Het aanpakken van de schade aan het watersysteem door de overstromingen in juli verloopt voorspoedig, meldt Waterschap Limburg. Inmiddels zijn meer dan zeshonderd vastgestelde schades hersteld.

Het waterschap laat weten dat de afgelopen maanden hard is gewerkt aan het herstel van oevers, dijken, watermeters en andere constructies in het watersysteem. Ook is aangespoeld materiaal verwijderd uit de beken. Direct na de wateroverlast van half juli inspecteerde Waterschap Limburg 2.165 locaties met potentiële schade. Op zeshonderd locaties werd daadwerkelijk schade aangetroffen. Volgens de eerste schattingen bedraagt de totale schade aan het watersysteem meer dan 10 miljoen euro.

De forse schades worden aangepakt in grotere herstelprojecten. Dit geldt bijvoorbeeld voor de situatie rondom de kademuren in Valkenburg en de stapelsteenwanden in Schin op Geul. Zo moeten er in Valkenburg tijdelijke kadeverstevigingen in de Geul worden gebouwd.

Dijken beproeving doorstaan
De aandacht van Waterschap Limburg ging in eerste instantie uit naar de keringen en andere belangrijke plekken in het watersysteem. De dijken van het waterschap hebben de beproeving van de hoogst gemeten Maasafvoer ooit goed doorstaan, is de constatering. Schades door het wegspoelen van oevers en aan pompen en gemalen worden helemaal hersteld, voordat het hoogwaterseizoen van de Maas aanbreekt.

Ook bij de belangrijkste plekken langs de Zuid-Limburgse beken en rivier de Roer heeft het waterschap al veel schades gerepareerd. Naar verwachting worden de herstelwerkzaamheden over enkele maanden afgerond, behalve op sommige locaties waar meer tijd nodig is vanwege de complexiteit van het herstel.

Meetsysteem goed gefunctioneerd
Het meetsysteem in de beken functioneerde volgens Waterschap Limburg in het algemeen goed tijdens de hoogwatercrisis. Op een aantal plaatsen zijn meetapparaten defect geraakt. Zij zijn hersteld of vervangen door tijdelijke metingen. Het meetsysteem werkt nu weer naar verwachting. De capaciteit van de Geul en andere beken is momenteel op ongeveer gelijk niveau als voorafgaand aan de watersnood.

MEER INFORMATIE
Bericht van Waterschap Limburg
H2O Actueel: pleidooi actieplan water 

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Het kan soms even duren voor je reactie online komt. We controleren ze namelijk eerst even.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Mooie indicator soorten voor de KRW: Pelikanen en Neushoorns
Weet de Rli wel hoeveel controle instanties er al op een boeren erf komen?
En hoeveel certificatie eisen ze al hebben? Is het verstandig om het zoveelste certificeringssysteem op te zetten en de bestaande schoenen weg te gooien....
Eens met insteek van Hans Middendorp. Droge voeten is geen vanzelfsprekendheid meer en verhogen van de waterschapslasten ligt voor de hand. Ook al gaat het om wateroverlast op straat; het watersysteem is immers een geheel. Waterschappen moeten m.i. wel veel vroeger betrokken worden bij strategische planvorming rond woningbouw e.d. zodat problemen met wateroverlast (en ook verdroging) vooraf beter voorkomen kunnen worden.
Heel bijzonder dat de Unie van Waterschappen om extra geld vraagt aan het Rijk voor klimaatadaptatie, terwijl de waterschappen juist hun onafhankelijkheid koesteren en ook hun eigen belasting heffen. Klimaatadaptatie is vooral waterbeheer, waarin ook hemelwateroverlast en verdroging structureel een plek moeten krijgen. Financiële dekking voor klimaatadaptieve maatregelen komt dan logischerwijs uit een opslag op de bestaande watersysteemheffing, of uit een nieuwe klimaatheffing door de waterschappen.
Hulde! We zijn op weg naar een waterbewuste samenleving daar ben ik van overtuigd. Het zal op alle schalen en niveaus moeten. Maar ik maak me zorgen, maak me druk maar vegeet niet te spelen. Ook Leonardo da Vinci raakte zo geinteresseerd in water omdat de problemen in zijn tijd met water heel groot waren en economieen (gemeenschappen in vrede) er aan ten over konden gaan. Maar toch speels volhouden. Ik ga sneeuw verzamelen met de kleinkinderen, misschien wel sneeuw maken. De mens moet blijven geloven dat hij inventief is en optimistisch mag zijn.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.