secundair logo knw 1

Op de website IkBenWaterproof.nl kunnen burgers zelf checken of hun huis en tuin voldoende ‘waterproof’ zijn bij extreme regenval. Ingenieursbureau Witteveen+Bos heeft de online tool samen met de Universiteit Utrecht (UU) ontwikkeld en wil deze nog uitbreiden met andere klimaatthema’s.

Wie zijn postcode en huisnummer invoert op IkBenWaterproof.nl, krijgt te zien hoeveel liter water hij moet bergen om een flinke bui op te vangen. Vervolgens worden maatregelen (inclusief kosten) getoond die dat mogelijk maken, zoals het plaatsen van een regenton en het verwijderen van verharding. De tool gebruikt verschillende openbare databronnen, zoals perceeloppervlakte, luchtfoto’s, bodemsoort en grondwaterstand.

2705 Herman MondeelHerman Mondeel''Klimaatadaptatie moeten we met elkaar doen", zegt Herman Mondeel, PMC-leider Watermanagement en ruimtelijke adaptatie bij Witteveen+Bos. ''De gemeenten en de waterschappen kunnen dat niet alleen. Alles bij elkaar is het het eerste Deltawerk dat mét de burgers ontwikkeld wordt.''

Witteveen+Bos begon met de tool na een vraag van het Hoogheemraadschap van Delfland, ontwikkelde die later door voor een aantal gemeenten in de regio Breda en heeft nu samen met de UU een voor iedereen toegankelijke basisversie gelanceerd. Voor bijvoorbeeld overheden wordt tegen betaling een premium-versie geleverd, inclusief beleidsadvies.

Overstromingsrisico’s
''We willen burgers bewegen om zelf maatregelen te nemen, maar we verwachten niet direct dat ze dat massaal gaan doen'', verklaart Mondeel. ''Gemeenten kunnen de site gebruiken in de communicatie naar de inwoners en bijvoorbeeld acties opzetten voor bepaalde straten.''

De komende maanden wordt de tool uitgebreid met overstromingsrisico’s vanuit zee of rivier. Promovendus Karin Snel van de UU deed hier onderzoek naar en vertaalde een aantal van haar bevindingen naar de website.

De Utrechtse universiteit en Witteveen+Bos willen de komende jaren intensief samenwerken om de website verder te ontwikkelen. Het is hun bedoeling om die verder uit te breiden met andere klimaatthema’s, zoals hittestress. ''Uiteindelijk ontstaat daarmee een online applicatie waarmee bewoners geholpen worden de juiste stappen te zetten in een klimaatbestendige inrichting van hun eigen terrein'', stellen ze.

Labels
Daarnaast is het plan om op termijn ook labels toe te kennen aan percelen, in eerste instantie voor wateroverlast door regen en overstromingen. Wanneer een perceel weinig kans loopt op wateroverlast, krijgt het een goed label (bijvoorbeeld A of B). Wanneer de kans hierop juist groot is, volgt een lager label (bijvoorbeeld E of F). Mondeel: ''Zo kunnen bewoners in één oogopslag zien hoe kwetsbaar hun perceel is.''

 

MEER INFORMATIE
Website IkBenWaterproof.nl

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Duidelijk artikel met interessante observaties!
Mbt referentie #2 zou het beter zijn te verwijzen naar Bil et al., 2021 (https://doi.org/10.1002/etc.4835).
Prachtig initiatief! Nu het hele stroomgebied van de Berkel als ruimtelijke eenheid bekijken ,vervuilers opsporen en voorstellen voor ruimtelijke ontwikkeling (incl. bescherming)met elkaar bedenken.cf kaderrichtlijn water.
Geweldig resultaat. Draagt mijn handelen bij aan een Drinkbare Rivier of niet? Dat is de simpele vraag.
Goed artikel. Maar waar het om gaat is de instandhouding, verbetering of vergroting van natuur. Niet om perspectief voor de boer. Uiteraard: als boeren kunnen en willen veranderen, dan is het prima als ze ook natuur gaan beheren. Maar dat moet niet het uitgangspunt zijn: de natuur staat voorop.