0
0
0
s2smodern

Inwoners en bedrijven in het werkgebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) betalen volgend jaar tot 6,2 procent meer aan waterschapsbelasting. De haperende slibvergister bij de rioolwaterzuivering in Echten is een van de tegenvallers die de stijging noodzakelijk maken. 

Het algemeen bestuur van WDODelta ging deze week akkoord met de lastenverzwaring. Die treft meerpersoonshuishoudens met een huurwoning het meest: zij betalen volgend jaar 6,2 procent meer aan het waterschap dan dit jaar. Voor bedrijven met een woz-waarde van 12 miljoen euro gaat het tarief met 5,8 procent omhoog, voor agrariërs met een perceel van 40 hectare is dat 4,1 procent.

WDODelta rekent volgend jaar op zeker 8,5 miljoen euro meer kosten en verhoogt de begroting daarom met dat bedrag tot 122,4 miljoen euro. Het geld is volgens het waterschap nodig voor investeringen om de gevolgen van klimaatverandering op te kunnen vangen en vanwege de inflatie en hogere personeelslasten als gevolg van een nieuwe cao.

Ook kreeg het waterschap nieuwe taken op zijn bordje, zoals het beheer van het gemaal Zedemuden in Zwartsluis en het peilbeheer van de kanalen in Zuidwest-Drenthe.

Sensoren
Een voorname kostenpost is daarnaast de rioolwaterzuivering in Echten (Drenthe). De in 2013 in gebruik genomen innovatieve slibvergister, die biogas levert dat wordt omgezet in elektriciteit, vertoont sinds dit najaar mankementen. ''De sensoren werken niet goed meer’’, vertelt woordvoerder Herald van Gerner van WDODelta. ''Daardoor kunnen we niet meer voldoende vertrouwen op de installatie.’’

Die wordt nu gefaseerd stopgezet, zodat onderzocht kan worden wat het probleem is en welke oplossing nodig is. Van Gerner: ''We verwachten dat medio februari te weten. Intussen moet het slib worden afgevoerd naar andere zuiveringen, in Zwolle en Garmerwolde, en dat kost veel geld.’’

Alleen al voor dit transport is 2,5 miljoen euro gereserveerd. Volgens Van Gerner put WDODelta voor ‘Echten’ ook uit de reserves, maar ontkomt het er niet aan de zuiveringsheffing - onderdeel van de waterschapsbelasting - daarnaast te verhogen.

Personeelskosten
Het algemeen bestuur stelde deze week wel kritische vragen over onder andere de personeelskosten. ''Maar op de cao heeft het waterschapsbestuur zelf geen invloed op’’, aldus Van Gerner.

Wel heeft het bestuur toegezegd nader te onderzoeken of er toch op een aantal punten bezuinigd kan worden, bijvoorbeeld door bepaalde taken niet meer te doen of door investeringen over langere tijd uit te smeren.

Ook andere waterschappen ontkomen niet aan lastenverzwaring. Zo heeft Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier al bekendgemaakt dat de tarieven met gemiddeld 1,5 procent stijgen, Wetterskip Fryslân komt uit op gemiddeld 1,9 procent en Hoogheemraadschap Rijnland op maximaal 2 procent.

 

MEER INFORMATIE
Bericht WDODelta over waterschapsbelasting 2019 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.
  • This commment is unpublished.
    A.Pel · 1 years ago
    Geachte redactie, is er geen mogelijkheid het slib van de locatie Echten om de gisting heen te leiden en b.v. door laguneren sterk te ontwateren E.o. In te huren mechanische ontwatering te behandelen?

Laatste reacties op onze artikelen

Wat we met zijn allen de afgelopen 150-200 jaar in vijf forse ontwateringsgolven/afwateringsgolven (1. kanalisaties, 2. ontginningen en bebossingen, 3. beekverbeteringen, 4. ruilverkavelingen (nooit meer honger) en 5 verstedelijking) gemaakt hebben, is helaas niet in enkele jaren te herstellen.
Toch deel ik de zorgen van Patrick, ook al zeilen we bij waterschap Aa en Maas al scherper aan de wind dan 20 jaar geleden. Van #herstelsponswerkinglandschap naar #ontwikkelsponswerkinglandschap. Zie ook de Stowa-pagina over klimaatrobuuste beekdallandschappen.
Iedereen weet toch dat zandgrond slecht water vasthoudt. Maar als je kijkt naar de zandgronden in Drenthe, Twente, Veluwe en de Achterhoek, speelt de drooglegging en aanleg van de N.O.P. ook een rol van betekenis voor wat betreft het sneller wegstromen van het grondwater van het "Oude Land naar het Nieuwe Land" omdat er minder tegendruk is.
Het is nog erger dan Patrick schrijft: decennia geleden is meer dan de helft van het land in het kader van de ruilverkavelingen omgespit en is ten minste even zoveel biodiversiteit verdwenen. Door de ruilverkavelingen zijn de landbouwpercelen zodanig ontwaterd dat er nu in de zomer een watertekort is. Als we niet oppassen wordt het grondwater onder grote Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe 's-winters geïnjecteerd met systeemvreemd water uit de grote rivieren, dat daaruit in de zomer wordt onttrokken. Zodoende wordt de natuur dubbel gepakt.
Prima stuk! Nu het draagvlak nog. Zet 'm op! Als een hoger waterpeil in een stadspark (Alkmaar), eigendom van de gemeente al kan worden tegen gehouden door de CDA (met alle middelen om de 2 boeren/pachters te ontzien) ten koste van de weidevogels!!!! Dan moet er nog heel wat water....
De door Patrick Jansen gevraagde koerswijziging is geen wens maar een 'must'. Lastig is dat dit niet van de ene op de andere dag te realiseren is. Maar we moeten wel nú beginnen, anders verandert er niets. Het begint met de mindset!

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.