secundair logo knw 1

Wateroverlast in Limburg

Waterschap Limburg is begonnen met het nemen van noodmaatregelen tegen hevige wateroverlast. In het stroomgebied van de Watervalderbeek worden vier tijdelijke gronddammen aangelegd. Daarnaast wordt een dam van big bags gerealiseerd.

Het waterschap gaat over tot noodmaatregelen na de extreme hoosbuien die afgelopen mei voor veel wateroverlast zorgden in Limburg. De problemen deden zich met name voor in Meerssen en het Heuvelland, waar nu ook de noodmaatregelen worden genomen.

Met deze tijdelijke maatregel hoopt het waterschap wateroverlast in de nabije toekomst tot een minimum te beperken als er weer sprake is van hevige regenval. “We willen als waterschap zo snel mogelijk de al geplande structurele maatregelen realiseren, maar kunnen geen ijzer met handen breken”, aldus Josette van Wersch, lid van het dagelijks bestuur.

Gebiedspilots
Meerssen is een van de zes gebiedspilots binnen het actieprogramma ‘Water in Balans’ van het waterschap. Het actieplan is opgezet om maatregelen te bedenken tegen wateroverlast en droogte als gevolg van de klimaatverandering. Dat moet gebeuren in overleg met inwoners en betrokken organisaties.

Vooruitlopend op de structurele maatregelen wil het waterschap met tijdelijke maatregelen in het kritieke gebied rondom Meerssen de bergingscapaciteit vergroten. De gronddammen die worden aangelegd zijn aarden dammen die met gras worden ingezaaid. Ze zijn maximaal 1,5 meter hoog en hebben een buis die een afgepaste hoeveelheid water afvoert. De dam van bigbags komt in Meerssen-West te liggen. In totaal zijn deze maatregelen goed voor een berging tijdens een hevige neerslagperiode van 6.000 m3 water.

Structurele maatregelen
De werkzaamheden die 24 september zijn begonnen duren vier tot zes weken. De tijdelijke voorzieningen moeten worden gevolgd door structurele maatregelen op in totaal 23 locaties in de regio Meerssen, waarmee het waterschap een bergingscapaciteit van 90.000 m3 wil realiseren. Dit project, dat nog in voorbereiding is, moet voor 2025 gerealiseerd zijn.

In overige delen van het Heuvelland werkt het waterschap versneld aan de optimalisering van bestaande regenwaterbuffers, zodat de instroom van water uit de omgeving wordt verbeterd.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Ik zal nader onderzoek doen naar de feitelijke cijfers die hierbij horen Dit weet ik wel dat mn veelal graslanden die grenzen aan Natura-2000 gebieden vrijwel 100% vrij zijn van toepassing chemische gewasbeschermingsmiddelen. Deze ondernemers moeten zoiets via loonwerkers laten uitvoeren en dat zijn relatief hoge kosten EN zij hebben weinig problemen met wat kruiden in get gras. Uitgezonderd wel daar waar distelvelden jaren zijn gekweekt door onzorgvuldig natuurbeheer!
Goed dat er naar de toelatingseisen voor individuele middelen wordt gekeken, maar realiseer je dat de giftigheid in het water veroorzaakt wordt door de cocktail aan middelen. Voor het waterleven zijn het naast de bestrijdingsmiddelen ook de PAK's, zware metalen en ammoniak die schade aanrichten. Gezamenlijk zijn ze er voor verantwoordelijk dat meer dan een derde van de Nederlandse oppervlaktewateren zo giftig is dat de biologische doelen niet gehaald kunnen worden. En dan zijn er nog de 'nieuwe stoffen' die vanwege persistentie en specifieke gevaren voor de mens en het milieu schadelijk zijn.
@Bertha AntonissenDat lijkt me uitgesloten. Die bufferstroken zijn Europees voorgeschreven en dienen ook ter voorkoming van afspoeling meststoffen naar het oppervlaktewater. Overschrijding van de nitraatnorm voor KRW-wateren is voor zo ver ik weet de veruit grootste / meest algemene oorzaak van het niet halen van de KRW-normen voor de KRW-wateren. 
Mooi initiatief! We hebben nog 2,5 jaar.....
Doekjes niet meer produceren. De mensen luisteren toch niet . In de Vinex- wijken was en is dit een groot probleem.