secundair logo knw 1

De RWZI in Echten. Foto WDODelta

Inwoners en bedrijven in het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) betalen volgend jaar tot 6,2 procent meer aan waterschapsbelasting. De haperende slibvergister bij de rioolwaterzuivering in Echten is een van de tegenvallers die de stijging noodzakelijk maken. 

Het algemeen bestuur van WDODelta ging deze week akkoord met de lastenverzwaring. Die treft meerpersoonshuishoudens met een huurwoning het meest: zij betalen volgend jaar 6,2 procent meer aan het waterschap dan dit jaar. Voor bedrijven met een woz-waarde van 12 miljoen euro gaat het tarief met 5,8 procent omhoog, voor agrariërs met een perceel van 40 hectare is dat 4,1 procent.

WDODelta rekent volgend jaar op zeker 8,5 miljoen euro meer kosten en verhoogt de begroting daarom met dat bedrag tot 122,4 miljoen euro. Het geld is volgens het waterschap nodig voor investeringen om de gevolgen van klimaatverandering op te kunnen vangen en vanwege de inflatie en hogere personeelslasten als gevolg van een nieuwe cao.

Ook kreeg het waterschap nieuwe taken op zijn bordje, zoals het beheer van het gemaal Zedemuden in Zwartsluis en het peilbeheer van de kanalen in Zuidwest-Drenthe.

Sensoren
Een voorname kostenpost is daarnaast de rioolwaterzuivering in Echten (Drenthe). De in 2013 in gebruik genomen innovatieve slibvergister, die biogas levert dat wordt omgezet in elektriciteit, vertoont sinds dit najaar mankementen. ''De sensoren werken niet goed meer’’, vertelt woordvoerder Herald van Gerner van WDODelta. ''Daardoor kunnen we niet meer voldoende vertrouwen op de installatie.’’

Die wordt nu gefaseerd stopgezet, zodat onderzocht kan worden wat het probleem is en welke oplossing nodig is. Van Gerner: ''We verwachten dat medio februari te weten. Intussen moet het slib worden afgevoerd naar andere zuiveringen, in Zwolle en Garmerwolde, en dat kost veel geld.’’

Alleen al voor dit transport is 2,5 miljoen euro gereserveerd. Volgens Van Gerner put WDODelta voor ‘Echten’ ook uit de reserves, maar ontkomt het er niet aan de zuiveringsheffing - onderdeel van de waterschapsbelasting - daarnaast te verhogen.

Personeelskosten
Het algemeen bestuur stelde deze week wel kritische vragen over onder andere de personeelskosten. ''Maar op de cao heeft het waterschapsbestuur zelf geen invloed op’’, aldus Van Gerner.

Wel heeft het bestuur toegezegd nader te onderzoeken of er toch op een aantal punten bezuinigd kan worden, bijvoorbeeld door bepaalde taken niet meer te doen of door investeringen over langere tijd uit te smeren.

Ook andere waterschappen ontkomen niet aan lastenverzwaring. Zo heeft Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier al bekendgemaakt dat de tarieven met gemiddeld 1,5 procent stijgen, Wetterskip Fryslân komt uit op gemiddeld 1,9 procent en Hoogheemraadschap Rijnland op maximaal 2 procent.

 

MEER INFORMATIE
Bericht WDODelta over waterschapsbelasting 2019 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.