secundair logo knw 1

Wateroverlast in Limburg

Waterschap Limburg is begonnen met het nemen van noodmaatregelen tegen hevige wateroverlast. In het stroomgebied van de Watervalderbeek worden vier tijdelijke gronddammen aangelegd. Daarnaast wordt een dam van big bags gerealiseerd.

Het waterschap gaat over tot noodmaatregelen na de extreme hoosbuien die afgelopen mei voor veel wateroverlast zorgden in Limburg. De problemen deden zich met name voor in Meerssen en het Heuvelland, waar nu ook de noodmaatregelen worden genomen.

Met deze tijdelijke maatregel hoopt het waterschap wateroverlast in de nabije toekomst tot een minimum te beperken als er weer sprake is van hevige regenval. “We willen als waterschap zo snel mogelijk de al geplande structurele maatregelen realiseren, maar kunnen geen ijzer met handen breken”, aldus Josette van Wersch, lid van het dagelijks bestuur.

Gebiedspilots
Meerssen is een van de zes gebiedspilots binnen het actieprogramma ‘Water in Balans’ van het waterschap. Het actieplan is opgezet om maatregelen te bedenken tegen wateroverlast en droogte als gevolg van de klimaatverandering. Dat moet gebeuren in overleg met inwoners en betrokken organisaties.

Vooruitlopend op de structurele maatregelen wil het waterschap met tijdelijke maatregelen in het kritieke gebied rondom Meerssen de bergingscapaciteit vergroten. De gronddammen die worden aangelegd zijn aarden dammen die met gras worden ingezaaid. Ze zijn maximaal 1,5 meter hoog en hebben een buis die een afgepaste hoeveelheid water afvoert. De dam van bigbags komt in Meerssen-West te liggen. In totaal zijn deze maatregelen goed voor een berging tijdens een hevige neerslagperiode van 6.000 m3 water.

Structurele maatregelen
De werkzaamheden die 24 september zijn begonnen duren vier tot zes weken. De tijdelijke voorzieningen moeten worden gevolgd door structurele maatregelen op in totaal 23 locaties in de regio Meerssen, waarmee het waterschap een bergingscapaciteit van 90.000 m3 wil realiseren. Dit project, dat nog in voorbereiding is, moet voor 2025 gerealiseerd zijn.

In overige delen van het Heuvelland werkt het waterschap versneld aan de optimalisering van bestaande regenwaterbuffers, zodat de instroom van water uit de omgeving wordt verbeterd.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Dan kunnen we dus ook mest drogen en het gedroogde gedeelte terugvaren naar Zuid Amerika alszijnde stikstof.

Waarom dure, complexe en onderhouds intensieve ondergrondse oplossingen stimuleren als je water ook bovengronds kunt opvangen?
Begin eerst maar met het Veluwe meer en de randmeren uit te diepen en baggeren....perfecte opslagbuffer voor overvloed aan water.
@SebastiaanDat is een goede vraag als we het over de waterkwaliteit van rivieren hebben, maar in dit project zijn vooral kleine watertjes gemeten. Dat komt niet uit het buitenland, dus daar zullen we echt zelf mee aan de slag moeten!
Bijzonder. Veel waterschappen spreken nog van ‘aan en afhaakproblematiek’ waarbij de zorg juist is voor afhakende bedrijven, lees verminderde heffingsopbrengsten.
Natuurlijk is het slim als bedrijven afhaken, met duurzamere zuivering, eventueel gevolgd tot eigen directe lozing in gebied, en vervolgens tot eigen waterhergebruik. Prima.
Maar aub geen dogma. We spreken nog steeds over stedelijk afvalwater, waarbij het bedrijfswater zeker af en toe een waardevolle bijdrage is in de gehele keten.
In @KNW, @skiw, @vemw @dbc verband nog maar eens over spreken.