0
0
0
s2smodern

De Peel heeft definitief de status van NOVI-gebied gekregen. De bedoeling is dat de betrokken overheidsorganisaties als één overheid samenwerken om de uitdagingen in dit landelijke gebied aan te gaan. Waterthema’s spelen daarbij een belangrijke rol.

De Peel behoort samen met het Groene Hart en Zuid-Limburg tot de eerste drie gebieden die in verband met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) definitief zijn aangewezen. Ook zijn er nog vijf andere gebieden die hiervoor op de nominatie staan. Bij de toekenning is niet over een nacht ijs gegaan, vertelt strategisch adviseur Carel Nobbe van Waterschap Aa en Maas. “We hebben dit drie jaar lang voorbereid. Er is een plan van aanpak opgesteld, waaraan alle deelnemende partijen zich bestuurlijk hebben gecommitteerd. Ook heeft Studio Marco Vermeulen voor ons een toekomstbeeld voor de Peel geschetst in de vorm van een narratief.”

Carel NobbeCarel Nobbe

In de stuurgroep van het NOVI-gebied De Peel zijn tien overheidsorganisaties vertegenwoordigd: de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de provincies Limburg en Noord-Brabant, de regio’s Eindhoven, Noordoost-Brabant, Noord-Limburg en Midden-Limburg en de waterschappen Aa en Maas (mede namens De Dommel) en Limburg. Andere ministeries zoals Infrastructuur en Waterstaat zijn er via het interdepartementaal overleg bij betrokken.

Gemakkelijker samenhang creëren
De essentie is dat deze partijen ‘als één overheid’ de uitdagingen in de Peel te lijf gaan, zegt Nobbe. “Er lopen zoveel projecten en programma’s vanuit de verschillende ministeries dat er een spaghettibrei is ontstaan. Voorbeelden zijn de aanpakken voor stikstof en klimaatadaptatie en de programmering in het kader van het Natuurpact. Door de samenwerking in het NOVI-gebied kunnen we gemakkelijker samenhang en coördinatie creëren. Wij willen niet meer dingen doen, maar dingen beter doen.” Het is geen top down benadering, voegt Nobbe eraan toe. “Juist de samenwerking met bedrijven en maatschappelijke organisaties moet het verschil gaan maken.”

De waterschappen kunnen al in een vroeg stadium de waterthema’s inbrengen. “De integrale en interbestuurlijke samenwerking is nodig om onze eigen doelen te bereiken. Bij bijvoorbeeld droogte speelt de ruimtelijke aanpak een zeer belangrijke rol. We hebben als waterschap zelf geen ruimtelijke instrumenten en zijn dus afhankelijk van andere partijen.”

 'De samenwerking is nodig om onze eigen doelen te bereiken'

De samenwerking is volgens Nobbe eigenlijk een vervolg op het programma Vitaal Platteland, dat in maart ten einde loopt en vier jaar heeft geduurd. De Peel is hierin een van de vijftien proefgebieden. “Daarvoor is dezelfde stuurgroep verantwoordelijk geweest. Het programma heeft geleid tot allerlei initiatieven die nu worden opgestart. Een voorbeeld is sensorgestuurd boeren dat moet leiden tot bedrijfswater- en bedrijfsbodemplannen voor alle agrarische ondernemingen in De Peel. Eigenlijk kun je NOVI De Peel zien als een structurele, langjarige voortzetting van de buitenboordmotor Vitaal Platteland.”

Beter water vasthouden
De Peel was ooit moerassig hoogveen en is nu een belangrijk voedselproducerend gebied met duizenden agrarische bedrijven. Nobbe: “Het is een gebied met een grote veedichtheid en flink wat opgaven in verband met de transities in het landelijk gebied.” Het terugbrengen van de schadelijke uitstoot door de veehouderij is een grote uitdaging. “Er zijn veel varkens, koeien en kippen en dus wordt er veel mest geproduceerd. De landbouwsector heeft al het nodige gedaan om de emissies van schadelijke stoffen terug te dringen, maar de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water zijn nog niet gehaald.”

Een ander thema is droogte. De Peel is volgens Nobbe een soort spons waar het water flink wordt uitgeknepen. Er is geen wateraanvoer vanuit de grote rivieren. Dat zorgde tijdens de afgelopen droge zomers voor veel problemen voor de landbouw en de natuur. “Er moet van alles gebeuren om ervoor te zorgen dat de bodem beter water vasthoudt. Daarvoor lopen al diverse pilotprojecten. Zo wordt in AgroProeftuin de Peel bekeken of met andere teelt zoals sorghum, vlas en zoete aardappels de bodemstructuur kan worden verbeterd.”

Nobbe wijst tot slot nog op de grote woningbouwopgave waarvoor de Peel net als andere gebieden staat. “Wij vinden als waterschappen dat dit op een duurzame manier moet gebeuren. Het is belangrijk dat het watersysteem goed wordt ingebed in woningbouwprojecten. Dan kunnen grote verlagingen van het grondwater in de Peel worden voorkomen.”

 

MEER INFORMATIE
Gezamenlijk bericht over definitieve toekenning
Ministerie van BZK over de NOVI-gebieden
Narratief over de toekomst van de Peel
H2O Actueel: watertoevoer naar de Peel

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Beste waterschappers, als jullie de waterpeilen pas per 1 april opzetten, dan beginnen we het groeiseizoen dus met een nagenoeg leeg watersysteem. Het opzetten van de peilen moet minstens een maand eerder. En ja, dat kan plaatselijk enige natschade geven. Accepteren we dat niet, dan moeten we in mei en juni niet 'huilie-huilie' doen over droogte. Dan hebben we dat deels zelf veroorzaakt.
@RogerHallo Roger, dank voor je reactie. Ik help je graag verder en kan je voorzien van alle informatie waar je om vraagt. We hebben een aantal mooie referenties, artikelen in diverse vakbladen en uiteraard onze eigen website. Ik denk echter dat dit platform daar niet de aangewezen plaats voor is. Ik kom dan ook graag verder met je in contact. Zou je een mail kunnen sturen naar marketing@pathema.nl?
De recente berichtgeving rondom het watergebruik van datacenters is gebaseerd op onjuiste cijfers en aannames. Cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek en het waterleidingbedrijf PWN geven een heel ander beeld. Daarnaast is het in Nederland reeds wettelijk geregeld dat de levering van water voor drinkwater altijd voor de levering aan de industrie gaat. Door onjuiste berichtgeving wordt er onterecht een panieksituatie gecreëerd, met verstrekkende gevolgen.
Allereerst is er regelgeving die waterlevering regelt bij tekorten. Wettelijk is geregeld dat drinkwater altijd voor gaat middels de verdringings categorien. Dit is na te lezen op de Rijkswaterstaat, Infomil en wordt ook aangegeven door het waterleidingsbedrijf PWN die in Noord Holland levert.
PWN : https://www.pwn.nl/over-pwn/pers-en-nieuws/drinkwater/de-inwoners-van-noord-holland-kunnen-er-altijd-op-rekenen-dat-er?nid=1368
Daarnaast is er bij het watergebruik capaciteit van de aansluiting en verbruik door elkaar gehaald. Het werkelijke verbruik voor de alle industrie in Noord Holland wbt koelwater is volgens het waterbedrijf 0,6% van hun totale levering. Dit komt neer op 672 duizend m3 aan totaal industrie koelwater gezien PWN 112 miljoen m3 in totaal levert. Daarvan nemen die 2 datacenters maar een gedeelte van op. Iets geheel anders dan de 4,6 miljoen m3 die werd gesuggereerd in het artikel. Volgens het CBS gebruikt de hele IT sector in Nederland 1 miljoen m3 water, de 0,88% in het artikel hierboven. Dit is open data die volledig in het artikel is genegeerd.
Naar de toekomst toe streven we ernaar het waterverbruik naar nul te brengen. Nieuwe datacenters gebruiken al veel minder water en het ook in de media bekende project in Zeewolde gebruikt oppervlaktewater ipv drinkwater. Dus ook de extrapolaties naar de toekomst toe gaan mank.
De links naar het CBS en PWN kunt u hier vinden:
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82883NED/table?dl=1A42C
https://www.pwn.nl/over-pwn/pers-en-nieuws/drinkwater/de-inwoners-van-noord-holland-kunnen-er-altijd-op-rekenen-dat-er?nid=1368
https://www.pwn.nl/over-pwn
Het rapport was trouwens zo klein qua onderzochte datacenters en zo divers dat er geen enkel duidelijk beeld uit te halen was. Daarom heeft de provincie het niet gepubliceerd. Dat geven ze ook aan in hun reactie aan de NOS.
Wat betreft chemicaliën, die gaat om kleine hoeveelheden zout om het water zachter te maken om apparatuur te sparen. Het water wordt meerdere malen gebruikt. De toevoegingen vallen binnen de normen en milieu wetgeving en vergunning van het bedrijf gaf ook Microsoft aan.
Op onze website hebben we nog meer links staan naar openbare bronnen over water, energieverbruik, bebouwing, etc.
Zie: https://www.dutchdatacenters.nl/cijfers-1/

Indien er verder vragen zijn we als branche organisatie dit altijd bereid dit verder toe te lichten.
Er is onderzocht wat het effect is van een watertemperatuur voor zoetwater vissen. Een zeer relevant onderzoek. Is er ook onderzocht wat het effect is voor de zalmen en forellen die kuit schieten in de rivier waar hun ouders kuit hebben geschoten?
Als het zeewater warmer wordt kunnen deze vissen denk ik geen andere rivier (een meer noordelijke rivier) uitzoeken om die op te zwemmen en kuit te schieten.
Laten we uitkijken dat de Japanse bladvlo die nu ingezet is tegen de duizendknoop niet later een probleem gaat vormen wat we nu nog niet overzien. Soms is het middel erger dan de kwaal.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.