secundair logo knw 1

De fotoexpositie van de Unie van Waterschappen op het Centraal station in Utrecht is geopend | Foto Blueice

De waterschappen gaan met een landelijke campagne kiezers stimuleren om op 15 maart ook het stembiljet voor de waterschapsverkiezingen in te vullen. Er komen landelijke reclamespotjes op radio en tv en op social media (Tiktok, Instagram en Facebook) willen de waterschappen met filmpjes onder de noemer ‘de slimste plens’ jongeren bereiken.

De campagne werd vanmiddag afgetrapt met de opening van een expositie in de stationshal van Utrecht Centraal. Dat gebeurde in het bijzijn van een flink aantal dijkgraven en waterschapsbestuurders.

De Unie van Waterschappen heeft 700.000 euro uitgetrokken voor de publiciteitscampagne, die op drie actuele thema's rondom de waterschappen is gebaseerd:

1. Gevolgen van extreem weer
2. Invloed van water op de inrichting van Nederland
3. Zuivering van het afvalwater

Naast reclamespots en uitlegvideo’s op social media worden ook experts ingezet, die op verzoek vertellen over hun ervaringen met het werk van de waterschappen, zoals boswachter Arjan Postma, cabaretier Klaas van Eerden en weerman Dennis Wildt. Op 9 maart volgt een verkiezingsdebat in het Haagse Nieuwspoort met jonge kandidaat waterschapsbestuurders en de Tweede Kamerleden Laura Bromet (GroenLinks), Peter Grinwis (ChristenUnie), Tjeerd de Groot (D66) en Eva van Esch (Partij voor de Dieren).

Rogier vnader Sande opent Rogier van der Sande opent de foto expositie op Utrecht Centraal | Foto German Villafane

Opkomstpercentage
De ambitie van de Unie van Waterschappen is dat er op z’n minst evenveel kiezers hun stem uitbrengen als tijdens de vorige waterschapsverkiezingen in 2019. Toen lag het opkomstpercentage op 51,3 procent. Unie-voorzitter Rogier van der Sande legt de lat iets hoger. “Ik hou het op 55 procent.” Een prognose die eigenlijk op niets anders is gebaseerd dan op ‘gut feeling’, licht hij toe. “Ik ben een optimistisch mens.”

Toch zijn er ook wel trends die de optimistische voorspelling voeden. Zo houdt de klimaatverandering en het extreme weer veel Nederlanders bezig, stelt Van der Sande. “En ook de media hebben meer aandacht voor het werk van de waterschappen.” Maar ook uit een peiling onder Nederlanders blijkt dat 56 procent het voornemen heeft om te gaan stemmen voor de waterschappen.

Twee peilingen
Die peiling is gedaan door het bureau ‘Citisens’ als voorbereiding op de publiciteitscampagne die de waterschappen houden in de aanloop naar de verkiezingen op 15 maart. Citisens hield twee peilingen (december 2022 en januari 2023) onder een panel van 62.000 Nederlanders met respectievelijk 14.479 en 7.529 respondenten. Het bureau ziet de uitkomst als representatief voor Nederland. De cijfers zijn tevens vertaald naar het niveau van de waterschappen, ook hier is de respons zodanig dat Citisens het heeft over representatieve uitspraken.

De peiling maakte duidelijk dat 91 procent de Nederlanders het werk van de waterschappen belangrijk vindt. De waterschappen genieten ook een redelijke bekendheid bij Nederlanders: drie op de vier kennen de waterschappen én hebben een beeld bij wat ze doen (76 procent). Gekeken naar leeftijd weten Nederlanders boven de 40 vaker wat het werk van de waterschappen inhoudt dan jongere inwoners.

Peiling waterschappen Enkele uitkomsten van de peiling Nederlanders over de toekomst van hun water

Meeste bekendheid
Het waterschap dat de meeste bekendheid geniet onder haar inwoners is Waterschap Scheldestromen: 71 procent van de inwoners van dit waterschap is met hun waterschap bekend, ten opzichte van 53 procent landelijk. Waterschap Amstel Gooi en Vecht scoort bovengemiddeld als het gaat om de waardering voor het werk dat het waterschap doet: 44 procent van de inwoners in het werkgebied van AGV vinden het werk van het waterschap heel belangrijk, landelijk is dat 35 procent.

Een opmerkelijk percentage omdat het waterschap AGV zelf vindt dat het te weinig zichtbaar is door de samenwerking met de gemeente Amsterdam in het watercyclusbedrijf Waternet. Inwoners van Waterschap Amstel Gooi en Vecht scoren ook het hoogst als de vraag wordt gesteld of ze 'zeker wel gaan stemmen' voor de waterschapsverkiezingen (67 procent tegen 56 procent landelijk).

Extreem weer
Als wordt gekeken naar andere thema’s dan blijkt dat 72 procent van de Nederlanders zich zorgen maakt over de gevolgen van extreem weer. Een uitkomst die overeenkomt met recente peilingen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en het Rode Kruis over de waterveiligheid. Volgens de HWBP-peiling meent een ruime meerderheid (63 procent) dat klimaatverandering grote gevolgen heeft voor de waterveiligheid in Nederland.

Uit de peiling van de waterschappen blijkt dat Nederlanders weliswaar veel zorgen hebben over de gevolgen van het extreme weer, maar tegelijk heeft minder dan de helft voorbereidingen getroffen tegen die gevolgen. Een derde van de Nederlanders heeft meer groen in de tuin aangelegd, een veel kleiner percentage (4 procent) heeft een groen dak aangelegd. Uit voorzorg hebben Nederlanders ook zandzakken in huis (1 procent) of hebben vloeren en kelders waterdicht gemaakt.

Rond andere thema’s als zuivering van rioolwater en Invloed van water op de inrichting van Nederland springt de uitkomst in het oog dat acht op de tien Nederlanders vindt dat water bepaalt waar onze huizen moeten komen. Nederlanders zijn er unaniem van overtuigd dat de waterschapsbelasting de komende jaren zal gaan stijgen (98 procent), maar ze zijn gematigd bereid om meer te gaan betalen (56 procent).


4.667 KANDIDATEN
'Er valt wat te kiezen', werd gezegd bij de aftrap van de publiciteitscampagne in Utrecht. Door het terugbrengen van het aantal geborgde zetels naar vier komen er in de waterschapsbesturen meer plekken vrij voor gekozen leden. Er zijn deze keer 255 lijsten met 4.667 kandidaten. In 2019 waren dat er respectievelijk 196 en 3.575.

Veel landelijke politieke partijen doen mee en bij vrijwel alle waterschappen (VVD, BBB, 50Plus, PvdA ,PvdD maar ook BVNL). De twee waterschapspartijen Water Natuurlijk en AWP voor water, klimaat en natuur, staan ook bij nagenoeg alle waterschappen op de kieslijst. Voorts doen lokale en regionale partijen mee bij een of enkele waterschappen.

Zie ook: Stemhulp gelanceerd voor waterschapsverkiezingen


LEES OOK
Eerste onderzoek Citisens
Tweede verdiepend onderzoek Citisens

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...