0
0
0
s2smodern

Waterschap Drents Overijsselse Delta is van plan om Boskalis Nederland BV de opdracht te geven voor de voorbereiding en uitvoering van de dijkversterking tussen Zwolle en Olst. Hier wordt de dijk langs de IJssel over een lengte van dertig kilometer aangepakt.

Aannemer Boskalis is als winnaar uit de bus gekomen bij de Europese aanbesteding die Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) had uitgeschreven. De gunning is voorlopig, laat het waterschap weten. Andere marktpartijen die met de aanbesteding meededen, kunnen nog bezwaar aantekenen. Als er geen bezwaarschriften worden ingediend, maakt WDODelta de gunning begin juli definitief.

De IJsseldijk tussen Zwolle en Olst wordt versterkt in het kader van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het waterschapsbestuur gaf eerder groen licht voor het zogeheten voorkeursalternatief, dat voor een groot deel bestaat uit binnendijkse dijkversterking en een ‘verticale’ oplossing (bijvoorbeeld het aanbrengen van een damwand). Dit moet de stad Zwolle en de West-Overijsselse landstreek Salland een nog betere bescherming bieden tegen water uit de IJssel en bij een noordwesterstorm tegen het IJsselmeer.

De bedoeling is dat Boskalis eerst samen met WDODelta de werkzaamheden voorbereidt en die vervolgens uitvoert. De planfase wordt in 2022 afgerond, waarna naar verwachting in 2023 de uitvoering van start gaat. Het streven is dat de dijk in 2026 weer voldoet aan de geldende eisen voor waterveiligheid.

Dagelijks bestuurder Breun Breunissen ivan WDODelta is blij met Boskalis als partner. “Het waterschap zocht naar een marktpartij, die oog heeft voor kwaliteit en een verantwoord kostenniveau. We hebben gekozen voor een marktpartij die veel bijdraagt aan het bereiken van onze projectdoelstellingen en tijdens het project ons motto ‘in verbinding met de omgeving’ in de genen meedraagt.”

Volgens Breunissen worden – in tegenstelling tot wat gebruikelijk is – de kennis en kracht van waterschap en markt al vroeg in het project gebundeld. “De bedoeling is dat we zowel de technische als financiële risico’s die zo’n project met zich meebrengt, zo beter kunnen beheersen.”

 

Update 8 juli
Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft bekendgemaakt dat het project dijkversterking Zwolle-Olst definitief is gegund aan Boskalis Nederland. Zie hier het bericht.

 

MEER INFORMATIE
Projectpagina van WDODelta
H2O-bericht over het voorkeursalternatief
H2O-bericht over test bekleding IJsseldijk

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Buitengewoon innemende man. Ik heb hem meegemaakt gedurende de twee jaar dat ik werkte bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. Een memorabel bestuurder.
Ook de Algemene #Waterschapspartij vindt dat de 'Geborgde Belangen' fors zijn over-vertegenwoordigd in de waterschapswereld. Met als schrijnend gevolg dat de Unie wél oog heeft voor de 'boerenweeffout' maar niet voor de 'huizenweeffout'. Maar huizen betalen landelijk ruim 40% van de watersysteemheffing, dat is 4x !! meer dan de groepsbijdrage van de boeren. En ook huurders moeten indirect meebetalen, omdat de watersysteemheffing op woningen door de verhuurder wordt betaald (en dus in de huur wordt doorberekend). De AWP wil juist een eerlijker verdeling van de waterschapslasten.
Ook wil de Unie niet kijken naar de grondslag voor de zuiveringshefing (vast bedrag per huishouden of gebaseerd op het aantal bewoners per huis). Terwijl het een grote ergernis is van 2-persoonshuishoudens om verplicht voor drie personen te moeten betalen. Met de huidige digitale technieken moet het toch een 'fluitje van een cent' zijn om per huis de zuiveringsheffing te baseren op het aantal bewoners?
Lees ook hier: https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-podium/opinie/aanpassing-waterschapsbelasting-pijnpunten-van-burgers-worden-doorgeschoven-naar-toekomst
Wij zijn van het begin af aan grote voorstander voor het wijzigingen van de belastingen in een bredere scope. De Unie van waterschappen blijft echter vanuit de ivoren toren dansen naar de pijpen van de geborgde zetels en hebben geen oog voor de ingezetenen (inwoners) die als de spreekwoordelijke melkkoe worden misbruikt.
Wij pleiten voor een passend en eerlijk belastingstelsel waarin de inwoners niet meer maar minder gaan betalen door o.a. de VE-differentiatie passender te maken op de gezinssamenstelling. Ook de TBO's (grondeigenaren) mogen wat ons betreft ook aanzienlijk meer gaan betalen (nu betalen ze een schijntje), heel veel maatregelen en werk van de Waterschappen komt ten goede aan hun eigendom.
De sleutel licht bij de UvW, willen die alleen maar naar de geborgde zetels blijven luisteren of ook naar de vertegenwoordigers van de inwoners. Willen ze niet luisteren, dan moeten ze maar voelen en wij zullen niet schromen om desnoods via de Tweede Kamer een onvoldoende plan te laten te verwerpen.
We hebben nu de kans als waterschappen, doe het dan goed! en luister naar ALLE partijen.
Chris Spooren
Voormalig Waterschap bestuurder (AB) waterschap De Dommel.
Statenlid provincie Noord Brabant.
De sector is redelijk veerkrachtig. Maar de vissen dan?
Op welke manier wordt dan fosfaat teruggewonnen?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.