secundair logo knw 1

Afbeelding via flickr Maarten van Maanen

De waterschappen zijn bereid de openstaande belastingschulden kwijt te schelden van gedupeerden van de kinderopvangtoeslagenaffaire. De waterschappen verwachten daarvoor wel compensatie van de Rijksoverheid. Volgens Toine Poppelaars, bestuurslid van de Unie van Waterschappen, gaat het om een bedrag van tussen de 16 en 21 miljoen euro.

Toine Poppelaars 180 vk Toine PoppelaarsDe staatssecretaris van Financiën, Alexandra van Huffelen, had alle overheidsinstanties opgeroepen bestaande schulden kwijt te schelden. “Het is principieel een juiste zaak om aan deze oproep te voldoen", zegt Toine Poppelaars. “We trekken hierin samen op met het Rijk en de gemeenten. Dat is ook praktisch, want de meeste waterschappen werken voor de belastinginning samen met gemeenten.”

Aan het aanbod worden wel enkele voorwaarden verbonden. Zo willen de waterschappen financieel gecompenseerd worden. Poppelaars: “Volgens mijn berekeningen gaat het in totaal om een bedrag tussen de 16 en 21 miljoen euro. Niet elk waterschap zal even zwaar getroffen worden, maar dit zijn substantiële bedragen.”

Duidelijkheid
Poppelaars wil verder dat ook andere private schuldeisers niet op een later moment nog vorderingen gaan innen, waardoor ouders alsnog in financiële problemen komen. Hij noemt het belangrijk dat er een degelijke juridische onderbouwing voor het kwijtschelden van de schulden komt.

“We moeten weten wie formeel als gedupeerde geldt, welke termijnen worden aangehouden en welke rechtsgrondslag wij hiervoor aan kunnen houden.” Wij hebben deze duidelijkheid van het Rijk nodig, voordat we tot kwijtschelding over kunnen gaan.

Hoewel er nog geen officiële reactie van de Rijksoverheid is gekomen, verwacht Poppelaars dat aan de voorwaarden van de waterschappen kan worden voldaan. “Ik ga ervanuit dat het Rijk aan deze voorwaarden tegemoet wil komen. Het Rijk heeft er natuurlijk ook belang bij om de toeslagenaffaire af te ronden. Wij werken daar graag aan mee, mits er financiële compensatie komt en het juridisch goed is geregeld.”

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waterniveau in rivieren stijgt niet over de volle lengte. Pas in het deltagebied wordt er overlast ondervonden. 
Hoe denk je dat een rivier met een waterval over de volle lente evenveel stijgt??


Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.