0
0
0
s2sdefault

Veel bedrijven die in 2016 een stabiele buitenlandse omzet hadden, verwachten dat hun export dit jaar weer groeit. Dit blijkt uit de nieuwe Water Exportindex (WEX).

Deze index is opgesteld door het onderzoeksbureau Panteia, in opdracht van het Netherlands Water Partnership (NWP), Envaqua en de Water Alliance en met steun van het programma Partners voor Water. Voor de WEX zijn in oktober van vorig jaar de bedrijven uit de watersector geïnterviewd. Het definitieve cijfer voor de export in 2016 is nog niet bekend. Maar de prognose is dat de waarde van de index uitkomt op 191,4, ofwel een bedrag van 7,9 miljard euro. De bedrijven met watertechnologie (watervoorziening en afvalwater) nemen daarvan 2,8 miljard euro voor hun rekening, de bedrijven met deltatechnologie (waterbeheer, waterbouw en water en groen) 4,9 miljard euro.

De verwachting is dat de uitvoer in 2016 met 0,2 procent is gedaald ten opzichte van het topjaar 2015. Oorzaken hiervoor zijn dat belangrijke exportlanden als Brazilië en Rusland door de dalende olieprijzen minder te besteden hebben en de economische groei in China afgenomen is. Uit de WEX blijkt wel dat de export van wateractiviteiten de afgelopen twintig jaar flink in waarde is toegenomen, uitgezonderd een korte dip vlak na de kredietcrisis. Het aandeel in de totale export van Nederland is echter vrijwel hetzelfde gebleven; nu 1,85 procent.

Peter van den Horn, coördinator landen en delta-aanpak bij NWP, vindt het lastig om in detail aan te geven waarom de waarde van de uitvoer door de jaren heen is gestegen. “Daarvoor is een veel diepgaander onderzoek dan de WEX nodig. Het is wel helder dat het goede internationale imago van de Nederlandse watersector helpt. Het bedrijfsleven en de overheid werken ook intensief samen bij exportactiviteiten.”

De bedrijven hebben vertrouwen in de toekomst. “Zij zijn optimistisch over hun kansen in Europa en daarbuiten in onder meer India en de VS”, zegt Van den Horn. “De meeste bedrijven met een stabiele buitenlandse omzet in 2016 verwachten dit jaar weer een exportgroei, vooral in de watertechnologie. De aantrekkende economie en de klimaatverandering zijn enkele redenen die ze hiervoor noemen.”

De bedrijven kregen de vraag voorgelegd wat er nodig is om de kansen binnen de watersector te benutten. Daarbij springen twee punten eruit: meer kennis van markt en gebruikers en de samenwerking met andere bedrijven in binnen- en buitenland. Een andere vraag ging over factoren die belangrijk zijn voor de internationale concurrentiekracht. Van den Horn: “Veel bedrijven noemen meer investeren in innovatie waaronder demonstratieprojecten en proeflocaties. Ook het bieden van integrale oplossingen is een populair punt.” Deze inzichten zijn heel interessant voor NWP waarbij 200 partijen zijn aangesloten, besluit Van den Horn. “Hiermee kunnen we de dienstverlening aan onze leden verbeteren en richting overheden aangeven waaraan veel behoefte is.”

Download hier het onderzoeksrapport.

 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Prima initiatief van Delfland om juist in deze tijd van opstellen van waterprogramma's de link van klimaatverandering met het publiek te delen!
Jan Willem Rijke, Provincie Zuid-Holland.
Adviescommissies prima!
Goed alternatief is het uitgangspunt van 2008: Verkiezingen van belangenorganisaties.
Bestuurders met kennis van waterzaken vind ik zeer gewenst bij een technische uitvoeringsorganisatie wat de waterschappen zijn. Ik zie agrarische sector en industrie graag vertegenwoordigd in de waterschapsbestuurders, maar dan net als inwoners, als gekozen belangenorganisatie. Nu dubbele stem en zelfs driedubbele macht in het bestuur: Verstopt bij CDA en VVD en met geborgde macht als "geborgde zetel" met garantie op plek in Dagelijks Bestuur.
Zoals het zich doet aanzien zal het een geslepen insteek worden waarbij de veelal inmiddels zwaar gedupeerden aan het einde van hun latijn de duimschroeven worden opgedraaid door middel van het ondertekenen van verklaringen waarmee men afstand neemt van gerechtelijke procedures. Want er zou maar eens een gedupeerde bij het hof in het gelijk worden gesteld waardoor sprake van een precedentwerking.
Waar het echt om zou moeten gaan is de harde waarheid, het waarom juist de zwaar gedupeerden na zeven jaar dan wel langer nog altijd hun schade niet vergoed of een voor de veiligheid noodzakelijke versterking wordt bemoeilijkt/vertraagd. Groningers worden vermorzeld door Haagse corruptie. Zorgvuldig uitgedokterde snode plannen, waarbij de ene na de andere blokkade wordt opgetrokken om juist de zwaar gedupeerden eindeloos in een onmogelijke en zwaar belastende situatie te houden. Net zolang tot ze er letterlijk bij neervallen. Het Haagse ontzorgen en ruimhartig geld uitsluitend het eigen belang en de gedupeerde heeft het nakijken.
Ik verhuurde eens mijn studio met tuin aan Canadezen. In mijn schuur had ik enorme overlast duizendknoop. Zij waarschuwden mij hiervoor. Ook een ramp in hun land en zeiden dat de enige bestrijdingsmethode was: overgieten met kokend water. Ik zweer: het was weg!!!!! Heel soms steekt iets weer de kop op uit een verwaarloosde tuin v d buren.
Ik denk dat het Nederland weleens miljoenen kan schelen als zij deze methode zou toepassen.
A.D. vander Wees te Delft
Moderniseren uit oogpunt van democratie. Het is zoals zo vaak ook hier het geval dat blijkens het artikel er veel meer belangen spelen. sommige particuliere belangen, zoals die van een boer, kunnen heel goed essentieel samenvallen met het algemeen belang. Bestuurders, Tweede Kamerleden hebben vaak, nemen vaak te weinig tijd om een wetsvoorstel goed voor te bereiden, ontberen kennis door beperkte steun van van medewerkers. Er zijn te weinig medewerkers om sommige wetten zodanig te doorgronden op hun consequenties dat er rammelende wetgeving kan ontstaan. Iets waar de Raad van State ter zake kundig regelmatig op wijst. (niet mijn wijsheid, zie artikel in NRC 30 september)
Ik ben blij dat Delfland behoedzaam opereert en geen kind met het badwater weg gooit.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.