secundair logo knw 1

De waterschappen hebben vorig jaar 60 miljoen euro meer aan heffingen geïnd dan in 2015, wat neerkomt op een stijging van 2,3 procent. In totaal haalden de waterschappen 2,7 miljard euro op. Hun bezittingen zijn bijna 9 miljard euro waard, meldt het CBS.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek baseert deze cijfers op de jaarrekeningen van de waterschappen. De waterschapsbelastingen zijn met 2,3 procent sneller toegenomen dan de inflatie die in 2016 0,3 procent bedroeg. Volgens de Unie van Waterschappen hangt de lastenstijging samen met de extra investeringen die waterschappen moeten doen vanwege de grote opgaven in verband met de klimaatverandering. Door innovaties, samenwerking en efficiënt werken blijft deze stijging beperkt. Ook dit jaar betalen huishoudens gemiddeld zo’n 4 euro meer.

De totale opbrengsten bedroegen afgelopen jaar 2,7 miljard euro. Het Hoogheemraadschap van Delfland haalde het hoogste bedrag aan heffingen binnen: 234 miljoen euro. Daarna volgen het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (224 miljoen) en het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (188 miljoen). Het laagste bedrag inde Waterschap Zuiderzeeland: 70 miljoen euro.

Ruim de helft van de opbrengsten is afkomstig van de watersysteemheffing, die bedoeld is voor de bescherming tegen water en de zorg voor kwalitatief voldoende oppervlaktewater. De waterschappen legden voor deze taken 1,4 miljard euro aan belastingaanslagen op. Het geïnde bedrag voor afvalwaterzuivering is iets lager: 1,3 miljard euro.

Het CBS merkt op dat de opbrengsten voor de watersysteem- en zuiveringstaak verschillen tussen waterschappen. Wanneer in hun gebieden sprake is van veel invloeden van de zee, binnenwateren of rivieren, hebben waterschappen in de regel meer inkomsten uit watersysteemheffing. Het statistiekbureau noemt als voorbeeld het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, dat de laatste jaren sterk heeft geïnvesteerd in watersystemen en -keringen zoals de Markermeerdijk. Een andere factor is dat sommige waterschappen nog wegen beheren.

Hoogheemraadschap Delfland legt juist aanmerkelijk meer op aan heffing voor de zuiveringstaak. Een belangrijke reden is dat enkele jaren geleden twee grote afvalwaterzuiveringsinstallaties in de regio Den Haag zijn gebouwd. Bij deze extern geëxploiteerde installaties worden de bouw- en exploitatiekosten in de heffing doorberekend.

De waterschappen hadden aan het eind van 2016 bijna 9 miljard euro aan bezittingen. Dat is bijna 1,1 miljard euro meer dan in 2010. De toename is vooral te verklaren door investeringen in grond-, weg- en waterbouwkundige werken. De waarde van deze werken steeg met ongeveer 700 miljoen euro. Volgens het CBS was de groei het grootst bij het hoogheemraadschap van Rijnland.

Meer infomatie:

Bericht van CBS over waterschapsheffingen in 2016

Waterschapsbelastingen 2017 – Het hoe en waarom

Bericht over deze UvW-publicatie

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waterniveau in rivieren stijgt niet over de volle lengte. Pas in het deltagebied wordt er overlast ondervonden. 
Hoe denk je dat een rivier met een waterval over de volle lente evenveel stijgt??


Het aanblijven van Woolderink in het waterschapsbestuur zal niet de rust brengen om op een verantwoorde manier besluiten te nemen, wrok zal meespelen in de besluitvorming, integriteit is een issue in politiek en bestuur.
Dus rest maar 1 ding.
Juist opstappen
De term richtlijn is hier onjuist. Het gaat om een richtsnoer (guidance document). Een richtlijn heeft de status van wetgeving, een richtsnoer niet. Verder prima initiatief. 
@A.VosZo voelt het wel soms, he?  Maar met naar elkaar wijzen en zeggen 'zolang hij niet iets doet, doe ik ook niets' komen we niet verder. We zijn helaas niet zo braaf, NL heeft zelfs de rechter nodig gehad om ons te dwingen ons afgesproken huiswerk te doen. (Urgenda)
Misschien sneller de dijken ophogen. Al stoot ons landje geen CO2 meer uit, en rijden we allemaal elekritisch, weinig vee, geen gas meer, geen hout stook, dan nog blijft de zeespiegel stijgen - niet iedereen is zo braaf als wij zijn.