De waterschappen verwachten dit jaar rond de 36 procent van het totale energieverbruik zelf op te wekken met duurzame energie. Voorwaarde is wel dat de schappen toestemming krijgen om duurzame energie die door derden op de terreinen van de waterschappen wordt geproduceerd, mee te mogen tellen bij de eigen energieproductie.

Als er een akkoord komt is realisering van het doel voor 2020 een stuk dichterbij gekomen. In dat jaar willen de waterschappen 40 procent van de energie zelf opwekken. "De lobby is er nu op gericht om de productie door derden op onze terreinen voor ons te laten meetellen," laat woordvoerder Jane Alblas van de Unie weten.

Het doel om in 2020 40 procent van het energieverbruik zelf op te wekken, is één van de klimaatambities die de waterschappen hebben afgesproken. Volgens de Unie zijn de schappen hard op weg om die doelen te halen. Die verwachting spreekt de Unie uit op basis van de Klimaatmonitor Waterschappen 2016, die ze deze week openbaar maakte. Daarin wordt geschetst welke resultaten de schappen in 2015 boekten op gebied van duurzame energieproductie, uitstootvermindering van broeikasgassen en duurzame inkoop.

Volgens de monitor wekten de schappen in 2015 29,7 procent van hun energieverbruik zelf op met eigen duurzame energie (vooral biogas). Er werd nog eens 6 procent aan duurzame energie opgewekt door het beschikbaar stellen van eigen terrein (zuiveringsinstallaties, dijken) aan andere producenten van duurzame energie.  

De CO2-uitstoot daalde in de periode 2005 tot 2015 met 45 procent, ruim meer dan de 30 procent die als doel was gesteld voor 2020. De inkoop door de schappen was in 2015 98 procent duurzaam, schrijft de Unie. Met dat percentage bleven de waterschappen net beneden de ambitie die ze voor 2015 hadden afgesproken: 100 procent duurzame inkoop.

Het realiseren van de laatste 2 procent is moeilijk, beaamt Alblas. Ze geeft daarbij aan dat de waterschappen bij het realiseren van deze en ook de andere ambities gebaat zijn bij aanpassing van wet- en regelgeving. Zo bepleiten de waterschappen dat fiscale hobbels worden weggenomen als decentrale overheden willen samenwerken bij duurzame inkoop.

Alblas: "Het zal evengoed veel tijd en moeite kosten om de 100 procent te halen. En de waterschappen stoppen liever hun tijd en moeite in de realisatie van meer maatschappelijke waarde in projecten. Hiervoor hebben wij met mede-overheden en andere maatschappelijke partners recent nieuwe afspraken gemaakt in de Green Deal Duurzaam GWW en Manifest MVI."

Een verzoek tot verruiming van de regelgeving hebben de waterschappen ook neergelegd voor wat betreft de energievoorziening. Dat gebeurde deze maand aan het adres van het kabinet samen met de provincies en gemeenten middels de investeringsagenda ‘Naar een duurzaam Nederland’. De waterschappen hebben daarin aangegeven dat zij hun inzet verder verhogen met de ambitie om 100 procent energieneutraal te worden in 2025 met energieproductie op hun eigen terreinen. 

Om dat te kunnen halen moet het kabinet wel de regels aanpassen, aldus de Unie. Bestuurslid Dirk-Siert Schoonman zegt het zo: “Met onze investeringsagenda vragen wij het nieuwe kabinet om mee te investeren in nationale programma’s en knelpunten in wet- en regelgeving weg te nemen. Voorbeeld hiervan is het toestaan dat waterschappen meer duurzame energie opwekken dan alleen voor eigen gebruik.”

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Vorig jaar dus 60 boeren weten te vinden die mogelijk iets willen gaan doen om water proberen vast te houden.
Boeren vindt je weinig in Valkenburg en andere plaatsen waar de Overstromingsramp zo duidelijk sporen achterliet. Dus dan zijn 60 geïnteresseerden nog heel wat.
Ik verbaas mij toch nogal over het feit dat wij in Nederlandje nog altijd de hoop koesteren dat we op basis van vrijwilligheid de enorme uitdagingen zoals de problematiek rond water, geluidsoverlast en woningbouw, om iets te noemen, denken te kunnen aanpakken.
Wordt het niet tijd om "transitie" af te dwingen, zodat er massaal actie kan worden ondernomen ? Ik vind een financieel lokkertje, zoals dat nu wordt aangeboden, echt passé.
Romke van Dieren
Het artikel beschrijft de mate van overschrijding van de concentratienorm voor stikstof (voor oppervlaktewater).
Belangrijk is ook wat de effecten zijn van die stikstofconcentratie op het waterleven.
Deze zijn in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (https://www.stowa.nl/kennisimpuls) beschreven in een publicatie van Deltares, Wageningen Environmental Research, Wageningen Universiteit en B-Ware. Een link naar een nieuwsbericht hierover: https://www.stowa.nl/nieuws/hoge-stikstofbelasting-oppervlaktewateren (met link naar rapport)
Het dillema van de duivelse delta.
Nu nog inversteren in een delta, waarvan! Door de klimaatverandering zijn de spelregels veranderd.
De houdbaarheid is ten einde.
Wie investeert er nog met zijn volle verstand in iets! Waarvan je nu al weet, dat je dit nooit terugkrijgt.
West laag Nederland wordt een piramide spel. Wie verkoopt, en heeft zijn spulletje op het droge.. En welke grote groep blijft met de gebakken peren zitten..
Nu aangeven dat er niet meer geïnvesteerd gaat worden in kwetsbare gebieden, kan ook niet. Dan zou het hele systeem instorten.
Hoeveel leningen en hypotheken lopen er niet! Op percelen, die eenmaal afbetaald, geen enkele waarde meer hebben..
Dus de mythe nog maar een tijdje vol houden.
We zijn tenslotte dijkenbouwers.
Naast het gevecht tegen het water, is er nog een typisch Neerlandse traditie..
Gaat u maar lekker slapen, uw regering waakt over u...
En loopt het mis.
Dan achter in de rij aansluiting aub.
Groeten uit...
Buitengewoon interessant artikel. Moet nodig aan de grote klok gehangen worden. Moet een grote rol spelen bij de waterschaps- en provinciale verkiezingen
Ik pleit al jaren voor het intensief wegvangen van rivierkreeften, vanwege hun bijzonder effectieve voortplantingscyclus. Zo heel veel eitjes heeft een rivierkreeft niet eens, als je de kreeft vergelijkt met bijv. de karper. Maar de overleving is veel hoger en de kreeften zijn veel sneller geslachtsrijp. Lees hier hoe het zit: https://www.linkedin.com/pulse/wat-moeten-we-met-de-rivierkreeft-hans-middendorp-ph-d-/

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!