0
0
0
s2smodern

De voorbereidende onderzoeken voor de versterking van de monumentale Stenendijk in Hasselt gaan volgende maand van start. De kering voor het Zwarte Water is een van de grotere dijken van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) die op termijn niet veilig genoeg zijn.

Van de 228 kilometer grote dijken langs de IJssel, de Vecht en het Zwarte Water voldoet 169 kilometer niet aan de aangescherpte normen die sinds 1 januari 2017 van kracht zijn, blijkt uit de laatste Veiligheidsrapportage van het waterschap. De 136 kilometer kleinere dijken en kaden langs overig water als kanalen en weteringen in het werkgebied van WDODelta doen dat wel.

Al langer was duidelijk dat een aantal primaire keringen versterkt moet worden. Daar werkt WDODelta samen met Rijkswaterstaat ook al aan in het kader van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Verdeeld over achttien projecten wordt in totaal zo’n 180 kilometer dijken aangepakt.

Marieke Wit Marieke Wit "Dat getal is nog gebaseerd op oudere methodes", zegt Marieke Wit, beleidsadviseur waterveiligheid van WDODelta. "In onze Veiligheidsrapportage brengen wij jaarlijks de actuele toestand van de keringen in beeld volgens de nieuwste systematiek. Niet alleen wat er nog moet gebeuren, maar ook wat we al hebben gedaan."

Damwand
Ook de Stenendijk in Hasselt, die de omgeving beschermt tegen overstromingen vanuit het Zwarte Water, is onderdeel van het HWBP. Net als veel andere dijken in het gebied van WDODelta is deze dijk afgekeurd op piping. Dat houdt in dat er tijdens hoogwater water onder de dijk doorstroomt dat grond meevoert, waardoor een tunneltje (pijpje) ontstaat dat de dijk verzwakt. Daarnaast is er onder andere sprake van instabiliteit, onvoldoende hoogte en erosie door beschadiging van de bekleding.

Het afgelopen jaar zocht WDODelta samen met bewoners naar de beste oplossing om de 1 kilometer lange kering te versterken. De keuze viel op het plaatsen van een damwand in de dijk. Op die manier kunnen de unieke stenen muur, de natuur en de omliggende woningen behouden blijven.

Vanaf 7 december worden voorbereidende onderzoeken uitgevoerd. De aanwezige kabels en leidingen worden in kaart gebracht en de bodemopbouw en mogelijke archeologische waarden worden onderzocht. Tot uiterlijk 24 december is de dijk daarom gesloten voor doorgaand verkeer.

Muur gerestaureerd
Pas in de zomer van 2022 gaat de schop daadwerkelijk de grond in voor de dijkversterking. Ook wordt dan de muur gerestaureerd en het fietspad op de dijk vervangen.

De werkzaamheden zijn gegund aan Dijkzone Alliantie Stenendijk (DAS). Die bestaat uit de aannemers Ploegam, Dura Vermeer en de Gebroeders de Koning. Zij werken samen met Koninklijke Woudenberg en Giken Europe en worden ondersteund door Fugro en Tauw.

Andere HWBP-trajecten waaraan WDODelta momenteel werkt, zijn de Stadsdijken Zwolle, de IJsseldijk van Zwolle tot Olst en de Vechtdijken tussen Zwolle en Dalfsen.

 

MEER INFORMATIE
Projectpagina Stenendijk Hasselt
H2O-bericht over dijkversterking Zwolle-Olst
H2O-bericht over Stadsdijken Zwolle
H2O-bericht over bemestingsproef op dijken langs de Vecht

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Bij de invoering van de WACC was destijds al bekend dat deze niet voldoende ruimte zou bieden bij een toename van de investeringsomvang. Dus de nu voorgestelde correctie is niet meer dan logisch. De noodzaak van een goede openbare drinkwatervoorziening voor de volksgezondheid staat immers niet ter discussie!
Op zichzelf zegt de overschrijding van risicogrenzen nog niets over de werkelijke risico's. Ook niet over cumulatie van risico's en wat voor effecten deze hebben op het aquatisch milieu. In zijn algemeenheid wordt verwezen naar onderzoek in het buitenland waaruit blijkt dat er effecten zijn op vissen (geslachtsverandering) en macrofaunagemeenschappen gerelateerd aan de aanwezigheid van effluent met medicijnresten. "Gezien de vergelijkbare gehalten van medicijnresten die in het Nederlandse oppervlaktewater worden gevonden, zijn die effecten ook in Nederland niet uit te sluiten". Zou juist daar niet meer onderzoek naar moeten worden gedaan?
In dit H2O-artikel staat inderdaad dat er liters zouden zijn vergeleken, maar dat klopt niet. In het RIVM-rapport is te lezen dat voor onkruidbestrijdingsmiddelen de hoeveelheid werkzame stof is vergeleken. Er is dus rekening gehouden met de hoeveelheid werkzame stof per middel en in het rapport kunt u per stof de ontwikkeling in de verkoopcijfers zien. Het klopt inderdaad dat je kg glyfosaat niet zomaar met kg organische zuren kunt vergelijken. Maar dat er een factor 16 over het hoofd is gezien, klopt niet.
Het rapport laat ook zien hoeveel verkochte eenheden er zijn per jaar per type middel. Hierin is er geen sterke afname in het aantal verkochte eenheden te zien. Maar ook hier geldt dat het middel met de ene werkzame stof mogelijk een andere verpakkingsgrootte heeft dan het middel met de andere werkzame stof. Kortom: zie voor meer details het RIVM-rapport. De reactie dat de toename van het gebruik aan insecticiden zou zijn veroorzaakt door de buxusmot is op basis van de beschikbare gegevens niet te onderbouwen, maar het zou best mee kunnen spelen. Mogelijk geeft een nader onderzoek hier meer duidelijkheid over.
Ik dacht dat dit al lang gebeurde bij 300+ zuiveringen in Nederland gebaseerd op het onderzoek van KWR? Is toch ook al een input voor het landelijke Corona Dashbord. Wat is hier anders aan ? Wordt er samengewerkt en voortgebouwd op het werk van KWR?
Te vrezen valt dat deze ideeën stranden op onbegrip en verwijten, want misschien zit alle benodigde kennis er in, maar het mist uiteindelijk draagvlak. De partijen achter de energie-ideeën in H2O zouden ook moeten kunnen melden dat intensief is meegedacht door de huidige gebruikers van het IJsselmeer. En dat is helaas niet het geval, en is ook niet simpelweg op te lossen door mee te liften op een natuurproject?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.