De bekendheid van waterschappen als werkgever is niet groot. Dat blijkt uit het Imago-onderzoek 2022 van A&O fonds Waterschappen. Wie op de hoogte is, vindt een waterschap juist best een aantrekkelijke organisatie: zo’n 60 procent van deze groep zou er wel willen werken.

Van de mensen die een opleiding in het hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs hebben gevolgd, heeft 35 procent geen beeld van waterschappen als werkgever. Verder kent 37 procent waterschappen vooral van naam en heeft maar 28 procent een redelijk tot goed beeld. De onbekendheid is nog groter onder mensen met het middelbaar beroepsonderwijs als achtergrond: 43 procent heeft geen beeld, 22 procent wel.

Daarmee scoren de waterschappen slechter dan de benchmark, het gemiddelde van 75 publieke en private organisaties (zie infographic). Personen op de arbeidsmarkt weten dus minder goed wat voor werkgever een waterschap is en wat ze er kunnen verwachten.

Voor het Imago-onderzoek 2022 is een vragenlijst voorgelegd aan bijna 4.700 hbo’ers en wo’ers en ruim 1.100 mbo’ers tussen 21 en 55 jaar. Het onderzoek is uitgevoerd door het bureau Motivaction in opdracht van A&O fonds Waterschappen. Op basis van de resultaten zijn drie aanbevelingen geformuleerd (zie kader).

Bij bekendheid wel aantrekkelijke werkgever
Er is ook positief nieuws. Van de groep die in ieder geval enigszins bekend is met waterschappen, geeft zo’n 60 procent aan hier wel te willen werken. Dit percentage is beduidend hoger dan de benchmark. Als iemand een beeld heeft van de waterschappen als werkgever, is dus de kans groot dat de persoon ervoor open staat om er te werken. Mensen vanuit de financiële, technische of ICT-hoek zien meer dan gemiddeld waterschappen als een aantrekkelijke werkgever, evenals werkenden met veel werkervaring.

De deelnemers aan het onderzoek die waterschappen redelijk tot goed kennen, hebben spontane associaties doorgegeven. Zij associëren waterschappen met de overheid en ook met gemeenten en ambtenaren. Werken bij een waterschap wordt enerzijds aangemerkt als goed, uitdagend en serieus en anderzijds als saai, suf en routinematig. Mensen zien een verband met milieu, dijken en waterbeheersing. Verder wordt het werk geassocieerd met technisch en leuke functies.

Betrouwbaarheid en duurzaamheid belangrijke imago-aspecten
In het onderzoek is gevraagd naar de imago-aspecten die mensen verwachten te vinden bij waterschappen. Onder hbo’ers en wo’ers scoren zeven aspecten significant beter dan de benchmark: betrouwbaarheid/eerlijkheid, goede balans tussen werk en privé, prettige werksfeer, inhoudelijk interessant werk, baanzekerheid, vitaliteit van medewerkers en duurzaamheid hoog op de agenda.

Voor mbo’ers springen drie imago-aspecten eruit. Net als bij hoger opgeleiden gaat het om de aspecten betrouwbaarheid/eerlijkheid en duurzaamheid hoog op de agenda. Verder wordt een mensgerichte cultuur genoemd.

Maatschappelijke impact ‘pullfactor’
Hbo’ers en wo’ers kregen ook de vraag voorgelegd waarom zij bij waterschappen zouden willen werken. Inhoudelijk interessant werk en de maatschappelijke impact daarvan worden genoemd als belangrijkste redenen. Andere ‘pullfactoren’ zijn de baanzekerheid en de aandacht voor duurzaamheid.

Hoger opgeleiden zien waterschappen vooral als organisaties waar technische innovaties plaatsvinden. Zij zijn er minder van overtuigd dat waterschappen ook innovatief zijn op het gebied van digitale ontwikkelingen. 

Bekendheid waterschappen als werkgeverDe bekendheid van waterschappen als werkgever, vergeleken met de benchmark (het gemiddelde van 75 uitgevraagde publieke en private organisaties). Met hbo+ wordt de groep van hbo’ers en wo’ers bedoeld I Bron: Imago-onderzoek 2022 sector waterschappen, A&O fonds Waterschappen


DRIE AANBEVELINGEN

Op basis van de onderzoeksresultaten zijn drie aanbevelingen voor de sector geformuleerd:
• Het vergroten van de bekendheid van waterschappen vormt een belangrijke sleutel in het bevorderen van de instroom van medewerkers op een krappe arbeidsmarkt, zowel onder hbo’ers en wo’ers als onder mbo’ers.
• Het verdient aanbeveling om de imago-aspecten en pullfactoren die goed scoren, nadrukkelijk naar voren te laten komen in de lokale en sectorale arbeidsmarktcommunicatie.
• De digitale component van het werken bij waterschappen moet sterker worden geprofileerd, eventueel in een maatwerk arbeidsmarktcampagne gericht op de doelgroep van ICT- en dataprofessionals.
 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Ik wil de feiten kennen (10%)
De processen doorgronden (40%)
En de onzekerheid verkennen (50%)
Een oplossing zou kunnen zijn om activiteiten uit te besteden. Bijv. de voorzuivering van industrieel afvalwater of de opwerking van biogas uit slibgistingen of zelfs de volledige slibgisting uit te besteden. Marktpartijen kunnen dit ook nog eens goedkoper en sneller realiseren, waardoor eerder (duurzaamheids)doelstellingen worden gerealiseerd.
@Arie DekkerDank. Is aangepast.
In Flevoland, en specifiek in het gebied Almere Oosterwold heeft het Waterschap Zuiderzeeland al een verordening gemaakt waarbij alle putten, ook kleiner dan 1 m3 per uur een meldingsplicht hebben, terwijl er geen waterbeheerplan voor de regio is. Het risico is meer onzekerheid en bureaucratie, zonder dat er waarborgen voor (stads)landbouw worden besproken.
... wie in haar beheersgebied grondwater gebruikt en grondwateronttrekkingen in zijn gebied ?

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.