De waterschappen Drents Overijsselse Delta (WDOD), Vechtstromen en Rijn en IJssel pompen extra water vanuit de IJssel in het Twentekanaal. Daartoe zijn extra pompen geplaatst bij het gemaal Eefde, net iets boven Zutphen. Met deze extra watertoevoer willen de waterschappen droogteschades beperken in hun werkgebieden. Het besluit is genomen in overleg met Rijkswaterstaat die het gemaal in Eefde beheert.

De maatregel is een reactie op de lage waterstanden in de IJssel. Onder normale omstandigheden kan met het gemaal Eefde ruim 21 m3 water per seconde worden aangevoerd vanuit de regenrivier, nu was dat nog maar 10 m3 water per seconde. Met extra pompcapaciteit kan het het water diep genoeg worden opgepompt om het Twentekanaal van genoeg water te voorzien, zegt dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman van WDOD.

Het Twentekanaal is, schetsen de waterschappen, een belangrijke waterbron én doorvoerroute voor diverse functies, zoals scheepvaart, landbouw, natuur, drinkwatervoorziening en recreatie. Via allerlei gemalen en stuwen voedt dit kanaal de Overijsselse Vecht en het Overijssels Kanaal. Maar ook nog noordelijker, tot aan de Dedemsvaart en het Ommerkanaal aan toe, schrijft WDOD.

Kosten
De kosten voor het inzetten van de extra pompen worden gedragen door de drie waterschappen op basis van het Waterakkoord Twentekanalen - Overijsselse Vecht. Daarbij wordt uitgegaan van een periode van twee maanden.

Het gaat om stevige bedragen. Zo draagt WDOD 630.000 euro bij. “Een groot bedrag voor grote belangen”, aldus Schoonman, die schetst dat er sprake is van een uitzonderlijke situatie. “Alleen op deze manier kunnen we de aanvoercapaciteit van gemaal Eefde blijven borgen en daarmee droogteschade aan functies als landbouw, natuur en scheepvaart beperken. Als waterschappen en Rijkswaterstaat zitten we in hetzelfde schuitje."

De extra pompinstallatie bij gemaal Eefde vormt overigens geen garantie dat watertekorten deze zomer uitblijven, stellen de waterschappen. “De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) kan besluiten om de aanvoerhoeveelheid via gemaal Eefde te beperken, met het oog op eventuele problemen op de IJssel of het IJsselmeer. Van een dergelijk besluit is op dit moment geen sprake.”

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@P.C. de RuiterU heeft gelijk. Het is aangepast.
Uit de tekst kan worden gelezen dat de Motie van afkeuring is ingediend bij Waterschap Hollandse Delta.
Dit moet zijn bij Waterschap Delfland!
(zie https://www.rodi.nl/hoekvanholland/politiek/344702/motie-van-afkeuring-voor-nieuw-college-waterschap-delfland )
Ik wil de feiten kennen (10%)
De processen doorgronden (40%)
En de onzekerheid verkennen (50%)
Een oplossing zou kunnen zijn om activiteiten uit te besteden. Bijv. de voorzuivering van industrieel afvalwater of de opwerking van biogas uit slibgistingen of zelfs de volledige slibgisting uit te besteden. Marktpartijen kunnen dit ook nog eens goedkoper en sneller realiseren, waardoor eerder (duurzaamheids)doelstellingen worden gerealiseerd.
@Arie DekkerDank. Is aangepast.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.