0
0
0
s2sdefault

Ook de watersector voelt de gevolgen van de maatregelen die de regering heeft genomen om de verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk in te dammen. Medewerkers van waterschappen en waterbedrijven werken waar mogelijk thuis. Tegelijkertijd zijn de verzorging van het drinkwater en het ‘keren en beheren van waterkwantiteit’ standaard aangemerkt als vitale functies.  

“Naast de door de overheid vastgestelde vitale activiteiten, zien wij ook taken als het transporteren en zuiveren van afvalwater, de verwerking van zuiveringsslib, peilbeheer, toezicht en handhaving als cruciaal”, zegt Arthur Laumann van de Unie van Waterschappen. “Deze processen houden de waterschappen draaiend.”

Wettelijke plicht
Drinkwaterbedrijven hebben een wettelijke leveringsplicht en zijn ook verplicht om zich op allerlei dreigingen en gevaren voor te bereiden. Dat geldt ook voor de gevaren door personeelsuitval als gevolg van een pandemie. “Alle drinkwaterbedrijven hebben specifiek voor een grieppandemie continuïteitsplannen opgesteld”, zegt Patricia van der Linden van Vewin, de koepel van drinkwaterbedrijven.

De drinkwaterbedrijven hebben bij de eerste geluiden rondom Corona de continuïteitsplannen op het gebied van pandemie geactualiseerd. Van der Linden: “De plannen bevatten onder andere een overzicht van de benodigde capaciteit en te nemen maatregelen. Daarbij kun je denken aan het beperken van contactmomenten, hygiënevoorschriften, het prioriteren van werkzaamheden en extra maatregelen richting personeel in kritische functies.”

Wisselroosters
Volgens Laumann nemen alle waterschappen de maatregelen die nodig zijn om deze taken te kunnen continueren. “Concreet gaat het om maatregelen die er voor zorgen dat wij onze taken gewoon kunnen blijven doen. Zo werken bijvoorbeeld peilbeheerders nu in wisselroosters. Dat geldt ook voor medewerkers in proceskamers van de waterzuivering.”

Dit is belangrijk om besmettingsmogelijkheden te minimaliseren. Het gaat hier om het bedienen van gemalen en zuiveringen voor de afname van afvalwater en reguleren van huidige peilen. “Wij hebben ons zelf tot doel gesteld om met minimaal 50 % bezetting nog door te kunnen gaan.”

Onderhoudsmedewerkers of gebiedsbeheerders die fysiek in het veld aanwezig moeten zijn, blijven dat doen. “Daarbij volgen ze de hygiënemaatregelen van het RIVM. De andere medewerkers doen hun werk inmiddels op afstand. Dat is wennen, maar lukt tot nu toe goed.”

Segmentering
De drinkwaterbedrijven zijn bij een grieppandemie in staat om te garanderen dat drinkwater geleverd blijft worden. “Dit kan door de volautomatische procesvoering, de mogelijkheid om te telewerken, de eigen noodstroomvoorziening en de voorraden hulpstoffen, voldoende voor tien dagen”, legt Van der Linden uit. “Inmiddels hebben de drinkwaterbedrijven maatregelen getroffen om de continuïteit van de drinkwatervoorziening veilig te stellen. Denk hierbij aan segmentering, daarbij worden niet-prioritaire werkzaamheden opgeschort.”

Ledenvergadering digitaal
Ook de agenda van de Unie van Waterschappen is onder invloed van het virus aan verandering onderhevig. Laumann: “Als Unie leveren we zelf geen vitale diensten. Maar als vereniging van waterschappen willen we de benodigde overlegstructuur in de lucht houden. De geplande ledenvergadering eind maart zal doorgaan, maar niet fysiek op één locatie.”

Verder beschrijft Laumann de liaisonrol tussen de waterschappen en de ministeries als belangrijke opgave van de Unie van Waterschappen. “Dat betekent met name dat we het contact onderhouden met het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We halen informatie op en delen die met de waterschappen. Daarnaast koppelen we uiteraard ook informatie vanuit de waterschappen terug naar het Coördinatiecentrum.”

 

MEER INFORMATIE
Corona in afvalwater leidt niet tot scherpere veiligheidsmaatregelen
'Drinkwater goed beschermd tegen Coronavirus'
Watersector behoort tot vitale beroepen die in aanmerking komen voor kinderopvang

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Nog steeds actueel...
@Wil Holnatuurlijk!
Inderdaad bierviltjes rekenwerk. Het vasthouden van het overschot aan nuttige neerslag, zou alleen al een enorm verschil maken. Dus winters en in het natte najaar en voorjaar minder water afvoeren ( hoger peil , was toch al de bedoeling). En zomers geen tot zeer weinig water afvoeren. Daarnaast kun je doorspoelwater ook nog dubbel benutten voor ondergrondse infiltratie en bergening. En ik mis de opslag in lokale meertjes en watergangen die ook een hoger peil hebben en dus meer water bevatten. Een waterschijf van 10 centimeter, in een hele polder bevat veel water.
Het grootste probleem rond het oogsten van eendenkroos uit oppervlaktewater - waar het overlast en ergernis geeft - is dat het is vervuild met heel veel kleine stukjes plastic en piepschuim. Of wordt het eendenkroos apart gekweekt? Dan ben ik benieuwd naar het buisnessmodel.
Deze conclusie is echt kort-door-de-bocht! Rekenwerk op de achterkant van een bierviltje. Want ja, via de zogenoemde Klimaataanvoer door het Amsterdam-Rijnkanaal met - in de toekomst! - 21 m3 per seconde komt er natuurlijk nooit genoeg zoetwater naar het Groene Hart. Maar... er stroomt mééér dan genoeg zoetwater bij Hoek van Holland zinloos de Noordzee in, in de orde van 800 m3 per seconde bij extreem lage afvoer van de Waal en de Maas. Dus hoe kunnen we dat water beter benutten? Google maar eens op "Klimaatbestendige aanvoer zoetwater in Zuid-Holland".

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.