0
0
0
s2smodern

Waterschappen moeten haalbare energiedoelen definiëren en inzichtelijk maken hoe ze deze gaan halen. Dat zegt Erik van Lith, lid van het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel. De bestuurder vraagt zich of het streven van de waterschappen om in 2025 energieneutraal te zijn, wel realistisch is.

De bestuurder vindt dat waterschappen niet moeten praten in termen van streven, zoals nu gebeurt, maar concrete energiedoelen moeten formuleren. En daarbij moeten ze zich realistisch tonen, aldus de bestuurder, want de waterschappen staan voor meerdere uitdagingen zoals de aanpak van overstromingsrisico’s, wateroverlast, verdroging en verbetering van de waterkwaliteit. Deze taken vergen flinke investeringen, waardoor de financiële druk hoog is, stelt de bestuurder die sinds 2015 lid is van het algemeen bestuur van De Dommel en daarvoor de watersector volgde als Tweede Kamerlid voor het CDA en lid van de Provinciale Staten in Brabant.

Naast de genoemde financiële druk moeten de waterschappen ook rekening houden met doorlooptijden van procedures en het draagvlak dat ze moeten creëren voor energieprojecten die grote impact kunnen hebben op de leefomgeving, aldus Van Lith. ”Concreet voorbeeld is de oplevering van de energiefabriek in Tilburg. Door vertraging in oplevering zijn drie jaren verloren gegaan. Het realiseren van nieuwe projecten voor duurzame energie vraagt veel tijd en inspanning van alle betrokkenen.”

Afgelopen jaren investeerden de waterschappen miljoenen in energieopwekking, met als resultaat, zo blijkt uit de klimaatmonitor, dat de waterschappen in 2016 inmiddels dertig procent van het totale energieverbruik opwekken met eigen energie (voornamelijk biogas) en daarnaast zes procent door wind- en zonne-energie op eigen terrein, aldus Van Lith. “Een flinke stap, maar dan rest nog wel een fors deel van de energieopgave.”

En dat is het streven om in 2025 energieneutraal te zijn, vanaf dat jaar willen waterschappen alleen nog maar gebruik maken van duurzame energiebronnen. Van Lith wil discussie binnen de waterschappen over deze energiedoelstelling. “Dit speelt. Ook bij ons waterschap hebben we het erover. Het is een worsteling omdat er geen zicht is op de financiële en organisatorische consequenties. Het is goed om gedachten en ideeën te wisselen hoe we richting 2025 de energiedoelen gaan formuleren en halen, waarbij rekening wordt gehouden met uitvoerbaarheid en draagvlak. En het gaat ergens over. Energie is een speerpunt geworden.” 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Mensen kunnen niet snel genoeg geiinformeerd worden. Tot op heden kent de Belg de klimaatwijziging als iets exotisch op de televisie. De fruitteelt, de landbouw zou zoveel mogelijk moeten aangepast worden aan de nieuwe verwachting. Weer "een nieuw normaal" houdt de bevolking passief.
Ik geef lezingen in landbouw-dorpen. Vlaanderen kennen ze "en daar zal niet gebeuren, wij kennen wel ons klimaat. Onze grootouders hebben het allemaal gekend. Wat ze aan de Noordpool doen kan mij nie schelen". Ik heb het over een 12 tal positive sel-re-enforcing feedbackloops met uitleg uiteraard. En het feit dat dit een spin-off heeft voor de ganse planeet. Het is moeilijk. De laatste keer kwam een man af met een vraag voor gans de zaal. "Als u wil stuur ik naar een psychiatrische instelling. Een.(globale) opwarming met meer dan 2 :. Ideaal voor de barbecue en familiefeesten.. slecht voor de landbouw, droger, hoe kan u dat weten? En u zegt: dit leidt tot conflicten. De mensen gaan meer buitenkomen en elkaar ontmoeten."
Het afschaffen van de Watertoets met de invoering van de Omgevingswet is gewoon géén goed idee. Maak water leidend in de afwegingen over ruimtelijke ontwikkelingen tussen rijk, provincies, gemeenten en waterschappen.. Functie volgt peil! Wat nodig is, is meer realisme en minder 'maakbaarheidsdenken' van stedenbouwkundigen en politici. De Algemene Waterschapspartij wil de rol van de waterschappen juist verstreken. "Want ook na lang overleg stroomt het water nog steeds naar het laagste punt".
Oh, er is 12 miljoen zoek maar "dat heeft geen materiële invloed". Natuurlijk niet. Is dit nou slechte communicatie of gewoon arrogantie? Geen woord van spijt. Of is het ook eigenlijk meer een 'bancair ongelukje', zoals vergeten om de parkeermeter te vullen? De waterschapsbank is geen gewone bank, maar een bank die risicoloos geld uitleent aan overheden. Want de overheid kan niet failliet gaan. En zijn er nog consequenties? Dit jaar geen bonussen en gratificaties voor de directie van de Waterschapsbank? Daar had H2O wel even mogen doorvragen!
De vraag is altijd wat van de opgegeven informatie betrouwbaar is. Nog niet te spreken over de kwaliteit van zuiveren, het toezicht daarop en het toezicht op de "lozers"?
Zo sprak ik vorig jaar overheidsmedewerkers uit Colombia. Zij moesten hun bedrijven zo ver zien te krijgen dat ze aan gingen koppelen op een rwzi. Hoe moeilijk dat wel niet bleek te zijn. Dan moest de overheid in ieder geval al niet moeilijk gaan doen over normeringen in aangeboden afvalwater en dergelijke, want anders gebeurde er gewoon niets.
Ik vrees dat de verkregen informatie erg onbetrouwbaar is.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.