0
0
0
s2smodern

Waterschap Drents Overijsselse Delta houdt drie jaar lang een proef met het bemesten van de zandige Vechtdijken. Hier gaat door verschraling de sterkte van de grasmat erop achteruit. Het waterschap wil nagaan of het huidige beleid om niet te bemesten moet worden aangepast voor deze dijken.

De proef wordt uitgevoerd op de zuidelijke en noordelijke dijk langs de Vecht tussen Dalfsen en Zwolle. Er worden acht vlakken van ieder zestig meter lang gemaakt. De vakken worden bewerkt met verschillende meststoffen en voor een deel niet bemest. Over drie jaar gaat het bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) zich buigen over de resultaten.

Verschralen en niet bemesten
Sinds de dijkversterkingen van het begin van de eeuw is ‘verschralen en niet bemesten’ het uitgangspunt bij het beheer en onderhoud van de Vechtdijken. Zij worden twee keer per jaar gemaaid, waarna het maaisel wordt afgevoerd. Deze aanpak zorgt bij de zandige dijken echter voor problemen. De huidige grasmat is verschraald en heeft open plekken, waardoor de sterkte afneemt. Dit houdt een risico in voor de waterveiligheid.

Dagelijks bestuurslid Breun Breunissen licht toe hoe dat komt. “Ons beleid is dat het bemesten van dijken niet is toegestaan. Op dijken van klei levert dit een sterke bloem- en kruidenrijke grasbedekking op met een sterk wortelstelsel. Maar op de zanddijken langs de Vecht is er een kantelpunt bereikt, waardoor de begroeiing zich onvoldoende verder kan ontwikkelen. Met de resultaten van deze proef kunnen wij beoordelen of het huidige beleid voor het beheer en onderhoud van de Vechtdijken kan worden verbeterd.”

Kwaliteit van grasmat verbeteren
Het waterschap bekijkt bij de proef jaarlijks hoe het staat met de ontwikkeling van de vegetatie, soortenrijkdom en beworteling in de vakken. Daarbij worden monsters van de bodem genomen. Breunissen: “Zo zoeken we naar wat nodig is voor een optimale grasmat, zodat we de kwaliteit van de grasmat op de dijk kunnen verbeteren.”
 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Bij de invoering van de WACC was destijds al bekend dat deze niet voldoende ruimte zou bieden bij een toename van de investeringsomvang. Dus de nu voorgestelde correctie is niet meer dan logisch. De noodzaak van een goede openbare drinkwatervoorziening voor de volksgezondheid staat immers niet ter discussie!
Op zichzelf zegt de overschrijding van risicogrenzen nog niets over de werkelijke risico's. Ook niet over cumulatie van risico's en wat voor effecten deze hebben op het aquatisch milieu. In zijn algemeenheid wordt verwezen naar onderzoek in het buitenland waaruit blijkt dat er effecten zijn op vissen (geslachtsverandering) en macrofaunagemeenschappen gerelateerd aan de aanwezigheid van effluent met medicijnresten. "Gezien de vergelijkbare gehalten van medicijnresten die in het Nederlandse oppervlaktewater worden gevonden, zijn die effecten ook in Nederland niet uit te sluiten". Zou juist daar niet meer onderzoek naar moeten worden gedaan?
In dit H2O-artikel staat inderdaad dat er liters zouden zijn vergeleken, maar dat klopt niet. In het RIVM-rapport is te lezen dat voor onkruidbestrijdingsmiddelen de hoeveelheid werkzame stof is vergeleken. Er is dus rekening gehouden met de hoeveelheid werkzame stof per middel en in het rapport kunt u per stof de ontwikkeling in de verkoopcijfers zien. Het klopt inderdaad dat je kg glyfosaat niet zomaar met kg organische zuren kunt vergelijken. Maar dat er een factor 16 over het hoofd is gezien, klopt niet.
Het rapport laat ook zien hoeveel verkochte eenheden er zijn per jaar per type middel. Hierin is er geen sterke afname in het aantal verkochte eenheden te zien. Maar ook hier geldt dat het middel met de ene werkzame stof mogelijk een andere verpakkingsgrootte heeft dan het middel met de andere werkzame stof. Kortom: zie voor meer details het RIVM-rapport. De reactie dat de toename van het gebruik aan insecticiden zou zijn veroorzaakt door de buxusmot is op basis van de beschikbare gegevens niet te onderbouwen, maar het zou best mee kunnen spelen. Mogelijk geeft een nader onderzoek hier meer duidelijkheid over.
Ik dacht dat dit al lang gebeurde bij 300+ zuiveringen in Nederland gebaseerd op het onderzoek van KWR? Is toch ook al een input voor het landelijke Corona Dashbord. Wat is hier anders aan ? Wordt er samengewerkt en voortgebouwd op het werk van KWR?
Te vrezen valt dat deze ideeën stranden op onbegrip en verwijten, want misschien zit alle benodigde kennis er in, maar het mist uiteindelijk draagvlak. De partijen achter de energie-ideeën in H2O zouden ook moeten kunnen melden dat intensief is meegedacht door de huidige gebruikers van het IJsselmeer. En dat is helaas niet het geval, en is ook niet simpelweg op te lossen door mee te liften op een natuurproject?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.