelt het natuurlijk dat we die voor meerdere sectoren kunnen inzetten.”

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoezo een nieuwe bestuurscultuur in de politiek? Handje-klap van de ChristenUnie om zo veel als mogelijk alles bij het oude te houden. Dat je in 2022 met een amendement op basis van het advies uit 2015 - is echt oude wijn in nieuwe zakken. De commissie Boelhouwer was duidelijk: of alle geborgde zetels opheffen, of max. 2 zetels voor boeren en 2 zetels voor natuurbeheerders (die steeds 'natuur' worden genoemd). Geborgde zetels natuur zijn overbodig, zelfs Natuurmonumenten wil er vanaf. En dan meteen de waterschapsbelasting op natuurterreinen afschaffen, Natuur wordt uit publiek geld betaald en landelijk gaat het slechts om 0.25% van de totale opbrengst van de watersysteemheffing.
Juni wordt ook droog: veel NW winden, dwz. wat buien, maar die zullen geen zoden aan de dijk zetten.
Mocht het in Juli weer warm en zonnig worden dan zal er een fors escalerend waterprobleem zijn.
Je sommetje klopt niet, Hans, want de lozing van N was altijd al veel groter dan van P. Stel in 1990 was de lozing van N 5 keer zo groot als P, dus 5:1. N is afgenomen met 64%, er is dus nog over 0,36*5 = 1,8. Van P is 74% verwijderd, dus nog over 0,26*1 = 0,26. De verhouding N:P is dan nu geworden 1,8:0,26 oftewel (afgerond) 7:1. Er is dus nu meer stikstof ten opzichte van fosfor in de lozing, dan het geval was in 1990.
"64% minder lozing dan in 1990" juicht dit artikel. Dan praat je dus over 2 procent verbetering per jaar. Of anders gezegd: na 32 jaar is de restlozing met twee-derde afgenomen. De zuiveringstechniek is in deze periode geëvolueerd van alleen aerobe beluchting naar anaerobe technieken, dus zo verrassend is dit niet.
De hamvraag die onbeantwoord blijft, is wat de impact is van de restlozing op de doelen van de KRW. Uit de berekeningen van het CBS zou blijken dat stikstof uit rwzi's nog voor 18% bijdraagt aan de totale belasting, en fosfaat nog voor 25% aan de totale belasting. Maar het gaat nog steeds om enorme hoeveelheden: 14,3 miljoen kg N en 1,64 miljoen kg P.
De afname in kg N is veel groter is dan in kg P. De verhouding tussen N en P is verschoven. Met als gevolg dat blauwalgen (die zelf stikstof binden) "in het voordeel zijn" vergeleken met groenalgen, die stikstof uit het oppervlaktewater opnemen. Dertig jaar geleden was er nog veel 'groene soep', inmiddels zijn de drijflagen van blauwalgen een hardnekkig probleem.
Het zou dus zomaar kunnen zijn dat het verwijderen van stikstof nu voldoende is, maar dat de verwijdering van fosfaat nog veel beter moet. Behalve wellicht als de rwzi (bijna) rechtstreeks op zee loost, dan is goed ook goed genoeg.
Watersporters vragen zich af in hoeverre dit overlast en verandering gaat hebben / geven!
Enerzijds tijdens werkzaamheden, maar anderzijds ook na de werkzaamheden.
Een waterbos zal zeker invloed hebben op het gedrag van golven?
Is daar bij ontwerp, de vorm waarin het wordt aangelegd rekening mee te houden?
Er zijn liefhebbers van vlak water en liefhebbers van mooie golven.
In de huidige zoneringen (o.a. diep / ondiep) konden verschillende liefhebbers terecht op het Wolderwijd.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!