0
0
0
s2smodern

Ongeveer de helft van het wereldwijde afvalwater wordt gezuiverd. Dat is aanzienlijk meer dan de 20 procent waar tot dusver van werd uitgegaan. Een en ander blijkt uit nieuw onderzoek van de Universiteit Utrecht en de United Nations University. Van het gezuiverde afvalwater wordt 11 procent hergebruikt.

Hoewel de resultaten een optimistischer beeld laten zien dan eerdere studies, benadrukken de auteurs dat er nog veel uitdagingen zijn, met name in ontwikkelingslanden, waar de zuiveringspercentages zeer laag zijn.

Wereldwijd wordt jaarlijks zo’n 359 miljard kubieke meter afvalwater (huishoudelijk en industrieel) geproduceerd, aldus de onderzoekers. 63 procent van het afvalwater wordt ingezameld en 52 procent gezuiverd, 48 procent wordt ongezuiverd in het milieu geloosd. 

Hergebruik van gezuiverd afvalwater staat mondiaal nog in de kinderschoenen en heeft vooral plaats in het Midden-Oosten en Noord-Afrika (15 procent) en West-Europa (16 procent). In ontwikkelingslanden wordt nog erg weinig afvalwater gezuiverd, aldus de onderzoekers. Met name in Zuid- en Zuidoost-Azië wordt veel onbehandeld water in het milieu geloosd.

Er zijn aanzienlijke verschillen in de productie, inzameling en behandeling van afvalwater in de verschillende geografische regio's. Van invloed is de economische ontwikkeling, aldus het onderzoek. Zo produceert iets meer dan 16 procent van de wereldbevolking in landen met hoge inkomens 41 procent van het afvalwater wereldwijd.

Databank
De onderzoekers baseren hun cijfers op afvalwatergegevens uit nationale onlinebronnen. In landen waar ze niet beschikbaar zijn, worden ze geschat. De databank dient als referentie om inzicht te krijgen in de mondiale afvalwaterstatus en om hotspots te identificeren waar onbehandeld afvalwater in het milieu wordt geloosd, schrijven de onderzoekers.

In ontwikkelingslanden, waar weinig waterzuivering plaatsheeft, zal door bevolkingsgroei steeds meer afvalwater worden geproduceerd. Edward Jones, promovendus aan de Universiteit Utrecht en hoofdauteur van het onderzoek, zegt op de site van de universiteit: “Hierdoor worden menselijke gezondheid en het milieu enorm bedreigd, en is er nog een lange weg te gaan.”

Hergebruik van afvalwater wordt steeds meer gezien als belangrijke hulpbron, met name voor de landbouw, de sector die de meeste behoefte heeft aan water en wereldwijd steeds meer te maken heeft met afnemende conventionele waterbronnen. “Het meest voor de hand liggend is om gezuiverd afvalwater te gebruiken voor irrigatie van landbouwgebieden,” stelt Jones. 

Ook het gebruik van afvalwater als energiebron komt steeds meer in beeld. Jones: “Afvalwater bevat soms veel nutriënten, en kan ook als energiebron gebruikt worden. Hopelijk wordt daarom in de toekomst afvalwater gezien als grondstof, in plaats van als ‘afval’.”

Voorts is het van belang, aldus de studie, dat monitoring rondom zuiveringsinstallaties, gecombineerd met duidelijke wet- en regelgeving, van groot belang is om er zeker van te zijn dat afvalwater veilig kan worden hergebruikt in verschillende regio’s wereldwijd.

 

ESSENTIELE DATA VOOR SDG 6
Met de studie willen de onderzoekers de mondiale afvalwaterstatus in kaart brengen en hotspots identificeren waar onbehandeld afvalwater in het milieu wordt geloosd. “Om de huidige toestand te begrijpen en het toekomstige potentieel van afvalwater als hulpbron te onderzoeken, is een uitgebreide en consistente wereldwijde beoordeling van de productie, de verzameling, de behandeling en het hergebruik van afvalwater nodig”, schrijven de onderzoekers. “Deze informatie is van essentieel belang voor de beoordeling van de vooruitgang bij de verwezenlijking van de duurzame-ontwikkelingsdoelstelling SDG 6.”
De tot dusverre beschikbare gegevens over het mondiale afwaterbeheer waren gedateerd en onvolledig; eerdere studies bleven beperkt in aanpak en schattingen of richtten zich op het potentieel van afvalwater als water-, nutriënten- en energiebron, maar gingen niet in op de aspecten inzameling, behandeling en hergebruik van afvalwater, aldus het onderzoek dat is gepubliceerd in het tijdschrift Earth System Science Data.

 

MEER INFORMATIE
Onderzoek mondiale afvalwaterstatus

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
  • This commment is unpublished.
    Rien Verstallen · 5 days ago
    De vraag is altijd wat van de opgegeven informatie betrouwbaar is. Nog niet te spreken over de kwaliteit van zuiveren, het toezicht daarop en het toezicht op de "lozers"?
    Zo sprak ik vorig jaar overheidsmedewerkers uit Colombia. Zij moesten hun bedrijven zo ver zien te krijgen dat ze aan gingen koppelen op een rwzi. Hoe moeilijk dat wel niet bleek te zijn. Dan moest de overheid in ieder geval al niet moeilijk gaan doen over normeringen in aangeboden afvalwater en dergelijke, want anders gebeurde er gewoon niets.
    Ik vrees dat de verkregen informatie erg onbetrouwbaar is.
(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Mensen kunnen niet snel genoeg geiinformeerd worden. Tot op heden kent de Belg de klimaatwijziging als iets exotisch op de televisie. De fruitteelt, de landbouw zou zoveel mogelijk moeten aangepast worden aan de nieuwe verwachting. Weer "een nieuw normaal" houdt de bevolking passief.
Ik geef lezingen in landbouw-dorpen. Vlaanderen kennen ze "en daar zal niet gebeuren, wij kennen wel ons klimaat. Onze grootouders hebben het allemaal gekend. Wat ze aan de Noordpool doen kan mij nie schelen". Ik heb het over een 12 tal positive sel-re-enforcing feedbackloops met uitleg uiteraard. En het feit dat dit een spin-off heeft voor de ganse planeet. Het is moeilijk. De laatste keer kwam een man af met een vraag voor gans de zaal. "Als u wil stuur ik naar een psychiatrische instelling. Een.(globale) opwarming met meer dan 2 :. Ideaal voor de barbecue en familiefeesten.. slecht voor de landbouw, droger, hoe kan u dat weten? En u zegt: dit leidt tot conflicten. De mensen gaan meer buitenkomen en elkaar ontmoeten."
Het afschaffen van de Watertoets met de invoering van de Omgevingswet is gewoon géén goed idee. Maak water leidend in de afwegingen over ruimtelijke ontwikkelingen tussen rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.. Functie volgt peil! Wat nodig is, is meer realisme en minder 'maakbaarheidsdenken' van stedenbouwkundigen en politici. De Algemene Waterschapspartij wil de rol van de waterschappen juist verstreken. "Want ook na lang overleg stroomt het water nog steeds naar het laagste punt".
Oh, er is 12 miljoen zoek maar "dat heeft geen materiële invloed". Natuurlijk niet. Is dit nou slechte communicatie of gewoon arrogantie? Geen woord van spijt. Of is het ook eigenlijk meer een 'bancair ongelukje', zoals vergeten om de parkeermeter te vullen? De waterschapsbank is geen gewone bank, maar een bank die risicoloos geld uitleent aan overheden. Want de overheid kan niet failliet gaan. En zijn er nog consequenties? Dit jaar geen bonussen en gratificaties voor de directie van de Waterschapsbank? Daar had H2O wel even mogen doorvragen!
De vraag is altijd wat van de opgegeven informatie betrouwbaar is. Nog niet te spreken over de kwaliteit van zuiveren, het toezicht daarop en het toezicht op de "lozers"?
Zo sprak ik vorig jaar overheidsmedewerkers uit Colombia. Zij moesten hun bedrijven zo ver zien te krijgen dat ze aan gingen koppelen op een rwzi. Hoe moeilijk dat wel niet bleek te zijn. Dan moest de overheid in ieder geval al niet moeilijk gaan doen over normeringen in aangeboden afvalwater en dergelijke, want anders gebeurde er gewoon niets.
Ik vrees dat de verkregen informatie erg onbetrouwbaar is.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.