0
0
0
s2smodern

Waterschap Limburg ziet zich bevestigd in haar pyrazoolnormering door de uitspraak van de Raad van State vorige maand. Volgens waterschapsbestuurder Josette van Wersch legt de gerechtelijke uitspraak een basis onder de nieuwe vergunning die Sitech heeft aangevraagd. “Wij hebben ons werk goed gedaan”.

Het rommelt in Limburg sinds de Limburgse drinkwaterproducent WML in 2015 de inname van water uit de Maas opschortte omdat Servicebedrijf Sitech, verantwoordelijk voor de waterzuivering op industrieterrein Chemelot in Geleen, pyrazool bleek te hebben geloosd. Pyrazool is een chemische grondstof voor de productie van onder meer geneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen. Waterschap Limburg legde vervolgens strengere normen op voor de lozing van pyrazool.

Basis onder nieuwe vergunning
Tegen deze strengere normering volgde een serie aan rechtszaken. Sitech en het op Chemelot gevestigde chemiebedrijf AnQore vonden de normen te streng. De waterbedrijven wilden juist strengere normeringen. “De Raad van State heeft ons eigenlijk in alle opzichten gelijk gegeven” zegt waterschapsbestuurder Josette van Wersch. “Op slechts één punt, de motivatie achter een bepaalde meting, koos de Raad van State de kant van Sitech en AnQore. Dat betekent dat de huidige vergunning volgens RvS voldoet. De uitspraak laat zien dat wij ons werk goed hebben gedaan en met deze uitspraak is wat ons betreft de basis gelegd onder de nieuwe vergunningsverlening aan Sitech”.

De huidige vergunning van Sitech loopt namelijk op 1 januari 2020 af. Eerder dit jaar diende Sitech daarom een nieuwe aanvraag in. Van Wersch: “Die aanvraag had er in maart moeten liggen, maar kwam pas in juni. Daar waren wij natuurlijk al erg teleurgesteld over. Vervolgens bleek de aanvraag niet volledig”. In september spraken waterschap en Sitech af dat uiterlijk maart volgend jaar een nieuwe aanvraag in wordt gediend.

Tijdelijke vergunning
In afwachting van de nieuwe aanvraag wil het Waterschap Sitech de huidige vergunning tijdelijk verlengen. Die procedure loopt nu. “Ik ga er vanuit dat we dit proces voor het einde van het jaar af kunnen ronden en Sitech voorlopig dus volgens de normen uit de huidige vergunning door kan werken”.

Stip aan de horizon
Wat Van Wersch betreft zou er in de toekomst een einde moeten komen aan de lozingen van pyrazool op de Ur, een zijrivier van de Maas. “We zijn met Rijkswaterstaat, de waterbedrijven, Chemelot en Sitech in gesprek om te komen tot een gesloten watersysteem op Chemelot. Dat is nog een stip aan de horizon, maar zou natuurlijk wel een hele aantrekkelijke oplossing zijn”.

MEER INFORMATIE
Uitspraak Raad van State

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Wat we met zijn allen de afgelopen 150-200 jaar in vijf forse ontwateringsgolven/afwateringsgolven (1. kanalisaties, 2. ontginningen en bebossingen, 3. beekverbeteringen, 4. ruilverkavelingen (nooit meer honger) en 5 verstedelijking) gemaakt hebben, is helaas niet in enkele jaren te herstellen.
Toch deel ik de zorgen van Patrick, ook al zeilen we bij waterschap Aa en Maas al scherper aan de wind dan 20 jaar geleden. Van #herstelsponswerkinglandschap naar #ontwikkelsponswerkinglandschap. Zie ook de Stowa-pagina over klimaatrobuuste beekdallandschappen.
Iedereen weet toch dat zandgrond slecht water vasthoudt. Maar als je kijkt naar de zandgronden in Drenthe, Twente, Veluwe en de Achterhoek, speelt de drooglegging en aanleg van de N.O.P. ook een rol van betekenis voor wat betreft het sneller wegstromen van het grondwater van het "Oude Land naar het Nieuwe Land" omdat er minder tegendruk is.
Het is nog erger dan Patrick schrijft: decennia geleden is meer dan de helft van het land in het kader van de ruilverkavelingen omgespit en is ten minste even zoveel biodiversiteit verdwenen. Door de ruilverkavelingen zijn de landbouwpercelen zodanig ontwaterd dat er nu in de zomer een watertekort is. Als we niet oppassen wordt het grondwater onder grote Natura 2000-gebieden, zoals de Veluwe 's-winters geïnjecteerd met systeemvreemd water uit de grote rivieren, dat daaruit in de zomer wordt onttrokken. Zodoende wordt de natuur dubbel gepakt.
Prima stuk! Nu het draagvlak nog. Zet 'm op! Als een hoger waterpeil in een stadspark (Alkmaar), eigendom van de gemeente al kan worden tegen gehouden door de CDA (met alle middelen om de 2 boeren/pachters te ontzien) ten koste van de weidevogels!!!! Dan moet er nog heel wat water....
De door Patrick Jansen gevraagde koerswijziging is geen wens maar een 'must'. Lastig is dat dit niet van de ene op de andere dag te realiseren is. Maar we moeten wel nú beginnen, anders verandert er niets. Het begint met de mindset!

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.