secundair logo knw 1

Presentatie van watertechnologie bij vakbeurs Aquatech

Veel bedrijven die in 2016 een stabiele buitenlandse omzet hadden, verwachten dat hun export dit jaar weer groeit. Dit blijkt uit de nieuwe Water Exportindex (WEX).

Deze index is opgesteld door het onderzoeksbureau Panteia, in opdracht van het Netherlands Water Partnership (NWP), Envaqua en de Water Alliance en met steun van het programma Partners voor Water. Voor de WEX zijn in oktober van vorig jaar de bedrijven uit de watersector geïnterviewd. Het definitieve cijfer voor de export in 2016 is nog niet bekend. Maar de prognose is dat de waarde van de index uitkomt op 191,4, ofwel een bedrag van 7,9 miljard euro. De bedrijven met watertechnologie (watervoorziening en afvalwater) nemen daarvan 2,8 miljard euro voor hun rekening, de bedrijven met deltatechnologie (waterbeheer, waterbouw en water en groen) 4,9 miljard euro.

De verwachting is dat de uitvoer in 2016 met 0,2 procent is gedaald ten opzichte van het topjaar 2015. Oorzaken hiervoor zijn dat belangrijke exportlanden als Brazilië en Rusland door de dalende olieprijzen minder te besteden hebben en de economische groei in China afgenomen is. Uit de WEX blijkt wel dat de export van wateractiviteiten de afgelopen twintig jaar flink in waarde is toegenomen, uitgezonderd een korte dip vlak na de kredietcrisis. Het aandeel in de totale export van Nederland is echter vrijwel hetzelfde gebleven; nu 1,85 procent.

Peter van den Horn, coördinator landen en delta-aanpak bij NWP, vindt het lastig om in detail aan te geven waarom de waarde van de uitvoer door de jaren heen is gestegen. “Daarvoor is een veel diepgaander onderzoek dan de WEX nodig. Het is wel helder dat het goede internationale imago van de Nederlandse watersector helpt. Het bedrijfsleven en de overheid werken ook intensief samen bij exportactiviteiten.”

De bedrijven hebben vertrouwen in de toekomst. “Zij zijn optimistisch over hun kansen in Europa en daarbuiten in onder meer India en de VS”, zegt Van den Horn. “De meeste bedrijven met een stabiele buitenlandse omzet in 2016 verwachten dit jaar weer een exportgroei, vooral in de watertechnologie. De aantrekkende economie en de klimaatverandering zijn enkele redenen die ze hiervoor noemen.”

De bedrijven kregen de vraag voorgelegd wat er nodig is om de kansen binnen de watersector te benutten. Daarbij springen twee punten eruit: meer kennis van markt en gebruikers en de samenwerking met andere bedrijven in binnen- en buitenland. Een andere vraag ging over factoren die belangrijk zijn voor de internationale concurrentiekracht. Van den Horn: “Veel bedrijven noemen meer investeren in innovatie waaronder demonstratieprojecten en proeflocaties. Ook het bieden van integrale oplossingen is een populair punt.” Deze inzichten zijn heel interessant voor NWP waarbij 200 partijen zijn aangesloten, besluit Van den Horn. “Hiermee kunnen we de dienstverlening aan onze leden verbeteren en richting overheden aangeven waaraan veel behoefte is.”

Download hier het onderzoeksrapport.

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)

Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.
In 100 jaar slechts 25cm liniair en geen 200cm dat is eindelijk goed nieuws!!

Dan kunnen we dus ook mest drogen en het gedroogde gedeelte terugvaren naar Zuid Amerika alszijnde stikstof.