Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft de verboden voor het onttrekken van oppervlaktewater voor de aanvoergebieden Vecht-Twentekanalen en Staphorst-Nieuwleusen opgeheven. In beide wateraanvoergebieden mag weer water uit sloten, weteringen, beken en kanalen mag worden gebruikt voor het beregenen van bijvoorbeeld akkers en weilanden.

Boeren die willen beregenen moeten daarvoor wel eerst afspraken over maken met de peilbeheerder van het waterschap. “Dit om te voorkomen dat niet iedereen gelijktijdig gaat beregenen, waardoor opnieuw een watertekort kan ontstaan”, schrijft het waterschap.

Het waterschap stelde de onttrekkingsverboden in op maandag 22 augustus. De verboden zijn goed nageleefd, aldus het waterschap. "Mede daardoor kunnen we nu de verboden opheffen", zegt dagelijks bestuurder Hans Pereboom. Wat ook meespeelt is dat er voldoende wateraanvoer is vanuit de IJssel en het IJsselmeer. Voorts is er sprake van minder watervraag, lagere temperaturen en minder verdamping.

Daarmee zijn de problemen nog niet voorbij, de grondwaterstanden in het gebied van WDOD zijn nog zeer laag.

Veluwemeer
Op dit moment is het waterpeil in het Veluwemeer weer normaal. Rijkswaterstaat (beheerder van het Veluwemeer) heeft daarom besloten te stoppen met de extra aanvoer van water naar het Veluwemeer. 

Waterschap Zuiderzeeland, dat op verzoek van Rijkswaterstaat water naar het Veluwemeer pompte, laat het waterpeil in de vaarten in heel Flevoland langzaam zakken. Omdat de watervraag daalt en er buien zijn gevallen is de extra 10 centimeter bovenop het normale waterpeil niet meer nodig, aldus het waterschap. “Door het waterpeil langzaam te laten zakken, verwachten we minder negatieve effecten op de waterkwaliteit. Het water stroomt wat langzamer door.”

Vechtstromen
Waterschap Vechtstromen ziet nog geen ruimte voor versoepeling. “Doordat de aanvoer van water in de Rijn en IJssel de afgelopen weken iets meer is geweest hebben we nog geen verdere maatregelen hoeven nemen om in ons gebied onherstelbare schade aan natuur te voorkomen, de kanaalpeilen te handhaven en de waterkwaliteit te beschermen. Indien regen nog veel langer uitblijft kan dit alsnog nodig zijn”, schreef het waterschap enkele dagen geleden.

Sinds 12 augustus geldt een grondwateronttrekkingsverbod bij kwetsbare natuur ten zuiden van de Vecht in Twente en delen van Salland. Dit verbod geldt voor grondwateronttrekkingen binnen een afstand van 200 meter van kwetsbare grondwaterafhankelijke natuur en blijft van kracht.

Veel eerder (27 juni) stelde Vechtstromen het onttrekkingsverbod in voor water uit openbare vijvers in stedelijk gebied. Verder geldt het hele jaar de beregeningsregeling. “Deze regeling houdt in dat indien de eerstvolgende benedenstroomse stuw geen water meer afvoert er in dat deel van de watergang niet mag worden onttrokken. Dit geldt op dit moment al voor het overgrote deel van het gebied waar we geen water kunnen aanvoeren.”

In het gebied van Vechtstromen is 60 procent afhankelijk van regenwater, in 40 procent kan het waterschap water aanvoeren vanuit de IJssel en het IJsselmeer. Maar de aanvoer van water via het Twentekanalensysteem staat nog altijd onder druk. Daarnaast is er sprake van een groot neerslagtekort. “Op weerstation Twenthe meten we nu een neerslagtekort van 328 mm. Dat tekort zal naar verwachting de aankomende 10 dagen met 15 mm afnemen. Het neerslagtekort op weerstation Hoogeveen ligt met 232 mm onder de lokale 5 procent droogste jaren, maar wel ruim boven het langjarige gemiddelde.”

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Hans Middendorp AWPBeste Hans, Hetty. Allereerst dank voor jullie zinvolle reacties.
Hans, je merkt terecht op dat de bui waarmee we de analyse hebben uitgevoerd niet vaak voorkomt. Ingrijpende maatregelen doorvoeren die alleen effect hebben tijdens extreme neerslag is niet doelmatig, daar ben ik het mee eens. Oppervlakkige afstroming komt echter niet alleen voor bij deze extreme neerslag, maar ook bij kleinere buien met hoge intensiteit, of bijvoorbeeld wanneer de ondergrond verzadigd is. In hellend gebied, zoals de Veluwe, hoeft het volume van de bui niet groot te zijn om oppervlakkige afstroming richting de watergang te veroorzaken. In de studieresultaten zagen we dat sommige gebieden bijvoorbeeld al bij 15 mm intense neerslag tot afvoer komen.
Intense neerslag die de infiltratiecapaciteit van de bodem overschrijdt komt meerdere keren per jaar voor. Uiteindelijk willen we uiteraard niet de Veluwe over een groot oppervlak verstoren, maar willen we de bergende capaciteit van het landschap in de vorm van begroeiing, microreliëf en holle percelen herstellen.
Hoe gaat men deze drempelwaarden handhaven?
Louis Peperzak Leren van het rampjaar
Ik volgde de tv serie met interesse. Deze video is ook erg interessant en zeer leuk gemaakt! Hopelijk lukt het om dit verder uit te werken, in een boek of promotie. Graag met gedetailleerde kaarten.
Lastig dat consequenties van prijsstijgingen per DW-bedrijf steeds anders worden uitgedrukt. Kan dat nog genormaliseerd worden? Bijv. Differentiatie naar en procentuele prijsstijgingen van DW-vastrecht? Dan wordt de interessante vergelijking eenvoudiger. Dank alvast.
Johan Raap Een stout biertje
Heel leuk initiatief, maar helaas is vergeten dat het flesje van statiegeld moet zijn. Natuurlijk brengen wij het allemaal braaf naar de glasbak, maar je moest eens weten hoeveel mensen / jongelui misschien die dat niet doen. Overal vind ik die krengen, met name desperado flesjes en van die twist off flesjes. Vanuit LCIA is al lang bekend dat statiegeld een goede wijze is om te besparen op energie, grondstoffen en water, binnen een straal van (en hier mag ik geen verantwoording nemen) 400 km. Dus mijn stelling is 'geef het goede voorbeeld en blijf bij aankoop weg van statiegeld loze flesjes'. Succes allemaal en proost

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!