De waterschappen gaan met een landelijke campagne kiezers stimuleren om op 15 maart ook het stembiljet voor de waterschapsverkiezingen in te vullen. Er komen landelijke reclamespotjes op radio en tv en op social media (Tiktok, Instagram en Facebook) willen de waterschappen met filmpjes onder de noemer ‘de slimste plens’ jongeren bereiken.

De campagne werd vanmiddag afgetrapt met de opening van een expositie in de stationshal van Utrecht Centraal. Dat gebeurde in het bijzijn van een flink aantal dijkgraven en waterschapsbestuurders.

De Unie van Waterschappen heeft 700.000 euro uitgetrokken voor de publiciteitscampagne, die op drie actuele thema's rondom de waterschappen is gebaseerd:

1. Gevolgen van extreem weer
2. Invloed van water op de inrichting van Nederland
3. Zuivering van het afvalwater

Naast reclamespots en uitlegvideo’s op social media worden ook experts ingezet, die op verzoek vertellen over hun ervaringen met het werk van de waterschappen, zoals boswachter Arjan Postma, cabaretier Klaas van Eerden en weerman Dennis Wildt. Op 9 maart volgt een verkiezingsdebat in het Haagse Nieuwspoort met jonge kandidaat waterschapsbestuurders en de Tweede Kamerleden Laura Bromet (GroenLinks), Peter Grinwis (ChristenUnie), Tjeerd de Groot (D66) en Eva van Esch (Partij voor de Dieren).

Rogier vnader Sande opent Rogier van der Sande opent de foto expositie op Utrecht Centraal | Foto German Villafane

Opkomstpercentage
De ambitie van de Unie van Waterschappen is dat er op z’n minst evenveel kiezers hun stem uitbrengen als tijdens de vorige waterschapsverkiezingen in 2019. Toen lag het opkomstpercentage op 51,3 procent. Unie-voorzitter Rogier van der Sande legt de lat iets hoger. “Ik hou het op 55 procent.” Een prognose die eigenlijk op niets anders is gebaseerd dan op ‘gut feeling’, licht hij toe. “Ik ben een optimistisch mens.”

Toch zijn er ook wel trends die de optimistische voorspelling voeden. Zo houdt de klimaatverandering en het extreme weer veel Nederlanders bezig, stelt Van der Sande. “En ook de media hebben meer aandacht voor het werk van de waterschappen.” Maar ook uit een peiling onder Nederlanders blijkt dat 56 procent het voornemen heeft om te gaan stemmen voor de waterschappen.

Twee peilingen
Die peiling is gedaan door het bureau ‘Citisens’ als voorbereiding op de publiciteitscampagne die de waterschappen houden in de aanloop naar de verkiezingen op 15 maart. Citisens hield twee peilingen (december 2022 en januari 2023) onder een panel van 62.000 Nederlanders met respectievelijk 14.479 en 7.529 respondenten. Het bureau ziet de uitkomst als representatief voor Nederland. De cijfers zijn tevens vertaald naar het niveau van de waterschappen, ook hier is de respons zodanig dat Citisens het heeft over representatieve uitspraken.

De peiling maakte duidelijk dat 91 procent de Nederlanders het werk van de waterschappen belangrijk vindt. De waterschappen genieten ook een redelijke bekendheid bij Nederlanders: drie op de vier kennen de waterschappen én hebben een beeld bij wat ze doen (76 procent). Gekeken naar leeftijd weten Nederlanders boven de 40 vaker wat het werk van de waterschappen inhoudt dan jongere inwoners.

Peiling waterschappen Enkele uitkomsten van de peiling Nederlanders over de toekomst van hun water

Meeste bekendheid
Het waterschap dat de meeste bekendheid geniet onder haar inwoners is Waterschap Scheldestromen: 71 procent van de inwoners van dit waterschap is met hun waterschap bekend, ten opzichte van 53 procent landelijk. Waterschap Amstel Gooi en Vecht scoort bovengemiddeld als het gaat om de waardering voor het werk dat het waterschap doet: 44 procent van de inwoners in het werkgebied van AGV vinden het werk van het waterschap heel belangrijk, landelijk is dat 35 procent.

Een opmerkelijk percentage omdat het waterschap AGV zelf vindt dat het te weinig zichtbaar is door de samenwerking met de gemeente Amsterdam in het watercyclusbedrijf Waternet. Inwoners van Waterschap Amstel Gooi en Vecht scoren ook het hoogst als de vraag wordt gesteld of ze 'zeker wel gaan stemmen' voor de waterschapsverkiezingen (67 procent tegen 56 procent landelijk).

Extreem weer
Als wordt gekeken naar andere thema’s dan blijkt dat 72 procent van de Nederlanders zich zorgen maakt over de gevolgen van extreem weer. Een uitkomst die overeenkomt met recente peilingen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en het Rode Kruis over de waterveiligheid. Volgens de HWBP-peiling meent een ruime meerderheid (63 procent) dat klimaatverandering grote gevolgen heeft voor de waterveiligheid in Nederland.

Uit de peiling van de waterschappen blijkt dat Nederlanders weliswaar veel zorgen hebben over de gevolgen van het extreme weer, maar tegelijk heeft minder dan de helft voorbereidingen getroffen tegen die gevolgen. Een derde van de Nederlanders heeft meer groen in de tuin aangelegd, een veel kleiner percentage (4 procent) heeft een groen dak aangelegd. Uit voorzorg hebben Nederlanders ook zandzakken in huis (1 procent) of hebben vloeren en kelders waterdicht gemaakt.

Rond andere thema’s als zuivering van rioolwater en Invloed van water op de inrichting van Nederland springt de uitkomst in het oog dat acht op de tien Nederlanders vindt dat water bepaalt waar onze huizen moeten komen. Nederlanders zijn er unaniem van overtuigd dat de waterschapsbelasting de komende jaren zal gaan stijgen (98 procent), maar ze zijn gematigd bereid om meer te gaan betalen (56 procent).


4.667 KANDIDATEN
'Er valt wat te kiezen', werd gezegd bij de aftrap van de publiciteitscampagne in Utrecht. Door het terugbrengen van het aantal geborgde zetels naar vier komen er in de waterschapsbesturen meer plekken vrij voor gekozen leden. Er zijn deze keer 255 lijsten met 4.667 kandidaten. In 2019 waren dat er respectievelijk 196 en 3.575.

Veel landelijke politieke partijen doen mee en bij vrijwel alle waterschappen (VVD, BBB, 50Plus, PvdA ,PvdD maar ook BVNL). De twee waterschapspartijen Water Natuurlijk en AWP voor water, klimaat en natuur, staan ook bij nagenoeg alle waterschappen op de kieslijst. Voorts doen lokale en regionale partijen mee bij een of enkele waterschappen.

Zie ook: Stemhulp gelanceerd voor waterschapsverkiezingen


LEES OOK
Eerste onderzoek Citisens
Tweede verdiepend onderzoek Citisens

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Bij de discussie over natuurlijke systemen komt altijd de opmerking over benodigde ruimte naar voren. Hoeveel is dat?
In het genoemde Stowa rapport wordt een onderscheid gemaakt naar:
Op basis van de nadere uitwerking kunnen technologen en beleidsmedewerkers van waterschappen een gefundeerde keuze maken voor een natuurlijk systeem, afhankelijk van de specifieke situatie op een RWZI en de gekozen opties:
A. Toepassing van een enkel systeem als ‘stand alone’ techniek als uitbreiding van de RWZI, voor upgrading van het effluent (afloop nabezinktank).
B. Als inpassing in een integraal natuurlijk systeem wat naast effluentbehandeling ook recht doet aan de omgeving en waarbij functies zoals het creëren van natuurlijk, levend water, effluentbuffering, recreatie en natuur gecombineerd worden.
De Waterharmonica's nemen de meeste ruimte in, zeker omdat voor een goede verwijdering van medicijnen laag tot zeer lage belaste Waterharmonica's nodig zijn (zie ook Stowa 2013-07). Dus een hydraulische belasting van zeker niet meer dan 0,05 m/dag. Ofwel een ruimte beslag van 2,5 tot 3,75 m2 per inwoner.
Het totale debiet aan gezuiverd afvalwater in Nederland is ca. 2.000.000 m3 per jaar (CBS, data 2020). Dit zou dan neerkomen op een totaal netto ruimte beslag van 4.000 ha in heel Nederland. Zeg 5.000 tot maximaal 10.000 ha. Dit lijkt veel, maar het is wel met gestapelde belangen en mogelijkheden. Stel 25 cm waterberging: 10.000.000 waterberging, stel dat een kwart van de Waterharmonica's als KRW-waardig wordt beschouwd (is best wel reëel): 500 tot 1.000 ha.... En dan nog recreatie, natuur, CO2-vastlegging, stikstofrechten? Vrienden maken, bufferzones rond de rwzi's. Een voorbeeld van een zoektocht, uitgevoerd door het Wetterskip Fryslân: http://www.waterharmonica.nl/reports/LW289-47_005-rapd02-waterharmonica.pdf. Op weg naar 2027?
Ruud Kampf
Rekel/water
Ik ben niet helemaal thuis in de bestuursvorm van een Waterschappen, maar wat staat er nu precies in dit bericht?
Dus bij hoogheemraadschap Delfland kies je een partij. Vervolgens hebben een paar partijen meer zetels dan andere. Daarna wordt er een Bestuursakkoord getekend door alle partijen, waar ook de minder grote (verliezende) partijen zeggenschap in hebben? Er staat ook: "De gezamenlijk gekozen hoogheemraden vertegenwoordigen in het dagelijks bestuur alle fracties". Wat betekent het dan om een fractie te vertegenwoordigen in de praktijk?
In het geval van hoogheemraadschap Delfland is stemmen op een partij dus niet super zinvol, omdat daarna toch met alle andere partijen wordt samengewerkt om tot een Bestuursakkoord te komen. Grote partijen hebben dan niet meer te bepalen dan kleine partijen?
Ieder waterschap zou zoiets voor de eigen provincie, verzorgingsgebied moeten hebben.
Kunnen jullie aub even beter op spelling checken; al jullie artikelen staan vol fouten.
@Willem VroomNatuurlijk hoort de landbouwsector niet mee te betalen aan deze denkfout van Rijkswaterstaat. Dit had men met het maken van de plannen kunnen weten. De kostenpost en eventuele gevolgschade dient geheel voor rekening van het scheepvaartverkeer gebracht te worden.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!