secundair logo knw 1

Koeien op Schiermonnikoog. Foto Unsplash/Erik-Jan Leusink

De draagkracht van het water- en bodemsysteem moet leidend zijn voor het soort functie dat een gebied aan kan, schrijft Johan Remkes in zijn adviesrapport over de stikstofcrisis. De waterschappen hadden hier in een gesprek met Remkes voor gepleit en zijn dan ook blij met deze stellingname, zeggen ze in een eerste reactie.

Ook juichen ze de snelle aanpak die Remkes voorstaat toe, al benadrukken ze wel dat die niet ten koste mag gaan van de zorgvuldigheid. "Dat sturende principe van water en bodem moet ook bij meer snelheid op de korte termijn overeind blijven", verklaart voorzitter Rogier van der Sande van de Unie van Waterschappen op de website.

Gisteren presenteerde Remkes zijn langverwachte advies aan minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof). Daarvoor heeft hij met veel partijen gesproken, waaronder de koepelorganisaties van de provincies, gemeenten en waterschappen.

Volgens Remkes is het noodzakelijk om op zeer korte termijn veel minder stikstof te gaan uitstoten om natuurherstel mogelijk te maken. Hij stelt voor om binnen een jaar vijfhonderd tot zeshonderd ‘piekbelasters’ (zowel uit de agrarische sector als uit het bedrijfsleven) uit te kopen en om de natuur veel centraler te stellen bij de verschillende opgaven die Nederland kent.

Samenhangend
Ook schrijft hij: "Zowel vanuit autonome ontwikkelingen als vanuit vastliggende juridische kaders ligt het voor de hand om water en bodem leidend te laten zijn in de zonering. Dat betekent dat de draagkracht van het water- en bodemsysteem leidend is voor het soort functie dat het gebied aan kan."

Hieruit blijkt dat het principe ‘water en bodem sturend’ de gewenste centrale plek krijgt, constateert de Unie. Ze onderstreept ook het belang dat Remkes hecht aan een samenhangende aanpak. In het gesprek dat ze met hem hadden in augustus, riepen de waterschappen op de stikstofaanpak hand in hand te laten gaan met het verbeteren van de waterkwaliteit en het klimaatbestendig maken van Nederland.

"Met een goede stikstofaanpak kunnen we een volgende crisis rond waterkwaliteit op tijd voorkomen", aldus voorzitter Van der Sande. "Wij pleiten voor een gelijkwaardige aanpak van stikstof, waterkwaliteit en klimaatadaptatie."

In de loop van volgende week komt de Unie nog met een uitgebreidere inhoudelijke reactie op het rapport.

Drinkwater
Vewin, de koepelorganisatie van de drinkwaterbedrijven, is voor Remkes geen gesprekspartner geweest, laat woordvoerder Amarins Komduur weten. "Het woord drinkwater komt in het rapport ook maar één keer voor. Voor ons is het belangrijk dat Remkes aandacht vraagt voor de Kaderrichtlijn Water en voor waterkwaliteit. Uiteraard volgen wij het stikstofdossier met veel belangstelling en vinden wij ook dat water en bodem sturend moeten zijn, maar het gaat ons om het bredere pakket."

 

 

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Tja Jos, Nederland weer van “ons”. Het lijkt mij dat er verschillende “ons” zijn. In veel herken ik mij niet. Kennelijk behoor ik tot een ander “ons”. De “plannen”, ik word er nogal verdrietig van. Ik heb veel bewondering voor jou strijd en lees jouw publicaties graag.
Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....