Water en bodem worden sturend bij de inrichting van Nederland. Dat maakte het kabinet vorige week bekend in een serie van brieven aan het parlement. De waterschappen en de drinkwaterbedrijven reageren positief, al blijven enkele vragen open.

“De waterschappen zijn positief over de Kamerbrief”, laat Rob Spit weten namens de Unie van Waterschappen. “Met hun projecten werken waterschappen aan waterkwaliteit, natuurherstel en klimaatverandering. De kamerbrief komt tegemoet aan ons pleidooi waterschappen voor integrale landelijke kaders, met voldoende ruimte voor regionale borging. Nederland moet weer een spons worden en daar zijn allerlei grote keuzes, in samenhang, op gericht.”

Positief noemt Spit vooral dat de regering invulling geeft aan een belangrijk principe dat is voor de waterschappen: “waarbij de draagkracht van het water- en bodemsysteem centraal staat bij de inrichting van ons land.”

In een reactie laat Amarins Komduur van Vewin, de vereniging van drinkwaterbedrijven, eveneens weten enthousiast te zijn over de door het kabinet geformuleerde uitgangspunten. “Goed is de daadwerkelijke keuze om water en bodem sturend te laten zijn. We zijn blij met de aandacht voor het vasthouden van water en een goede waterkwaliteit.”

Uitwerking en borging
Ondanks het aanvankelijke enthousiasme blijven waterschappen en drinkwaterbedrijven met enkele vragen zitten. Volgens Komduur komt het nu aan op de uitvoering en vertaling naar de praktijk. “Het standpunt in de kabinetsbrief over het veiligstellen van de drinkwatervoorziening moet bijvoorbeeld echt doorgewerkt worden naar de regio. Dat betekent onder andere dat de actieve invulling van de zorgplicht door de overheid ook opgenomen moet worden in de provinciale startpakketten voor de Nationale Omgevingsvisie.”

Verdere uitwerking wordt ook aangestipt door de Unie van Waterschappen. Spit is van mening dat een sterke en snelle borging in wetgeving, afspraken, gebiedsprogramma’s en ruimtelijke plannen van de uitgangspunten over water en bodem sturend belangrijk is. “De brief geeft nog onvoldoende duidelijkheid over de borging in het Landbouwakkoord van het principe dat water en bodem sturend zijn.”

Dit terwijl, zo meent Spit, duidelijkheid over een langjarig perspectief voor agrariërs noodzakelijk is. “Het landbouwakkoord biedt hiervoor het instrument en kan alleen daadwerkelijk een langjarige basis bieden als uitgegaan wordt van perspectief voor de landbouw en tegelijkertijd van de draagkracht van het waterbodemsysteem.”

Kaderrichtlijn Water
Duidelijkheid daarover noemen de waterschappen essentieel. In de brief wordt aangekondigd dat gewerkt wordt aan een nadere invulling en uitwerking van de borging. “Er is ook onvoldoende duidelijkheid over een aantal belangrijke kaders zoals de verdeling van doelen per provincie en grondgebondenheid. Hierdoor mag de voortgang in de uitvoering niet in gevaar komen, ook vanwege het krappe tijdspad voor de Kader Richtlijn Water.”

De kaderrichtlijn water houdt ook Vewin bezig. Komduur mist het benoemen van specifieke doelen voor drinkwaterbronnen in de gebiedsgerichte uitwerking van het Nationaal Programma Landelijk Gebied.”

Drinkwater
Vewin staat volgens Komduur achter de ambitie van het kabinet om water te besparen. Daar is volgens de drinkwaterbedrijven een nationale aanpak voor nodig. “Waterbesparing vraagt de gezamenlijke inzet van de drinkwatergebruikers – huishoudens en bedrijven - , overheden, drinkwaterbedrijven en anderen. Van belang is voor ons met name dat het geheel aan plannen bijdraagt aan de toekomst van de drinkwatervoorziening.”

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Gezien de onvermijdelijke zeespiegelstijging als gevolg van opwarming van de aarde en smelten van landijs op Groenland en Antartica kunnen we ervan uitgaan dat het alsmaar ophogen van onze dijken geen blijvende bescherming biedt op de lange termijn. Een tweede kustlijn op 20-25 km in zee, zoals het plan van De Haakse Zeedijk beoogt, is daarom een beter alternatief dan de absurde toekomstplannen van sommige futurologen In Nederland die grote stukken van west-Nederland aan het water willen teruggeven. Op de website "haaksezeedijk.com" is hierover alle informatie te lezen.
Een belangrijk en helder artikel! Goed werk. Wie heeft dit artikel geschreven?
veel waardering, Tom Trouwborst
Het rapport 'Impact of industrial waste water treatment plants on Dutch surface waters and drinking water sources' is verplaatst naar https://www.riwa-maas.org/publicatie/impact-van-industriele-afvalwaterzuiveringsinstallaties-op-nederlands-oppervlaktewater-en-drinkwaterbronnen/
Vorig jaar dus 60 boeren weten te vinden die mogelijk iets willen gaan doen om water proberen vast te houden.
Boeren vindt je weinig in Valkenburg en andere plaatsen waar de Overstromingsramp zo duidelijk sporen achterliet. Dus dan zijn 60 geïnteresseerden nog heel wat.
Ik verbaas mij toch nogal over het feit dat wij in Nederlandje nog altijd de hoop koesteren dat we op basis van vrijwilligheid de enorme uitdagingen zoals de problematiek rond water, geluidsoverlast en woningbouw, om iets te noemen, denken te kunnen aanpakken.
Wordt het niet tijd om "transitie" af te dwingen, zodat er massaal actie kan worden ondernomen ? Ik vind een financieel lokkertje, zoals dat nu wordt aangeboden, echt passé.
Romke van Dieren
Het artikel beschrijft de mate van overschrijding van de concentratienorm voor stikstof (voor oppervlaktewater).
Belangrijk is ook wat de effecten zijn van die stikstofconcentratie op het waterleven.
Deze zijn in het kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit (https://www.stowa.nl/kennisimpuls) beschreven in een publicatie van Deltares, Wageningen Environmental Research, Wageningen Universiteit en B-Ware. Een link naar een nieuwsbericht hierover: https://www.stowa.nl/nieuws/hoge-stikstofbelasting-oppervlaktewateren (met link naar rapport)

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!