De waterschappen Drents Overijsselse Delta (WDOD), Vechtstromen en Rijn en IJssel pompen extra water vanuit de IJssel in het Twentekanaal. Daartoe zijn extra pompen geplaatst bij het gemaal Eefde, net iets boven Zutphen. Met deze extra watertoevoer willen de waterschappen droogteschades beperken in hun werkgebieden. Het besluit is genomen in overleg met Rijkswaterstaat die het gemaal in Eefde beheert.

De maatregel is een reactie op de lage waterstanden in de IJssel. Onder normale omstandigheden kan met het gemaal Eefde ruim 21 m3 water per seconde worden aangevoerd vanuit de regenrivier, nu was dat nog maar 10 m3 water per seconde. Met extra pompcapaciteit kan het het water diep genoeg worden opgepompt om het Twentekanaal van genoeg water te voorzien, zegt dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman van WDOD.

Het Twentekanaal is, schetsen de waterschappen, een belangrijke waterbron én doorvoerroute voor diverse functies, zoals scheepvaart, landbouw, natuur, drinkwatervoorziening en recreatie. Via allerlei gemalen en stuwen voedt dit kanaal de Overijsselse Vecht en het Overijssels Kanaal. Maar ook nog noordelijker, tot aan de Dedemsvaart en het Ommerkanaal aan toe, schrijft WDOD.

Kosten
De kosten voor het inzetten van de extra pompen worden gedragen door de drie waterschappen op basis van het Waterakkoord Twentekanalen - Overijsselse Vecht. Daarbij wordt uitgegaan van een periode van twee maanden.

Het gaat om stevige bedragen. Zo draagt WDOD 630.000 euro bij. “Een groot bedrag voor grote belangen”, aldus Schoonman, die schetst dat er sprake is van een uitzonderlijke situatie. “Alleen op deze manier kunnen we de aanvoercapaciteit van gemaal Eefde blijven borgen en daarmee droogteschade aan functies als landbouw, natuur en scheepvaart beperken. Als waterschappen en Rijkswaterstaat zitten we in hetzelfde schuitje."

De extra pompinstallatie bij gemaal Eefde vormt overigens geen garantie dat watertekorten deze zomer uitblijven, stellen de waterschappen. “De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) kan besluiten om de aanvoerhoeveelheid via gemaal Eefde te beperken, met het oog op eventuele problemen op de IJssel of het IJsselmeer. Van een dergelijk besluit is op dit moment geen sprake.”

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waterniveau in rivieren stijgt niet over de volle lengte. Pas in het deltagebied wordt er overlast ondervonden. 
Hoe denk je dat een rivier met een waterval over de volle lente evenveel stijgt??


Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.