Op de website IkBenWaterproof.nl kunnen burgers zelf checken of hun huis en tuin voldoende ‘waterproof’ zijn bij extreme regenval. Ingenieursbureau Witteveen+Bos heeft de online tool samen met de Universiteit Utrecht (UU) ontwikkeld en wil deze nog uitbreiden met andere klimaatthema’s.

Wie zijn postcode en huisnummer invoert op IkBenWaterproof.nl, krijgt te zien hoeveel liter water hij moet bergen om een flinke bui op te vangen. Vervolgens worden maatregelen (inclusief kosten) getoond die dat mogelijk maken, zoals het plaatsen van een regenton en het verwijderen van verharding. De tool gebruikt verschillende openbare databronnen, zoals perceeloppervlakte, luchtfoto’s, bodemsoort en grondwaterstand.

2705 Herman MondeelHerman Mondeel''Klimaatadaptatie moeten we met elkaar doen", zegt Herman Mondeel, PMC-leider Watermanagement en ruimtelijke adaptatie bij Witteveen+Bos. ''De gemeenten en de waterschappen kunnen dat niet alleen. Alles bij elkaar is het het eerste Deltawerk dat mét de burgers ontwikkeld wordt.''

Witteveen+Bos begon met de tool na een vraag van het Hoogheemraadschap van Delfland, ontwikkelde die later door voor een aantal gemeenten in de regio Breda en heeft nu samen met de UU een voor iedereen toegankelijke basisversie gelanceerd. Voor bijvoorbeeld overheden wordt tegen betaling een premium-versie geleverd, inclusief beleidsadvies.

Overstromingsrisico’s
''We willen burgers bewegen om zelf maatregelen te nemen, maar we verwachten niet direct dat ze dat massaal gaan doen'', verklaart Mondeel. ''Gemeenten kunnen de site gebruiken in de communicatie naar de inwoners en bijvoorbeeld acties opzetten voor bepaalde straten.''

De komende maanden wordt de tool uitgebreid met overstromingsrisico’s vanuit zee of rivier. Promovendus Karin Snel van de UU deed hier onderzoek naar en vertaalde een aantal van haar bevindingen naar de website.

De Utrechtse universiteit en Witteveen+Bos willen de komende jaren intensief samenwerken om de website verder te ontwikkelen. Het is hun bedoeling om die verder uit te breiden met andere klimaatthema’s, zoals hittestress. ''Uiteindelijk ontstaat daarmee een online applicatie waarmee bewoners geholpen worden de juiste stappen te zetten in een klimaatbestendige inrichting van hun eigen terrein'', stellen ze.

Labels
Daarnaast is het plan om op termijn ook labels toe te kennen aan percelen, in eerste instantie voor wateroverlast door regen en overstromingen. Wanneer een perceel weinig kans loopt op wateroverlast, krijgt het een goed label (bijvoorbeeld A of B). Wanneer de kans hierop juist groot is, volgt een lager label (bijvoorbeeld E of F). Mondeel: ''Zo kunnen bewoners in één oogopslag zien hoe kwetsbaar hun perceel is.''

 

MEER INFORMATIE
Website IkBenWaterproof.nl

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

"64% minder lozing dan in 1990" juicht dit artikel. Dan praat je dus over 2 procent verbetering per jaar. Of anders gezegd: na 32 jaar is de restlozing met twee-derde afgenomen. De zuiveringstechniek is in deze periode geëvolueerd van alleen aerobe beluchting naar anaerobe technieken, dus zo verrassend is dit niet.
De hamvraag die onbeantwoord blijft, is wat de impact is van de restlozing op de doelen van de KRW. Uit de berekeningen van het CBS zou blijken dat stikstof uit rwzi's nog voor 18% bijdraagt aan de totale belasting, en fosfaat nog voor 25% aan de totale belasting. Maar het gaat nog steeds om enorme hoeveelheden: 14,3 miljoen kg N en 1,64 miljoen kg P.
De afname in kg N is veel groter is dan in kg P. De verhouding tussen N en P is verschoven. Met als gevolg dat blauwalgen (die zelf stikstof binden) "in het voordeel zijn" vergeleken met groenalgen, die stikstof uit het oppervlaktewater opnemen. Dertig jaar geleden was er nog veel 'groene soep', inmiddels zijn de drijflagen van blauwalgen een hardnekkig probleem.
Het zou dus zomaar kunnen zijn dat het verwijderen van stikstof nu voldoende is, maar dat de verwijdering van fosfaat nog veel beter moet. Behalve wellicht als de rwzi (bijna) rechtstreeks op zee loost, dan is goed ook goed genoeg.
Watersporters vragen zich af in hoeverre dit overlast en verandering gaat hebben / geven!
Enerzijds tijdens werkzaamheden, maar anderzijds ook na de werkzaamheden.
Een waterbos zal zeker invloed hebben op het gedrag van golven?
Is daar bij ontwerp, de vorm waarin het wordt aangelegd rekening mee te houden?
Er zijn liefhebbers van vlak water en liefhebbers van mooie golven.
In de huidige zoneringen (o.a. diep / ondiep) konden verschillende liefhebbers terecht op het Wolderwijd.
@Hans Middendorphey als jij het zo goed weet maak jij toch een blog aan?
De feiten kloppen niet, beroepsvissers zijn nog wel actief op de Westerschelde en zie ze regelmatig netten uitzetten voor de zeebaars.
Is Fluor ook te verwijderen met deze techniek?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!