secundair logo knw 1

De waterschappen hebben een volledig ‘circulair biertje’ geproduceerd, gemaakt van gezuiverd rioolwater. Behalve het bier zelf zijn ook het brouwproces, het etiket, de inkt op het etiket, het flesje en het bierkratje circulair. Met het bier willen de waterschappen laten zien dat het hele bierproductieproces met grondstoffen uit de drinkwaterproductie en (riool)waterzuivering kan worden gerealiseerd. Tegelijk is de actie een oproep aan de overheid om haast te maken met het opheffen van de afvalstatus van de grondstoffen.

De naam van het bier is Ontboezeming. Er zijn honderd flesjes van gemaakt, vertelt Jouke Boorsma van AquaMinerals, de afzetorganisatie van grondstoffen en energie uit de watersector. “Het kan zijn dat we er nog een batch van maken, omdat er de nodige vraag naar is, maar daar blijft het wel bij. Het is een ludieke actie.”

Het water dat is gebruikt voor het bier, is door de puurwaterfabriek NieuWater in Emmen geproduceerd ‘ultrapuur water’. Het glas van het bierflesje is gemaakt met calciet (kalk), dat vrijkomt bij de ontharding van drinkwater. Het papieren etiket van het flesje is nu gemaakt van papier waarin bermgras is verwerkt, maar dat kan ook van cellulose: teruggewonnen toiletpapier.

De drukinkt van Ontboezeming is gemaakt van vivianiet, een ijzerfosfaat uit zuiveringsslib. Het etiket is met ‘bioplastic’-lijm op het flesje geplakt. Bacteriën uit de afvalwaterzuivering produceren dit polymeer. De flesjes bier worden vervoerd in een 3D geprint duurzaam bierkrat. De hoofdingrediënten van het krat zijn de grondstoffen cellulose en Kaumera uit rioolwater en calciet uit drinkwater. Om het bierkrat te verstevigen, is gebruikgemaakt van een biocomposiet waarin ook weer cellulose en calciet zijn verwerkt.

Ontbozeming by

Het bier wordt her en der uitgedeeld, onder meer op het onlangs gehouden congres van de International Water Association (IWA) in Kopenhagen, vertelt Boorsma. Verspreiden is een manier om de productiemogelijkheden van grondstoffen uit de watersector onder de aandacht te brengen. Maar met het volledig circulaire bier willen de waterschappen ook aandacht vragen voor de status van de grondstoffen waarmee het bier is gemaakt.

Want deze teruggewonnen reststoffen uit riool- en drinkwater worden - nog altijd - als afvalstof gezien. Daar willen de waterschappen vanaf, want door de afvalstatus gelden bij verwerken, toepassen en vervoeren, regels en vergunningprocedures die de afzet van de stoffen bemoeilijken. Dat strookt niet met de transitie naar een circulaire economie, waarop wordt ingezet door de overheid, aldus de waterschappen, die erop wijzen dat het transitietempo omhoog moet om het gestelde doel - volledig circulaire economie in 2050 - te halen.

Ze dringen er dan ook al langere tijd op aan dat de afvalwet en regelgeving die stammen uit de jaren 70, worden aangepast. Die aanpassing gaat moeizaam. “Maar we maken er wel stappen in”, zegt Boorsma. “Zo verliest struviet deze maand zijn afvalstatus.” Het is een belangrijke stap, want het mineraal struviet is zeer geschikt als nutriënt voor de landbouw en wordt door AquaMinerals voor de waterschappen in de markt gezet.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waarom dure, complexe en onderhouds intensieve ondergrondse oplossingen stimuleren als je water ook bovengronds kunt opvangen?
Begin eerst maar met het Veluwe meer en de randmeren uit te diepen en baggeren....perfecte opslagbuffer voor overvloed aan water.
@SebastiaanDat is een goede vraag als we het over de waterkwaliteit van rivieren hebben, maar in dit project zijn vooral kleine watertjes gemeten. Dat komt niet uit het buitenland, dus daar zullen we echt zelf mee aan de slag moeten!
Bijzonder. Veel waterschappen spreken nog van ‘aan en afhaakproblematiek’ waarbij de zorg juist is voor afhakende bedrijven, lees verminderde heffingsopbrengsten.
Natuurlijk is het slim als bedrijven afhaken, met duurzamere zuivering, eventueel gevolgd tot eigen directe lozing in gebied, en vervolgens tot eigen waterhergebruik. Prima.
Maar aub geen dogma. We spreken nog steeds over stedelijk afvalwater, waarbij het bedrijfswater zeker af en toe een waardevolle bijdrage is in de gehele keten.
In @KNW, @skiw, @vemw @dbc verband nog maar eens over spreken.
Reintje Paijmans Kriens Waterschapsverkiezingen: apart of niet?
"Kennis van Waterbeheer" en "Provinciaal bestuur"  voor een groot deel van onze bevolking, is naar mijn ervaring heel gering. De situatie  is per provincie ook geheel anders. Of je nu in Zuid-Holland woont of in Drenthe: water aanvoer, afvoer  en tekort zijn niet met elkaar te vergelijken. De grenzen vallen niet samen. 
Ik heb als geograaf ook veel te maken gehad met wat dat voor problemen voor de bevolking, stadsbesturen en waterschappen veroorzaakte. Stadsbesturen hebben, zeker in de huidige tijd, andere, grotere problemen op hun agenda staan. Op welke manier moet, kan betere voorlichting opgelost worden? Ik heb lezingen gegeven, excursies georganiseerd, bestuursleden van de waterschappen daarbij uitgenodigd en wat ik ook erg belangrijk vind, aan het voortgezet onderwijs voorlichting, onderwijs gegeven. Bij excursies vroeg ik aan de ouders van de leerlingen of zij "mee wilden helpen" met vervoer, eten, geld ophalen voor de bijkomende kosten. Vaak meldden meer ouders zich aan dan eigenlijk nodig was, maar dat had voor de waterschappen in velerlei opzicht positieve gevolgen.
"Samenwerking", overleg met de landen waar de rivieren ontstaan en door stromen, afspreken hoeveel water ieder land wil, kan, mag gebruiken, afvoeren, dat zijn problemen, die nauwelijks bekend zijn bij de bevolking.
Ik hoop dat dit soort onderwerpen net zo belangrijk worden gevonden als problemen met  auto rijden, parkeren en boodschappen doen.
Ik wens Nederland veel succes.