secundair logo knw 1

In het digitale Belastingendashboard kan iedereen zelf de waterschapsbelastingen met elkaar vergelijken.

De 21 waterschappen in Nederland investeren de komende vier jaar gezamenlijk circa 100 miljoen per jaar extra om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Dat blijkt uit het nieuwe Belastingendashboard van de Unie van Waterschappen.

Met deze interactieve website wil de Unie inzichtelijk maken wat de belastingen van de afzonderlijke waterschappen zijn en waar het geld aan wordt uitgegeven. Inwoners, agrariërs en bedrijven kunnen hierin bijvoorbeeld hun tarief vergelijken met dat in regio’s.

Helemaal nieuw is het dasboard niet, vertelt woordvoerder Saskia van Amerongen van de Unie. ''De belastingen waren altijd al onderdeel van de Waterschapsspiegel, een databank over en voor de waterschappen. Maar nu hebben ze een eigen plek gekregen, zodat ze voor iedereen makkelijker te vinden zijn. Mensen vinden dit interessant, en niet alleen rond de verkiezingen.’’

Elk jaar maakt de Unie ook een analyse van de gezamenlijke geplande investeringen in de komende vier jaar. In de periode 2019-2022 bedragen die gemiddeld 1,5 miljard euro per jaar, dat is circa 100 miljoen euro per jaar meer dan vorig jaar werd berekend.

Extremer weer
Volgens de Unie is het geld vooral bestemd voor maatregelen die de gevolgen van de klimaatverandering voor het waterbeheer moeten opvangen. Het gaat dan om extremer weer, zeespiegelstijging, bodemdaling, verstedelijking, verzilting en aangescherpte milieunormen.

‘’We zorgen voor afvoer van water bij extreme buien en het vasthouden van water in tijden van droogte’’, verklaart voorzitter Toine Poppelaars van de Unie. ''Maar zonder bestrijding van de oorzaak is het dweilen met de kraan open.’’

Daarom voeren de waterschappen zelf ook een ambitieus klimaat- en energiebeleid, door onder andere duurzame energie op te wekken bij bijvoorbeeld de zuivering van rioolwater en te streven naar een circulaire economie.

Duurste waterschap
In 2019 brengen de waterschappen in heel Nederland 2,9 miljard euro aan belastinggeld in rekening. Een gezin van vier personen met een eigen woning van €200.000 betaalt gemiddeld 327 euro aan waterschapsbelasting, 7 euro meer dan in 2018. Dit is een gemiddelde stijging van 2,1 procent, net onder het inflatieniveau van 2,4 procent.

De tarieven voor de waterschapsbelastingen worden jaarlijks vastgesteld door het waterschapsbestuur. Met 457 euro zijn meerpersoonshuishoudens met een eigen woning in het werkgebied van het Hoogheemraadschap van Delfland dit jaar het duurst uit, in het werkgebied van Waterschap de Dommel betalen zij met 234 euro het minst.

 

MEER INFORMATIE
Belastingendashboard
Digitale rapportage Waterschapsspiegel

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....