Veel bedrijven die in 2016 een stabiele buitenlandse omzet hadden, verwachten dat hun export dit jaar weer groeit. Dit blijkt uit de nieuwe Water Exportindex (WEX).

Deze index is opgesteld door het onderzoeksbureau Panteia, in opdracht van het Netherlands Water Partnership (NWP), Envaqua en de Water Alliance en met steun van het programma Partners voor Water. Voor de WEX zijn in oktober van vorig jaar de bedrijven uit de watersector geïnterviewd. Het definitieve cijfer voor de export in 2016 is nog niet bekend. Maar de prognose is dat de waarde van de index uitkomt op 191,4, ofwel een bedrag van 7,9 miljard euro. De bedrijven met watertechnologie (watervoorziening en afvalwater) nemen daarvan 2,8 miljard euro voor hun rekening, de bedrijven met deltatechnologie (waterbeheer, waterbouw en water en groen) 4,9 miljard euro.

De verwachting is dat de uitvoer in 2016 met 0,2 procent is gedaald ten opzichte van het topjaar 2015. Oorzaken hiervoor zijn dat belangrijke exportlanden als Brazilië en Rusland door de dalende olieprijzen minder te besteden hebben en de economische groei in China afgenomen is. Uit de WEX blijkt wel dat de export van wateractiviteiten de afgelopen twintig jaar flink in waarde is toegenomen, uitgezonderd een korte dip vlak na de kredietcrisis. Het aandeel in de totale export van Nederland is echter vrijwel hetzelfde gebleven; nu 1,85 procent.

Peter van den Horn, coördinator landen en delta-aanpak bij NWP, vindt het lastig om in detail aan te geven waarom de waarde van de uitvoer door de jaren heen is gestegen. “Daarvoor is een veel diepgaander onderzoek dan de WEX nodig. Het is wel helder dat het goede internationale imago van de Nederlandse watersector helpt. Het bedrijfsleven en de overheid werken ook intensief samen bij exportactiviteiten.”

De bedrijven hebben vertrouwen in de toekomst. “Zij zijn optimistisch over hun kansen in Europa en daarbuiten in onder meer India en de VS”, zegt Van den Horn. “De meeste bedrijven met een stabiele buitenlandse omzet in 2016 verwachten dit jaar weer een exportgroei, vooral in de watertechnologie. De aantrekkende economie en de klimaatverandering zijn enkele redenen die ze hiervoor noemen.”

De bedrijven kregen de vraag voorgelegd wat er nodig is om de kansen binnen de watersector te benutten. Daarbij springen twee punten eruit: meer kennis van markt en gebruikers en de samenwerking met andere bedrijven in binnen- en buitenland. Een andere vraag ging over factoren die belangrijk zijn voor de internationale concurrentiekracht. Van den Horn: “Veel bedrijven noemen meer investeren in innovatie waaronder demonstratieprojecten en proeflocaties. Ook het bieden van integrale oplossingen is een populair punt.” Deze inzichten zijn heel interessant voor NWP waarbij 200 partijen zijn aangesloten, besluit Van den Horn. “Hiermee kunnen we de dienstverlening aan onze leden verbeteren en richting overheden aangeven waaraan veel behoefte is.”

Download hier het onderzoeksrapport.

 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

“De waterkwaliteit is op orde”, dat is een hele geruststelling. Al ben ik bang dat hier een verkeerd zinnetje in het artikel geslopen is.
deed de PvdA ook nog ergens mee of wordt deze partij door de schrijver van dit artikel geboycot???
H. Laros H2O/Waternetwerk
Leuk om aan te haken. Waar wordt de win-win gerealiseerd??
Zo zie je maar wie als expert mag optreden met de dikste beurs. Toevallig kost zo’n damwand ook nog veel geld en wie betaalt dat: de burger van Nederland. Rijkswaterstaat stort het in het water om te paaien, van wie……
Bij de discussie over natuurlijke systemen komt altijd de opmerking over benodigde ruimte naar voren. Hoeveel is dat?
In het genoemde Stowa rapport wordt een onderscheid gemaakt naar:
Op basis van de nadere uitwerking kunnen technologen en beleidsmedewerkers van waterschappen een gefundeerde keuze maken voor een natuurlijk systeem, afhankelijk van de specifieke situatie op een RWZI en de gekozen opties:
A. Toepassing van een enkel systeem als ‘stand alone’ techniek als uitbreiding van de RWZI, voor upgrading van het effluent (afloop nabezinktank).
B. Als inpassing in een integraal natuurlijk systeem wat naast effluentbehandeling ook recht doet aan de omgeving en waarbij functies zoals het creëren van natuurlijk, levend water, effluentbuffering, recreatie en natuur gecombineerd worden.
De Waterharmonica's nemen de meeste ruimte in, zeker omdat voor een goede verwijdering van medicijnen laag tot zeer lage belaste Waterharmonica's nodig zijn (zie ook Stowa 2013-07). Dus een hydraulische belasting van zeker niet meer dan 0,05 m/dag. Ofwel een ruimte beslag van 2,5 tot 3,75 m2 per inwoner.
Het totale debiet aan gezuiverd afvalwater in Nederland is ca. 2.000.000 m3 per jaar (CBS, data 2020). Dit zou dan neerkomen op een totaal netto ruimte beslag van 4.000 ha in heel Nederland. Zeg 5.000 tot maximaal 10.000 ha. Dit lijkt veel, maar het is wel met gestapelde belangen en mogelijkheden. Stel 25 cm waterberging: 10.000.000 waterberging, stel dat een kwart van de Waterharmonica's als KRW-waardig wordt beschouwd (is best wel reëel): 500 tot 1.000 ha.... En dan nog recreatie, natuur, CO2-vastlegging, stikstofrechten? Vrienden maken, bufferzones rond de rwzi's. Een voorbeeld van een zoektocht, uitgevoerd door het Wetterskip Fryslân: http://www.waterharmonica.nl/reports/LW289-47_005-rapd02-waterharmonica.pdf. Op weg naar 2027?
Ruud Kampf
Rekel/water

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!