secundair logo knw 1

Artist impression van de nieuwe fabriek NX Filtration

De bouw van de nieuwe fabriek van NX Filtration op Hightech System Park in Hengelo roept weerstand op in de regio. Natuur- en milieuverenigingen, verenigd in de Groene Tafel van Hengelo, uitten op een recente hoorzitting van de provincie Overijssel hun zorgen over het grondwatergebruik door de fabriek. In de besturen van de gemeente en provincie stelt de Socialistische Partij kritische vragen over ‘het enorme watergebruik’ van de fabriek.

NX Filtration bouwt op de High Tech Systems Park in Hengelo een fabriek voor de productie van innovatieve nanofiltratiemembranen. Voor de jaarlijkse productie van 80.000 membraanmodules is proceswater nodig. Het bedrijf wil daartoe grondwater en oppervlaktewater uit het Twentekanaal innemen. Ook heeft het Vitens gevraagd drinkwater te leveren, maar dat verzoek is door het drinkwaterbedrijf niet gehonoreerd, zoals het ook drinkwaterleveringsverzoeken van andere bedrijven in Overijssel heeft afgewezen, omdat het in de regio problemen heeft om aan de drinkwatervraag te voldoen.

De provincie is wel voornemens om toestemming te verlenen voor de grondwaterwinning. Het gaat om een vergunning (onbepaalde tijd) voor maximaal 80 kubieke meter per uur, gewonnen tot maximaal 20 meter diepte. Volgens de provincie heeft de grondwateronttrekking geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Gevolg van de winning is wel dat de grondwaterstand daalt en de milieugroeperingen vrezen, zo bleek op de hoorzitting over de ter inzage liggende vergunning, dat de gevolgen daarvan schadelijk zijn voor de natuur en met name de 900 bomen die in het gebied staan. Er werden kritische vragen gesteld over de grondwaterdaling en de maatregelen en monitoring waarmee schade aan de bomen wordt voorkomen.

Boomeffectanalyse
Zowel de provincie als de gemeente geldt als bevoegd gezag bij het monitoren van de milieueffecten van de grondwateronttrekking. De gemeente Hengelo, die de bouw van de fabriek van NX Filtration verwelkomt, stelt dat uit geohydrologisch onderzoek is gebleken dat de voornaamste daling van het grondwaterpeil zich alleen voordoet in de directe nabijheid van de vier putten rondom NX Filtration.

“Daarnaast is er een boomeffectanalyse uitgevoerd. Daaruit zijn een reeks aan te nemen maatregelen voortgekomen. Met deze maatregelen, de monitoring van het grondwaterpeil en de hierover te maken afspraken met NX Filtration worden de effecten van de daling zo klein mogelijk gehouden”, schrijft het college van burgemeester en wethouders eind vorig jaar in antwoord op het SP-raadslid Vincent Mulder, dat een reeks vragen had gesteld over het watergebruik door NX Filtration.

Volgens de beantwoording van B en W stelt NX Filtration een plan op om de bomen op basis van bodemvochtmetingen van water te voorzien. “Daarnaast heeft NX Filtration aangegeven het eigen proceswater te gaan filteren en hergebruiken voor de bewatering van de bomen. Het college gaat ervan uit dat met de genoemde maatregelen er voldoende gedaan wordt om de effecten te verzachten.”

Daarnaast wijst het college erop dat NX Filtration ‘een state-of-the-art waterfabriek’ wil realiseren waarin hergebruik is gemaximaliseerd. “Dit zal uiteindelijk een positief effect opleveren aan de hoeveelheden benodigd grondwater en oppervlaktewater uit het Twentekanaal. Daarnaast zal dit een positief effect opleveren in de hoeveelheid proceswater dat geloosd zal worden op het riool (kosten rioolheffing en belasting waterschap).”

Provinciale Staten
De beantwoording stelt de Socialistische Partij niet gerust. De partij is een online handtekeningenactie gestart en roert zich ook in de Provinciale Staten. Daar heeft Herman Kalter recent vragen gesteld over de gevolgen van ‘het enorme watergebruik’ van de fabriek op de beschikbaarheid van het drinkwater. Kalter plaatst onder meer vraagtekens bij de nu gekozen locatie voor de vestiging van NX Filtration en vraagt het college van Gedeputeerde Staten hoe het aankijkt tegen de ‘dringende oproep van het RIVM’ om zeer zuinig en efficiënt om te gaan met het beschikbare water en dat met name in Overijssel de situatie rond 2030 nijpend zal zijn.

Gedeputeerde Staten hebben nog niet geantwoord. Tegen de vergunningaanvraag voor de grondwaterwinning kan tot 5 juni bezwaar worden gemaakt. Daarna is het aan Provinciale Staten om een besluit te nemen.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waterniveau in rivieren stijgt niet over de volle lengte. Pas in het deltagebied wordt er overlast ondervonden. 
Hoe denk je dat een rivier met een waterval over de volle lente evenveel stijgt??


Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.