secundair logo knw 1

De energie- en grondstoffenfabriek de transitie van afvalwaterzuivering naar hergebruik van energie en grondstoffen (Foto: Unie van Waterschappen)

Het is de week van de circulaire economie. Vandaag zijn 5 Nationale Transitieagenda's gepresenteerd om van Nederland een duurzaam en circulair land te maken. De Unie van Waterschappen participeert in deze - en andere relevante - convenanten en akkoorden en wil de samenwerking met het bedrijfsleven uitbreiden om de duurzaamheidsdoelen versneld bereiken.

"We zoeken de samenwerking met andere overheden, maar hebben vooral ook steun nodig van marktpartijen," zei Henkjan van Meer, beleidsmedewerker Publiek Opdrachtgeverschap bij de Unie van Waterschappen, vrijdag bij een symposium dat VNO-NCW organiseerde over de circulaire economie.

De waterschappen hebben stevige ambities geformuleerd voor de komende jaren. Zo willen ze voor 2020 30 procent energie-efficiënter en zuiniger werken en voor 40 procent zelfvoorzienend zijn door zelf duurzame energie op te wekken. "Ook willen we in 2025 100 procent energieneutraal zijn. Het doel om volledig maatschappelijk verantwoord in te kopen is inmiddels bereikt."

Deze en andere doelstellingen zijn opgenomen in convenanten en sectordeals als het Grondstoffenakkoord. De strategische doelen uit dat akkoord zijn uitgewerkt in 5 Nationale Transitieagenda’s: over biomassa & voedsel; kunststoffen; maakindustrie; bouw en consumptiegoederen. "Wij willen koploper zijn in de transitie naar een circulaire economie. Daarom hebben we het grondstoffenakkoord ondertekend en daarom zijn de transitieagenda's ook belangrijk. Maar de weg naar de circulaire economie is een ontdekkingstocht en die willen we graag samen met het bedrijfsleven inslaan."

De samenwerking tussen marktpartijen en waterschappen verloopt volgens Van Meer al goed, maar hij zou graag zien dat die nog intensiever wordt. "Ik denk dat we stappen kunnen zetten als we goede voorbeelden delen en samen optrekken om belemmerende wetgeving aan te passen. Daarnaast willen wij graag optreden als launching customer. Dus bedrijven met interessante ideeën roepen we op om niet te schromen en bij ons aan te kloppen!"

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Hoe bestaat het dat dit maar door gaat en dat de overheid zo lankmoedig ermee om gaat? Sleep de vervuilers voor de rechter overheid!!
Deze gegevens geven een goed overzicht en een schrikbarend beeld van de huidige situatie. De Volksgezondheid staat op het spel. Waarom is er geen inspectie van de Volksgezondheid voor de Milieuhygiene die dit soort zaken bewaakt en binnen de rijksoverheid de plicht heeft en verantwoordelijkheid neemt tot nadere acties? Een dergelijke instantie is hard nodig en is van belang voor alle betrokken partijen incl. het bedrijfsleven. Ook voor de drinkwaterbedrijven moet het van groot belang zijn dat binnen de organisatie van de rijksoverheid een organisatie bestaat die de belangen van de drinkwaterbedrijven als onderdeel van de zorg voor de Volkgezondheid behartigt en een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft los van de politieke waan van de dag.
Ben benieuwd of dit ook werkt op PFAS en PFOA?
Je merkt uit reactie van riviergemeenten - achteruitgang van het landschap - dat geld van bebouwing in dit risicogebied toch zwaar telt. Als Rijkswaterstaat zou ik zeggen tegen die eigenaren: zwemdiploma is vereist voor alle bewoners, bij paniek wordt geen hulp geboden, uw verzekering en u als eigenaar zijn 100% voor schade zelf verantwoordelijk.
Wat ik mis in dit stuk, is hoe dit principe in andere landen wordt gehanteerd. En hoe de stoffenreeks en analyse frequentie in andere landen is. Ook dat heeft natuurlijk forse invloed op dit statische principe.  Mijn gevoel is (en ik heb toch al een aantal impact analyses gedaan in andere EU landen) dat we met het verlaten van dit principe een fors aantal plaatsen stijgen op de eu ranglijst waterkwaliteit. Wordt het daarmee beter, nee, wordt de kwaliteit slechter, ook nee. Moeten we onverlet doorgaan met emissiebeperking, zeker.