Colors: Blue Color

0
0
0
s2sdefault

Nog geen vijf jaar nadat de bouw begon, is de bio-energiecentrale van Vallei en Veluwe en ondernemer Jan Bakker in Harderwijk failliet verklaard. De BECH moest het waterschap als eerste energieneutraal maken, maar technische tegenslagen en tegenvallende opbrengsten noopten de initiatiefnemers tot een heel andere uitkomst.

0
0
0
s2sdefault

Samen met de European Space Agency (ESA) en wetenschappers uit verschillende Europese landen onderzoekt Deltares of plastic afval in de oceaan met satellieten gevolgd kan worden. Dat levert informatie op die helpt om het probleem aan te pakken, zegt stromingsdeskundige Anton de Fockert van Deltares.

0
0
0
s2sdefault

Wereldwijd zijn meren in de toekomst 1,5 tot 4 graden warmer, vergeleken met het niveau van vóór de industriële revolutie. Ook zullen de meren korter met ijs bedekt zijn: tussen 14 en 46 dagen minder. Wat het wordt, hangt af van hoe goed het lukt om de uitstoot van broeikasgassen te beperken.

0
0
0
s2sdefault

Nederlandse bedrijven hebben het afgelopen jaar 85 miljoen euro gestoken in investeringen voor een betere waterkwaliteit. Dat is een beperkt deel van hun milieu-investeringen. Die bedragen ruim 2,1 miljard euro, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

0
0
0
s2sdefault

Wat heeft water nodig van ons in plaats van andersom? Deze vraag stelt de Embassy of Water tijdens de Dutch Design Week die momenteel in Eindhoven wordt gehouden. Aanstaande zaterdag is er een Persconferentie van Water, waarbij Matthijs Schouten optreedt als vertegenwoordiger van de stem van water.

0
0
0
s2sdefault

Medewerkers van riool- en afvalwaterzuiveringsinstallaties in Nederland lopen geen grotere kans om antibioticaresistente bacteriën bij zich te hebben dan andere mensen. Dat is de conclusie van een internationaal onderzoek waaraan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meedeed.

0
0
0
s2sdefault

Met een vernieuwd programma en extra budget wil de provincie Flevoland zich voorbereiden op de wateropgaven van de komende jaren. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar het aanpakken van wateroverlast, het verhogen van de waterveiligheid en het garanderen van de (drink)waterkwaliteit.

0
0
0
s2sdefault

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft de rondreizende tentoonstelling ‘Wij & Water’ ingericht. Met deze tentoonstelling wil het hoogheemraadschap de inwoners vertellen over de gevolgen van klimaatverandering, de taken van het waterschap en de rol die mensen zelf kunnen spelen.

0
0
0
s2sdefault

De overstromingen afgelopen zomer in Limburg zijn voor de waterbeheerders aanleiding om in de Week van Ons Water, die zaterdag begint, aandacht te vragen voor dit thema. Daarnaast wordt opgeroepen om medicijnresten in te leveren en juist nu in de tuin aan de slag te gaan.

0
0
0
s2sdefault

De Unie van Waterschappen en Vewin zijn blij dat de Tweede Kamer deze week drie PFAS-moties heeft aangenomen. Een meerderheid heeft daarmee uitgesproken dat Nederland zich in Brussel moet inzetten voor een snel totaalverbod op PFAS, zoals de beide koepelorganisaties al geruime tijd bepleiten.

0
0
0
s2sdefault

Creatieve oplossingen om broeikasgassen te verminderen. Daarnaar is de Energie- & Grondstoffenfabriek (EFGF) samen met Dutch Biofinery Cluster op zoek in de nieuwe challenge Klimaatpositief afvalwater zuiveren via het platform Winnovatie. Er zijn twee hoofdprijzen te winnen.

0
0
0
s2sdefault

Hoe kunnen we het beste omgaan met een periode van extreme neerslag, die waarschijnlijk steeds vaker gaat voorkomen? Over deze vraag buigt de nieuwe Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater zich. De deelnemende overheidspartijen brengen advies uit over praktische maatregelen voor de korte termijn. De bedoeling is dat er binnen enkele maanden zicht is op de meest urgente maatregelen.

0
0
0
s2sdefault

Binnen de Europese Unie is in 14,1 procent van het grondwater de nitraatconcentratie hoger dan de grenswaarde voor drinkwater. Dat blijkt uit een nieuw verslag van de Europese Commissie over de uitvoering van de Nitraatrichtlijn. Nederland en België behoren tot de lidstaten die dringend extra maatregelen moeten nemen in verband met de verontreiniging vanuit de landbouw, stelt de commissie.

0
0
0
s2sdefault

Het projectbureau dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het gebied Ooijen-Wanssum langs de Maas in Noord-Limburg, heeft de Gouden Piramide 2020 gewonnen. Volgens de jury van deze rijksprijs gaat het om landschapsbouw in de beste traditie met een ‘ongelooflijk mooi resultaat’. Het herstel van een oude rivierbedding stond centraal.

0
0
0
s2sdefault

Op zes Europese kustlocaties zijn vorig jaar proeftuinen ingericht om oplossingen voor een waterslimme samenleving te ontwikkelen en te demonstreren. De ontwikkelde technologieën en software tools uit deze ‘living labs’ worden sinds kort gepresenteerd via een kennisportaal.

0
0
0
s2sdefault

Huiseigenaren zijn niet goed op de hoogte van hun eigen verantwoordelijkheid als het er om gaat waterschade te beperken. Ze verwachten meer van overheden dan wettelijk is geregeld. Dat blijkt uit promotieonderzoek van planologe Karin Snel (Universiteit Utrecht).

0
0
0
s2sdefault

Op het terrein van KWR Water Research Institute in Nieuwegein wordt volgend jaar een begin gemaakt met de productie van groene waterstof. Doel is om jaarlijks 250 ton waterstof te produceren, vertelt Jos Boere, directeur van Allied Waters, spin-off van KWR en initiatiefnemer van Hysolar, het bedrijf dat de groene waterstof op het KWR-terrein gaat maken.

0
0
0
s2sdefault

Op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) in Garmerwolde wil Waterschap Noorderzijlvest een proef beginnen om medicijnresten beter uit afvalwater te verwijderen. Dat voorkomt dat die via het Eemskanaal in de Waddenzee belanden, reden waarom het Waddenfonds meebetaalt.

0
0
0
s2sdefault

Met een waterbanksysteem voor glastuinbedrijven kunnen de wateroverlast en de verzilting van de ondergrond in het Westland daadwerkelijk worden tegengegaan. Dat concludeert onderzoeksinstituut KWR in het rapport 'COASTAR Waterbank Westland: droge voeten, voldoende gietwater'.

0
0
0
s2sdefault

Op het terrein van het energie- en hergebruikbedrijf HVC in Dordrecht wordt gebouwd aan een installatie voor het maken van bioplastics uit zuiveringsslib en afvalwater. De proeffabriek komt naast de slibverwerkingsinstallatie te staan. In de installatie worden vetzuurrijke afvalstromen gebruikt voor de voeding van bacteriën in het slib die natuurlijke biopolymeren ‘produceren’.