0
0
0
s2smodern

Waterschap Drents Overijsselse Delta is van plan om Boskalis Nederland BV de opdracht te geven voor de voorbereiding en uitvoering van de dijkversterking tussen Zwolle en Olst. Hier wordt de dijk langs de IJssel over een lengte van dertig kilometer aangepakt.

Aannemer Boskalis is als winnaar uit de bus gekomen bij de Europese aanbesteding die Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) had uitgeschreven. De gunning is voorlopig, laat het waterschap weten. Andere marktpartijen die met de aanbesteding meededen, kunnen nog bezwaar aantekenen. Als er geen bezwaarschriften worden ingediend, maakt WDODelta de gunning begin juli definitief.

De IJsseldijk tussen Zwolle en Olst wordt versterkt in het kader van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. Het waterschapsbestuur gaf eerder groen licht voor het zogeheten voorkeursalternatief, dat voor een groot deel bestaat uit binnendijkse dijkversterking en een ‘verticale’ oplossing (bijvoorbeeld het aanbrengen van een damwand). Dit moet de stad Zwolle en de West-Overijsselse landstreek Salland een nog betere bescherming bieden tegen water uit de IJssel en bij een noordwesterstorm tegen het IJsselmeer.

De bedoeling is dat Boskalis eerst samen met WDODelta de werkzaamheden voorbereidt en die vervolgens uitvoert. De planfase wordt in 2022 afgerond, waarna naar verwachting in 2023 de uitvoering van start gaat. Het streven is dat de dijk in 2026 weer voldoet aan de geldende eisen voor waterveiligheid.

Dagelijks bestuurder Breun Breunissen ivan WDODelta is blij met Boskalis als partner. “Het waterschap zocht naar een marktpartij, die oog heeft voor kwaliteit en een verantwoord kostenniveau. We hebben gekozen voor een marktpartij die veel bijdraagt aan het bereiken van onze projectdoelstellingen en tijdens het project ons motto ‘in verbinding met de omgeving’ in de genen meedraagt.”

Volgens Breunissen worden – in tegenstelling tot wat gebruikelijk is – de kennis en kracht van waterschap en markt al vroeg in het project gebundeld. “De bedoeling is dat we zowel de technische als financiële risico’s die zo’n project met zich meebrengt, zo beter kunnen beheersen.”

 

Update 8 juli
Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft bekendgemaakt dat het project dijkversterking Zwolle-Olst definitief is gegund aan Boskalis Nederland. Zie hier het bericht.

 

MEER INFORMATIE
Projectpagina van WDODelta
H2O-bericht over het voorkeursalternatief
H2O-bericht over test bekleding IJsseldijk

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Bij de invoering van de WACC was destijds al bekend dat deze niet voldoende ruimte zou bieden bij een toename van de investeringsomvang. Dus de nu voorgestelde correctie is niet meer dan logisch. De noodzaak van een goede openbare drinkwatervoorziening voor de volksgezondheid staat immers niet ter discussie!
Op zichzelf zegt de overschrijding van risicogrenzen nog niets over de werkelijke risico's. Ook niet over cumulatie van risico's en wat voor effecten deze hebben op het aquatisch milieu. In zijn algemeenheid wordt verwezen naar onderzoek in het buitenland waaruit blijkt dat er effecten zijn op vissen (geslachtsverandering) en macrofaunagemeenschappen gerelateerd aan de aanwezigheid van effluent met medicijnresten. "Gezien de vergelijkbare gehalten van medicijnresten die in het Nederlandse oppervlaktewater worden gevonden, zijn die effecten ook in Nederland niet uit te sluiten". Zou juist daar niet meer onderzoek naar moeten worden gedaan?
In dit H2O-artikel staat inderdaad dat er liters zouden zijn vergeleken, maar dat klopt niet. In het RIVM-rapport is te lezen dat voor onkruidbestrijdingsmiddelen de hoeveelheid werkzame stof is vergeleken. Er is dus rekening gehouden met de hoeveelheid werkzame stof per middel en in het rapport kunt u per stof de ontwikkeling in de verkoopcijfers zien. Het klopt inderdaad dat je kg glyfosaat niet zomaar met kg organische zuren kunt vergelijken. Maar dat er een factor 16 over het hoofd is gezien, klopt niet.
Het rapport laat ook zien hoeveel verkochte eenheden er zijn per jaar per type middel. Hierin is er geen sterke afname in het aantal verkochte eenheden te zien. Maar ook hier geldt dat het middel met de ene werkzame stof mogelijk een andere verpakkingsgrootte heeft dan het middel met de andere werkzame stof. Kortom: zie voor meer details het RIVM-rapport. De reactie dat de toename van het gebruik aan insecticiden zou zijn veroorzaakt door de buxusmot is op basis van de beschikbare gegevens niet te onderbouwen, maar het zou best mee kunnen spelen. Mogelijk geeft een nader onderzoek hier meer duidelijkheid over.
Ik dacht dat dit al lang gebeurde bij 300+ zuiveringen in Nederland gebaseerd op het onderzoek van KWR? Is toch ook al een input voor het landelijke Corona Dashbord. Wat is hier anders aan ? Wordt er samengewerkt en voortgebouwd op het werk van KWR?
Te vrezen valt dat deze ideeën stranden op onbegrip en verwijten, want misschien zit alle benodigde kennis er in, maar het mist uiteindelijk draagvlak. De partijen achter de energie-ideeën in H2O zouden ook moeten kunnen melden dat intensief is meegedacht door de huidige gebruikers van het IJsselmeer. En dat is helaas niet het geval, en is ook niet simpelweg op te lossen door mee te liften op een natuurproject?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.