secundair logo knw 1

Dijkgraaf Luzette Kroon van Wetterskip Fryslân maakte vandaag al vroeg de voorlopige uitslag bekend; nieuwkomer BBB behaalde een klinkende zege I Foto: Jacob van Essen (Fotobureau Hoge Noorden)

Waterschappen maken vandaag de voorlopige verkiezingsresultaten bekend en in dit bericht wordt u daarvan op de hoogte gehouden. Het al vroeg gepubliceerde voorlopige resultaat van Wetterskip Fryslân zet meteen de toon: de BoerBurgerBeweging (BBB) wint met een enorme voorsprong op de andere partijen. Ook bij verschillende andere waterschappen gaat BBB met de zege aan de haal. Dat geldt echter niet voor Waterschap Amstel, Gooi en Vecht waar BBB de vijfde partij wordt en de PvdA triomfeert. Bij de Brabantse waterschappen Aa en Maas en De Dommel behoudt Water Natuurlijk de meeste bestuurszetels.

De liveblog is op donderdag 16 maart na 22.00 uur gesloten. De voorlopige landelijke opkomst voor de Waterschapsverkiezingen is 53,7 procent volgens de Unie van Waterschappen; zie dit H2O-bericht van 17 maart.

22.00 uur

Het wordt tijd om deze liveblog te sluiten. De nog resterende voorlopige verkiezingsuitslagen worden morgen bekend, waarna ook duidelijkheid komt over het landelijke opkomstpercentage bij de Waterschapsverkiezingen. Het wordt interessant om te zien of de horde van 55 procent wordt overwonnen (in 2019 51,3 procent). Nog een tip: kijk eens op de site Waterschapsverkiezingskaart.

Volgende week donderdag (23 maart) stellen de 21 waterschappen de definitieve uitslagen vast. Wat als een paal boven water staat, is dat de BoerBurgerBeweging van Caroline van der Plas net als bij Provinciale Statenverkiezingen de grote winnaar is. Dat zal gevolgen hebben voor het beleid voor onder meer stikstof en waterkwaliteit.

Nog een laatste resultaat om de cirkel rond te maken. Wetterskip Fryslân kwam vanochtend als eerste waterschap met een voorlopige uitslag, toen nog niet van elke Friese gemeente de stemmen binnen waren (zie 10.00 uur). Vanavond maakte Wetterskip een nauwkeuriger resultaat bekend na het tellen van alle stemmen. Het leidt tot één wijziging in de zetelverdeling: Water Natuurlijk gaat van 3 naar 4 zetels en FNP van 3 naar 2. Aan de afgetekende overwinning van BBB verandert niets. Hier meer informatie.

21.45 uur

Waterschap Drents Overijsselse Delta beleefde een beetje een rollercoaster. Eerst zou de voorlopige uitslag vanmiddag bekend worden gemaakt (zie 14.30 uur), toen werd de bijeenkomst uitgesteld naar morgenmiddag (zie 15.15 uur) omdat het een aantal gemeenten niet lukte de gegevens op tijd aan te leveren en uiteindelijk werd het toch nog vanavond rond half negen. Daarvoor zijn volgens WDODelta alle zeilen bijgezet.

BBB behaalt de zege met 9 zetels, terwijl Water Natuurlijk op 5 zetels uitkomt. De VVD en het CDA verliezen en houden nog 2 zetels over. Het opkomstpercentage bedraagt 63,4 procent, aanzienlijk hoger dan de 57,5 procent van vier jaar geleden. De uitslag wordt kort toegelicht in een video.

Uitslagenbijeenkomst WDODeltaDijkgraaf Dirk-Siert Schoonman presenteert de uitslag I Foto: WDODelta

21.30 uur

Twee resultaten die al wat eerder bekend waren:

  • Hollandse Delta: de Waterschapspartij Hollandse Delta (5 zetels) blijft BBB (4 zetels) voor. De VVD komt op 3 bestuurszetels uit. Er is een behoorlijke versnippering: in totaal gaan er zetels naar 13 partijen. 
  • Vechtstromen: BBB komt met 9 zetels in het algemeen bestuur en verwijst daarmee het 7 zetels halende Water Natuurlijk (dat nu nog de grootste partij is) naar de tweede plaats. De andere partijen komen niet verder dan 1 of 2 zetels. Er is ook een bestuurszetel voor Belang van Nederland (BVNL).

21.15 uur

Hoogheemraadschap van Delfland komt morgen (vrijdag 17 maart) met de voorlopige verkiezingsuitslag. Wel is duidelijk dat de BoerBurgerBeweging de winst niet meer kan ontgaan. Volgens de huidige tussenstand staat BBB op 15,4 procent. De partijen die nu al zetels hebben, lijken allemaal te verliezen.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden behoort ook tot de waterschappen die pas morgen met een voorlopig resultaat op lijstniveau komt. Dat gebeurt in de avond. De toelichting van het hoogheemraadschap: de bekendmaking vindt een dag later plaats dan gepland omdat enkele gemeenten aangaven meer tijd nodig te hebben om, naast de stemmen voor de provinciale statenverkiezingen, ook de stemmen voor waterschapsverkiezingen te tellen.

21.00 uur

Waterschap Brabantse Delta heeft vanavond even voor half 8 de voorlopige uitslag gepubliceerd, op basis van de stemmen van de inwoners van 17 van de 21 gemeenten in Midden- en West-Brabant. Het waterschap geeft alleen het aantal getelde stemmen, niet de zetels. BBB heeft tot nu toe de meeste stemmen behaald en daarna volgen de VVD, Ons Water en West-Brabant Waterbreed. Water Natuurlijk dat bij zowel Aa en Maas als De Dommel de grootste partij is, staat bij Brabantse Delta op de vijfde plaats. De opkomst is met voorlopig 48,7 procent hoger dan ooit.

18.15 uur

De tussenstand van de Unie van Waterschappen is een mooi moment voor een break bij deze liveblog, want de komende uren valt er weinig nieuws te verwachten. Mocht er vanavond nog iets belangwekkends gebeuren, dan melden we dat nog.

18.00 uur

De voorlopige uitslag van Waterschap Zuiderzeeland heeft u nog tegoed. Iets meer mensen stemmen op BBB dan op Water, Wonen en Natuur, maar beide krijgen 6 zetels. Voor ChristenUnie-SGP zijn het er 3. Zie dit bericht voor de complete uitslag.

17.45 uur

De Unie van Waterschappen heeft een tussenstand gepubliceerd op basis van de gegevens van 12 van de 21 waterschappen. De BoerenBurgerBeweging wordt de grootste partij in ten minste zes waterschappen. De partij deed bij alle waterschappen mee en heeft tot nu toe overal zetels gehaald.

Ook WaterNatuurlijk, een samenwerkingsverband tussen GroenLinks, D66 en Volt voor de waterschappen, scoort goed. De partij lijkt in ieder geval in 4 waterschappen de grootste te worden. Zoals het er nu uitziet wint ook de PvdA zetels in de waterschapsbesturen, terwijl het CDA juist veel zetels verliest. De VVD en 50Plus blijven achter ten opzichte van de resultaten in 2019.

Volgens de Unie van Waterschappen is er nog geen opkomstcijfer op te maken, omdat er maar weinig uitslagen binnen zijn. De opkomst bij de 12 waterschappen loopt uiteen van 47 tot 59 procent.

Foto tellen stemmenHet tellen van de stemmen gaat in heel wat gemeenten langzamer dan verwacht waardoor verschillende waterschappen nog geen volledig beeld van de uitslag hebben I Foto: Unie van Waterschappen

17.00 uur

Nog drie voorlopige uitslagen:

  • Noorderzijlvest: Water Natuurlijk 6, BBB 4 en de Partij van de Arbeid 3 zetel. Verder zijn er nog zes partijen met elk 1 zetel: ChristenUnie, CDA, Betaalbaar Water, VVD, Groninger Belang en Student & Water.
  • Hoogheemraadschap van Rijnland: dit waterschap geeft nu alleen percentages door. Vijf partijen halen meer dan 10 procent van de stemmen en liggen redelijk dicht bij elkaar. De overwinning is voor BBB met 16,3 procent. De volgende vier plaatsen zijn voor de PvdA (14,3 procent), Water Natuurlijk (13,3 procent), de VVD (12,5 procent) en de Partij voor de Dieren (11,6 procent). 
  • Rijn en IJssel: BBB is overtuigend winnaar met 9 zetels. Daarna volgen Water Natuurlijk, de PvdA en het CDA. Zie verder de tabel.Voorlopige uitslag Rijn en IJssel

16.45 uur

Ook bij een ander Brabants waterschap, namelijk Aa en Maas, pakt Water Natuurlijk de zege. De partij haalt 8 bestuurszetels. BBB volgt op de voet met 7 zetels. Twee zetels gaan naar een andere nieuwkomer, de Partij voor de Dieren. Het CDA levert fors in: van 5 naar 2 zetels. Voor meer informatie over de voorlopige verkiezingsuitslag van Aa en Maas, zie hier.

16.30 uur

Wel een voorlopige uitslag van Waterschap De Dommel. Hier was Water Natuurlijk in 2019 de grootste partij en is dat nu weer met 7 zetels in het algemeen bestuur. De partij raakt wel 1 zetel kwijt. De BoerBurgerBeweging en de VVD eindigen samen op een tweede plaats met ieder 4 zetels. De PvdA en de Partij voor de Dieren (die voor het eerst meedeed) halen 3 zetels, terwijl het CDA van 4 naar 2 gaat. 

De opkomst was 48,9 procent, ruim 2 procent meer dan vier jaar terug. De opkomst is echter wat lager dan watergraaf Erik de Ridder hoopte. “Maar ons gebied heeft veel stedelingen en expats. Hierbij is de opkomst altijd wat lager”, licht De Ridder toe in het bericht van De Dommel.

16.15 uur

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (zie ook bij 11.00 uur) laat weten dat de uitslagen nog steeds binnendruppelen en pas 49 procent van de stemmen is geteld. Omdat in veel gemeenten nog wordt geteld, komt HHNK morgen aan het einde van de ochtend met een update.

16.00 uur

Het tellen van de stemmen bij gemeenten gaat langzamer dan verwacht, meldt de Unie van Waterschappen. Veel waterschappen hebben daardoor nog geen volledig beeld van hun uitslag. Rond 17.00 uur komt de Unie met een tussenstand van de voorlopige uitslagen die al binnengekomen zijn.

15.45 uur

In tegenstelling tot Waterschap AGV is het bij Waterschap Vallei en Veluwe weer het bekende verhaal. BBB komt vanuit het niets op zes zetels en laat de andere partijen ver achter zich. Er zijn drie partijen met 3 zetels: VVD, ChristenUnie en Water Natuurlijk. De voorlopige uitslag is gebaseerd op een kleine 57 procent van de uit te brengen stemmen en daarom kan de verdeling van de zetels nog wel wat veranderen. Het is nog wachten op de verkiezingsresultaten vanuit onder andere de gemeenten Apeldoorn, Ede en Veenendaal.

De opkomst in de gemeenten waar de stemmen geteld zijn, is 63,2 procent. Dijkgraaf Marijn Ornstein zegt daarover in het bericht van Waterschap Vallei en Veluwe: “Het is geweldig dat zoveel mensen naar de stembus zijn gegaan gisteren. De opkomst is hoog. Deze opkomst zie ik als een belangrijke opdracht aan het nieuwe bestuur om in verbinding met onze inwoners te werken aan de uitdagingen waar het waterschap voor staat. De kwaliteit en beschikbaarheid van water zijn essentieel voor onze gezondheid, veiligheid en welbevinden.”

15.30 uur

Een nieuwe uitslag, nu van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Hier een kleine trendbreuk. Het is het eerste waterschap waar BBB weliswaar goed scoort (3 bestuurszetels), maar geen winnaar wordt en zelfs de top drie niet haalt. De zege gaat naar de PvdA (6 zetels, 2 zetels winst), gevolgd door Water Natuurlijk (5 zetels, 1 winst) en de VVD (4 zetels, 1 verlies). De ChristenUnie en 50PLUS verdwijnen uit het algemeen bestuur.

Voorlopige uitslag AGV

 

15.15 uur

Directielid David van Raalten van Waterschap Drents Overijsselse Delta mag dan wel razend benieuwd zijn naar de verkiezingsuitslag (zie 14.30 uur), maar hij zal nog even geduld moeten hebben. WDODelta heeft net laten weten dat de voor vanmiddag om 16.00 uur geplande bijeenkomst is uitgesteld naar morgen (17 maart) om 15.00 uur. Het lukt een aantal gemeenten niet de voorlopige uitslag op lijstniveau vanmiddag al aan te leveren. Dat komt door de hoge opkomst bij de gecombineerde verkiezingen voor provincies en waterschap. Het betreft Zwolle, Olst-Wijhe, Steenwijkerland en een klein deel van Coevorden.

14.45 uur (aanvulling om 15.30 uur)

Van Waterschap Rivierenland is zojuist een voorlopige uitslag bekend geworden. BBB is de grootste partij met zes bestuurszetels maar Water Natuurlijk blijft in de buurt met vijf zetels. Daarna volgen Het CDA en de PvdA met elk drie zetels. Nieuwkomer JA21 komt met één zetel in het algemeen bestuur. Zie voor een volledig overzicht het bericht van Waterschap Rivierenland.

14.30 uur

Het is nog even stilte voor de storm want vanaf 15.00 uur komt de stroom met resultaten op gang. Directielid David van Raalten van Waterschap Drents Overijsselse Delta is alvast razend benieuwd. Zijn waterschap presenteert om 16.00 uur de voorlopige uitslag.

Tweet David van Raalten

 

14.00 uur

Interessante tweet van Peter van Heemst die vijftien jaar voor de PvdA in de Tweede Kamer zat en daarna gemeenteraadslid in Rotterdam was. 

Tweet Peter van Heemst

13.30 uur

De algemene waterschapspartij AWP voor water, klimaat en natuur heeft behalve bij de verkiezingen van 20 waterschappen gisteren ook in zes provincies meegedaan aan de Provinciale Statenverkiezingen. De bedoeling is om in de provincies het geweten van water, klimaat en natuur te worden, vertelde vice-voorzitter Hans Middendorp afgelopen maandag in een interview met H2O. De deelname lijkt weinig te hebben opgeleverd. Een zetel zit er nergens in volgens de huidige tussenstanden. AWP behaalde het beste resultaat in Zeeland en Zuid-Holland: twee keer 0,9 procent. De partij deed verder nog mee in Noord-Holland (0,7 procent), Friesland (0,6 procent), Limburg (0,6 procent) en Noord-Brabant (0,5 procent). 

12.45 uur

Noorderzijlvest is een van de waterschappen die later vanmiddag met de voorlopige uitslag komt. Dat gebeurt in het Verkiezingscafé (Stedumermaar 1 in Groningen). Wie niet aanwezig kan zijn, kan de livestream bekijken. Om 15.30 uur vertelt dijkgraaf Roeland van der Schaaf wat de uitslag is. Ook bij diverse andere waterschappen is de bekendmaking van het voorlopige resultaat online live te volgen.

12.00 uur

Met twee verkiezingen tegelijk, een groot aantal deelnemende partijen en een hoge opkomst kan het tellen van stemmen een zware beproeving worden. In enkele gemeenten raakten de stemmentellers vannacht zelfs zo vermoeid dat ze hun werkzaamheden tijdelijk moesten staken. Zoals in Roosendaal. Om het risico op fouten tegen te gaan, legde het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties rond 4.00 uur het tellen tijdelijk stil op drie stembureaus in deze Brabantse gemeente.

11.45 uur (aanpassing om 12.30 uur)

BBB verovert ook het bestuur van waterschap Scheldestromen met 7 van de 26 beschikbare zetels. Dat werd al in de nacht duidelijk volgens een bericht in de krant PZC. Dijkgraaf Toine Poppelaars spreekt van een historische avond. “Dat een nieuwe partij zo het waterschapsbestuur binnenkomt, heb ik nog nooit meegemaakt.”

Het CDA is de grote verliezer en wordt gehalveerd (van 4 naar 2 zetels). Het feit dat er tijdens de verkiezingen meer zetels te winnen waren omdat er nu minder geborgde zetels zijn, maakt de teruggang van deze partij extra zuur. Partij voor Zeeland en de SGP halen waarschijnlijk beide 4 zetels. De VVD, de PvdA en Water Natuurlijk krijgen ieder 2 zetels. Zie voor meer informatie dit overzicht op partijniveau van Scheldestromen. Alle Zeeuwse gemeenten zijn hierin verwerkt.

De BoerBurgerBeweging wil in het waterschap “het nuchter verstand terugbrengen”, zegt lijsttrekker Bastiaan van ’t Westeinde die onder andere bekend is van het tv-programma Boer zoekt Vrouw. “We willen vooral de kosten onder controle krijgen, onder meer als het gaat om wegenonderhoud en dijkversterking”, aldus Van ’t Westeinde tegenover PZC. Zoet water is ook een belangrijk onderwerp voor de partij.

11.30 uur

Vanaf vier uur vanmiddag zijn de voorlopige uitslagen van de Waterschapsverkiezingen te vinden op de site van de Unie van Waterschappen, meldt algemeen directeur Meindert Smallenbroek in een tweet.

Tweet Smallenbroek

11.00 uur

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) komt met een eerste voorlopige uitslag na het tellen van 30 procent van de stemmen. Ook hier stevent BBB op een overwinning af, al is het verschil met de rest minder groot dan bij Wetterskip. In de tabel is de zetelverdeling weergegeven.

Eerste voorlopige uitslag HHNKEerste voorlopige uitslag HHNK

10.00 uur

BBB haalt volgens de voorlopige uitslag bijna 29 procent en daarmee zeven zetels in het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân. Dat blijkt uit de voorlopige uitslag van de verkiezingen die dijkgraaf Luzette Kroon vanochtend vroeg bekendmaakte tijdens een speciale openbare bijeenkomst. Daarmee doet BBB het zelfs nog iets beter dan bij de gelijktijdig gehouden Provinciale Statenverkiezingen (voorlopig 27,9 procent in Friesland).

Op grote afstand volgen Water Natuurlijk en de Fryske Nasjonale Partij (FNP) als nummers twee en drie. In totaal deden elf partijen mee. Het opkomstpercentage is op dit moment 65 procent. Dat is aanzienlijk meer dan de 56,2 procent bij de vorige Waterschapsverkiezingen in 2019.

Er kan nog wel wat veranderen in de uitslag, omdat de stemmen van de gemeenten Leeuwarden, Smallingerland en Weststellingwerf nog niet binnen waren. Uiterlijk vrijdag 17 maart leveren de gemeenten hun proces-verbalen van de verkiezingen in. Donderdag 23 maart maakt het centraal stembureau van Wetterskip Fryslân de definitieve uitslag en zetelverdeling bekend.

Het algemeen bestuur bestaat uit 25 leden, waarvan 21 leden zijn gekozen tijdens de verkiezingen van 15 maart. De andere 4 leden - in verband met de geborgde zetels - zijn al benoemd door de belangenorganisaties via LTO Noord (Frank Jorna en Cees-Pieter van Burghsteden) en de Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (Jelle Arjaans en Klaas Zwart). 

Voorlopige verkiezingsuitslag Wetterskip FryslânVoorlopige verkiezingsuitslag Wetterskip Fryslân. Omdat het aantal geborgde zetels is gereduceerd, zijn er dit jaar meer zetels te behalen bij de verkiezingen.

Correctie
In de voorlopige uitslag van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is BBB met 3 zetels de vijfde partij geworden en niet de vierde, zoals in het intro van de liveblog werd vermeld. Dit is gecorrigeerd.

 

LEES OOK
H2O Actueel (15 maart): Landelijke opkomst bij Waterschapsverkiezingen zeer waarschijnlijk hoger dan in 2019 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waterniveau in rivieren stijgt niet over de volle lengte. Pas in het deltagebied wordt er overlast ondervonden. 
Hoe denk je dat een rivier met een waterval over de volle lente evenveel stijgt??


Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.