secundair logo knw 1

Dalfserveldwetering bij Nieuwleusen | Foto WDOD

Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft de verboden voor het onttrekken van oppervlaktewater voor de aanvoergebieden Vecht-Twentekanalen en Staphorst-Nieuwleusen opgeheven. In beide wateraanvoergebieden mag weer water uit sloten, weteringen, beken en kanalen mag worden gebruikt voor het beregenen van bijvoorbeeld akkers en weilanden.

Boeren die willen beregenen moeten daarvoor wel eerst afspraken over maken met de peilbeheerder van het waterschap. “Dit om te voorkomen dat niet iedereen gelijktijdig gaat beregenen, waardoor opnieuw een watertekort kan ontstaan”, schrijft het waterschap.

Het waterschap stelde de onttrekkingsverboden in op maandag 22 augustus. De verboden zijn goed nageleefd, aldus het waterschap. "Mede daardoor kunnen we nu de verboden opheffen", zegt dagelijks bestuurder Hans Pereboom. Wat ook meespeelt is dat er voldoende wateraanvoer is vanuit de IJssel en het IJsselmeer. Voorts is er sprake van minder watervraag, lagere temperaturen en minder verdamping.

Daarmee zijn de problemen nog niet voorbij, de grondwaterstanden in het gebied van WDOD zijn nog zeer laag.

Veluwemeer
Op dit moment is het waterpeil in het Veluwemeer weer normaal. Rijkswaterstaat (beheerder van het Veluwemeer) heeft daarom besloten te stoppen met de extra aanvoer van water naar het Veluwemeer. 

Waterschap Zuiderzeeland, dat op verzoek van Rijkswaterstaat water naar het Veluwemeer pompte, laat het waterpeil in de vaarten in heel Flevoland langzaam zakken. Omdat de watervraag daalt en er buien zijn gevallen is de extra 10 centimeter bovenop het normale waterpeil niet meer nodig, aldus het waterschap. “Door het waterpeil langzaam te laten zakken, verwachten we minder negatieve effecten op de waterkwaliteit. Het water stroomt wat langzamer door.”

Vechtstromen
Waterschap Vechtstromen ziet nog geen ruimte voor versoepeling. “Doordat de aanvoer van water in de Rijn en IJssel de afgelopen weken iets meer is geweest hebben we nog geen verdere maatregelen hoeven nemen om in ons gebied onherstelbare schade aan natuur te voorkomen, de kanaalpeilen te handhaven en de waterkwaliteit te beschermen. Indien regen nog veel langer uitblijft kan dit alsnog nodig zijn”, schreef het waterschap enkele dagen geleden.

Sinds 12 augustus geldt een grondwateronttrekkingsverbod bij kwetsbare natuur ten zuiden van de Vecht in Twente en delen van Salland. Dit verbod geldt voor grondwateronttrekkingen binnen een afstand van 200 meter van kwetsbare grondwaterafhankelijke natuur en blijft van kracht.

Veel eerder (27 juni) stelde Vechtstromen het onttrekkingsverbod in voor water uit openbare vijvers in stedelijk gebied. Verder geldt het hele jaar de beregeningsregeling. “Deze regeling houdt in dat indien de eerstvolgende benedenstroomse stuw geen water meer afvoert er in dat deel van de watergang niet mag worden onttrokken. Dit geldt op dit moment al voor het overgrote deel van het gebied waar we geen water kunnen aanvoeren.”

In het gebied van Vechtstromen is 60 procent afhankelijk van regenwater, in 40 procent kan het waterschap water aanvoeren vanuit de IJssel en het IJsselmeer. Maar de aanvoer van water via het Twentekanalensysteem staat nog altijd onder druk. Daarnaast is er sprake van een groot neerslagtekort. “Op weerstation Twenthe meten we nu een neerslagtekort van 328 mm. Dat tekort zal naar verwachting de aankomende 10 dagen met 15 mm afnemen. Het neerslagtekort op weerstation Hoogeveen ligt met 232 mm onder de lokale 5 procent droogste jaren, maar wel ruim boven het langjarige gemiddelde.”

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waterniveau in rivieren stijgt niet over de volle lengte. Pas in het deltagebied wordt er overlast ondervonden. 
Hoe denk je dat een rivier met een waterval over de volle lente evenveel stijgt??


Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.