De draagkracht van het water- en bodemsysteem moet leidend zijn voor het soort functie dat een gebied aan kan, schrijft Johan Remkes in zijn adviesrapport over de stikstofcrisis. De waterschappen hadden hier in een gesprek met Remkes voor gepleit en zijn dan ook blij met deze stellingname, zeggen ze in een eerste reactie.

Ook juichen ze de snelle aanpak die Remkes voorstaat toe, al benadrukken ze wel dat die niet ten koste mag gaan van de zorgvuldigheid. "Dat sturende principe van water en bodem moet ook bij meer snelheid op de korte termijn overeind blijven", verklaart voorzitter Rogier van der Sande van de Unie van Waterschappen op de website.

Gisteren presenteerde Remkes zijn langverwachte advies aan minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof). Daarvoor heeft hij met veel partijen gesproken, waaronder de koepelorganisaties van de provincies, gemeenten en waterschappen.

Volgens Remkes is het noodzakelijk om op zeer korte termijn veel minder stikstof te gaan uitstoten om natuurherstel mogelijk te maken. Hij stelt voor om binnen een jaar vijfhonderd tot zeshonderd ‘piekbelasters’ (zowel uit de agrarische sector als uit het bedrijfsleven) uit te kopen en om de natuur veel centraler te stellen bij de verschillende opgaven die Nederland kent.

Samenhangend
Ook schrijft hij: "Zowel vanuit autonome ontwikkelingen als vanuit vastliggende juridische kaders ligt het voor de hand om water en bodem leidend te laten zijn in de zonering. Dat betekent dat de draagkracht van het water- en bodemsysteem leidend is voor het soort functie dat het gebied aan kan."

Hieruit blijkt dat het principe ‘water en bodem sturend’ de gewenste centrale plek krijgt, constateert de Unie. Ze onderstreept ook het belang dat Remkes hecht aan een samenhangende aanpak. In het gesprek dat ze met hem hadden in augustus, riepen de waterschappen op de stikstofaanpak hand in hand te laten gaan met het verbeteren van de waterkwaliteit en het klimaatbestendig maken van Nederland.

"Met een goede stikstofaanpak kunnen we een volgende crisis rond waterkwaliteit op tijd voorkomen", aldus voorzitter Van der Sande. "Wij pleiten voor een gelijkwaardige aanpak van stikstof, waterkwaliteit en klimaatadaptatie."

In de loop van volgende week komt de Unie nog met een uitgebreidere inhoudelijke reactie op het rapport.

Drinkwater
Vewin, de koepelorganisatie van de drinkwaterbedrijven, is voor Remkes geen gesprekspartner geweest, laat woordvoerder Amarins Komduur weten. "Het woord drinkwater komt in het rapport ook maar één keer voor. Voor ons is het belangrijk dat Remkes aandacht vraagt voor de Kaderrichtlijn Water en voor waterkwaliteit. Uiteraard volgen wij het stikstofdossier met veel belangstelling en vinden wij ook dat water en bodem sturend moeten zijn, maar het gaat ons om het bredere pakket."

 

 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

@Hetty AdamsHetty, ik ben het niet met je oneens dat de voorgestelde ingrepen waarschijnlijk zinvol zijn, en waarschijnlijk "no regret". En een fijn klusje voor vrijwilligers om sleuven door het bos te trekken met aan de zijkant een mini-dijkje. Mijn vraag betreft vooral de opzet van het onderzoek. Want als er "bijna nooit" een hoosbui valt, dan voegt zo'n minidijkje ook bijna nooit iets toe. Bij goed onderzoek hoort ook een discussie over de conclusies en aanbevelingen. Anders gaan allerlei clubjes straks "sleuven trekken". Een kans op een hoosbui op een perceel kleiner dan bijv. 5% betekent een kans van 1x in de twintig jaar. Met een spreiding tussen 1 jaar en 80 jaar. Of zoiets. En daarvoor ga je het oude oppervlak van de Veluwe over een grote oppervlakte verstoren?
@Hans Middendorp AWPHans, het water van kleinere buien wordt dan ook vast gehouden. Ik vind dit een mooie ingreep, die meteen ook mogelijkheden biedt om de kleine waterkringloop te herstellen. Mits dat er naast de slootjes meerjarig oogstbaar/eetbaar groen wordt geplaatst, dat helpt dan weer met verdamping waardoor de temperatuur daalt juist door de verdamping. De regentrigger bij herstel van de kleine waterkringloop, waardoor die buien zich niet meer samenpakken maar gelijkmatig verdeelt uitregenen ook achter de veluwe op de hoge zandgronden. Oogstbaar is b.v. voederbomen als veevoer.
Mooie studie en uitkomsten die goed passen met wat je zou verwachten. Maar... er is gerekend met hoosbuien van 60 mm in één uur. Dan snap ik dat afstroming over het oppervlak plaats vindt. Maar negentig procent van de buien is minder dan 10 of 20 mm en dan is er gewoon inzijging van hemelwater in de bodem en helemaal geen oppervlakkige afstroming. Hoosbuien komen weliswaar steeds vaker voor, maar zijn toch vooral zeer plaatselijk. Het kan dus jaren duren voor een bepaald perceel door een hoosbui wordt getroffen. Toch?
Bedankt voor deze aanvullende opinie op ons artikel. Wij hebben als auteurs vanuit TAUW en HDSR uw opinie met interesse gelezen en willen graag een reactie geven.
De aanleiding van het onderzoek waren klachten die HDSR ontving van omwonenden over overstortlocaties. Naast een feitelijke weergave van de situatie van de watergang en de ecologische toestand, was de beleefwaarde van omwonenden een belangrijke component in het onderzoek. We hebben er voor gekozen het onderzoek en artikel verder neutraal te houden en onze mening als onderzoekers en initiator van het onderzoek buiten beschouwing te laten.
Natuurlijk zijn wij het met u eens dat doekjes en vuil in het water onwenselijk zijn. In het uitgebreidere online artikel gaan we wel in op de nodige verbeterpunten om effecten die nu buiten het onderzoek zijn gevallen, beter in beeld te krijgen. Daaronder benoemen wij ook een manier om de hoeveelheid doekjes en vuil in het water beter te monitoren.
Uw grootste zorg over dat we geen heftige zomerse onweersbui in het onderzoek meenemen, erkennen wij. De zomer van 2021 was niet extreem warm, waardoor de zuurstofloosheid na een overstort niet direct heeft geleid tot vissterfte. Hierdoor lijkt het alsof het effect beperkt is. Maar we zien wel dat overstorten gedurende de zomer tot zuurstofarme condities leiden. Dit is ecologisch gezien zeer onwenselijk.
Dat dit niet direct naar voren komt in de titel, is een keuze. Daarin is de aanleiding van het onderzoek als uitgangspunt genomen, wat heeft geleid tot een onverwacht inzicht: namelijk dat omwonenden van de onderzochte locaties over het algemeen beperkt hinder ondervinden van overstorten. Dit betekent dus niet dat er geen effect is.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!