0
0
0
s2sdefault

Op de website IkBenWaterproof.nl kunnen burgers zelf checken of hun huis en tuin voldoende ‘waterproof’ zijn bij extreme regenval. Ingenieursbureau Witteveen+Bos heeft de online tool samen met de Universiteit Utrecht (UU) ontwikkeld en wil deze nog uitbreiden met andere klimaatthema’s.

Wie zijn postcode en huisnummer invoert op IkBenWaterproof.nl, krijgt te zien hoeveel liter water hij moet bergen om een flinke bui op te vangen. Vervolgens worden maatregelen (inclusief kosten) getoond die dat mogelijk maken, zoals het plaatsen van een regenton en het verwijderen van verharding. De tool gebruikt verschillende openbare databronnen, zoals perceeloppervlakte, luchtfoto’s, bodemsoort en grondwaterstand.

2705 Herman MondeelHerman Mondeel''Klimaatadaptatie moeten we met elkaar doen", zegt Herman Mondeel, PMC-leider Watermanagement en ruimtelijke adaptatie bij Witteveen+Bos. ''De gemeenten en de waterschappen kunnen dat niet alleen. Alles bij elkaar is het het eerste Deltawerk dat mét de burgers ontwikkeld wordt.''

Witteveen+Bos begon met de tool na een vraag van het Hoogheemraadschap van Delfland, ontwikkelde die later door voor een aantal gemeenten in de regio Breda en heeft nu samen met de UU een voor iedereen toegankelijke basisversie gelanceerd. Voor bijvoorbeeld overheden wordt tegen betaling een premium-versie geleverd, inclusief beleidsadvies.

Overstromingsrisico’s
''We willen burgers bewegen om zelf maatregelen te nemen, maar we verwachten niet direct dat ze dat massaal gaan doen'', verklaart Mondeel. ''Gemeenten kunnen de site gebruiken in de communicatie naar de inwoners en bijvoorbeeld acties opzetten voor bepaalde straten.''

De komende maanden wordt de tool uitgebreid met overstromingsrisico’s vanuit zee of rivier. Promovendus Karin Snel van de UU deed hier onderzoek naar en vertaalde een aantal van haar bevindingen naar de website.

De Utrechtse universiteit en Witteveen+Bos willen de komende jaren intensief samenwerken om de website verder te ontwikkelen. Het is hun bedoeling om die verder uit te breiden met andere klimaatthema’s, zoals hittestress. ''Uiteindelijk ontstaat daarmee een online applicatie waarmee bewoners geholpen worden de juiste stappen te zetten in een klimaatbestendige inrichting van hun eigen terrein'', stellen ze.

Labels
Daarnaast is het plan om op termijn ook labels toe te kennen aan percelen, in eerste instantie voor wateroverlast door regen en overstromingen. Wanneer een perceel weinig kans loopt op wateroverlast, krijgt het een goed label (bijvoorbeeld A of B). Wanneer de kans hierop juist groot is, volgt een lager label (bijvoorbeeld E of F). Mondeel: ''Zo kunnen bewoners in één oogopslag zien hoe kwetsbaar hun perceel is.''

 

MEER INFORMATIE
Website IkBenWaterproof.nl

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Ik verbaas me over deze suggestie. Mij komt het voorstel van Hans Middendorp over als een motie van wantrouwen naar de kiezers en naar de huidige gekozenen in de waterschappen. Een door de kiezers uit verschillende lijsten gekozen bestuur vertegenwoordigt toch per definitie de maatschappelijke belangen? Verstroping van de besluitvorming door een adviescommissie in te voeren die uit vertegenwoordigers van allerlei belangengroepen bestaat, levert geen meerwaarde.
Het is aan het ambtelijk apparaat en de bestuurders van het waterschap om, net zoals bij een gemeente of provincie, de verschillende maatschappelijke belangen bij de voorbereiding en de besluitvorming te betrekken. Daartoe zal men met al die belangengroepen contacten onderhouden, zoals nu ook al gebeurt. Maar dat is iets anders dan elke keer verplicht advies te moeten vragen. De door mij om zijn deskundigheid gewaardeerde AWP zou dit voorstel echt nog eens moeten heroverwegen.
Groet, Piet Oudega (HHNK, PvdA)
Hallo Hans, hele goede gedachte. Ik denk dat de geborgde zetels door hun sterke eigenbelang zorgen voor een veel te behoudend waterschap waar innovatie nauwelijks een kans krijgt. Daarbij weten ze het altijd zo te draaien dat de kosten niet eerlijk worden verdeeld en daarvan is de burger de dupe. Al met al denk ik dat een geheel gekozen bestuur sneller en beter tot besluitvorming kan komen en dat er een hoop bestuurlijke drukte kan worden voorkomen.
Een adviescommissie met alle belangengroepen is dan beter.
groet, Fokke
Dag Hans: ik deel je gedachtengang. Er is één nadeel. Het draagt weer bij aan de ‘bestuurlijke drukte’ waar we allemaal last van hebben. Ik vind de optie waarbij geborgden een kwaliteitszetel krijgen, met een maximum van drie per waterschap, daarom ook een aantrekkelijke optie.
Groet van Adriaan
Citaat: 'De Unie wijst erop dat de waterschappen komend jaar meer dan ooit tevoren investeren in veilige dijken en in schoon en voldoende water: 1,8 miljard euro.' Maar de Unie 'vergeet' te melden dat deze 1,8 miljard de opbrengst is van de Watersysteemheffing voor alle waterschappen samen. Dat is dus niet *extra* geld, maar reguliere financiering van droge voeten en schoon water. Het is mooi om dit geld voor de kerntaken van de waterschappen te labelen als een klimaatbeheer, maar er blijft dus extra geld nodig om, zoals de Unie stelt: "Er is wel extra rijksgeld voor decentrale overheden nodig om Nederland versneld aan te passen aan weersextremen."
Het pleidooi van VNG, IPO en Unie voor 1,8 miljard euro voor uitvoering van het Klimaatakkoord (2022-2024) is niet gehonoreerd. Maar als het Rijk de kosten voor klimaatadaptatie niet wil betalen, dan zit er voor de waterschappen niets anders op om naast de watersysteemheffing een aparte klimaatadaptatie-heffing in te voeren. Een heffing van 2 tientjes voor alle tien miljoen huishoudens in Nederland levert 200 miljoen per jaar op. Over drie jaar is dat 600 miljoen en dat is precies één-derde van het bedrag van 1,8 miljard dat VNG, IPO en Unie samen vragen. Zo eenvoudig kan het zijn.
Er wordt 6,7 miljard euro uitgetrokken voor klimaat en het deltaprogramma zoetwater krijgt 100 miljoen. Dat is dus ongeveer 1,5% van dit enorme bedrag. Verder is in 2018 besloten om het Deltafonds uit te breiden van het wegwerken van de achterstand in het onderhoud van dijken naar wateroverlast door klimaatverandering. En nu moet er volgens de deltacommissaris 800 miljoen bij. Wie kan dit balletje-balletje nog volgen? Volgens mij komt het deltaprogramma dus nog steeds structureel geld tekort. Enige journalistieke duiding is wel op z'n plaats!

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.