secundair logo knw 1

De waterzuiveringsinstallatie van Sitech op het Chemelot-terrein in Geleen. Foto Sitech

Er zit weer schot in de moeizame procedure rond de lozingsvergunning voor het bedrijf Sitech Services, dat het afvalwater op industrieterrein Chemelot zuivert. Waterschap Limburg heeft een nieuwe aanvraag ontvankelijk verklaard en gaat aan de slag met een ontwerpbesluit.

Een eerdere aanvraag voor lozing op een zijtak van de Maas in juni 2019 was volgens het waterschap onvolledig, waardoor deze niet in behandeling kon worden genomen. Het verzocht Sitech daarop om aanvullende informatie. De huidige vergunning liep oorspronkelijk eind 2019 af, maar is met een jaar verlengd tot 1 januari 2021.

In 2015 ging het mis met de chemische grondstof pyrazool. Een te hoge concentratie werd toen aangetroffen in het Maaswater, wat leidde tot een innamestop bij drie drinkwaterbedrijven. De stof was afkomstig van chemiebedrijf AnQore op het Chemelot-terrein in Geleen en bleek onvoldoende afgebroken te worden in de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Sitech.

Er volgde een jarenlange juridische strijd over de pyrazool-normering, die volgens Sitech te hoog en volgens de drinkwaterbedrijven te laag was. Afgelopen oktober oordeelde de Raad van State dat Waterschap Limburg de in 2016 opgelegde norm niet deugdelijk had gemotiveerd.

Meer dan 600 stoffen
De nieuwe vergunningsaanvraag betreft de zuivering van lozingswater van 54 bedrijven op het Chemelot-terrein met meer dan 600 afzonderlijke stoffen. Op 17 maart leverde Sitech daarvoor opnieuw een stapel documenten in bij het waterschap. Die zijn samen met de Regionale Uitvoeringsdienst en Rijkswaterstaat beoordeeld.

''Er is veel meer en ook veel gedetailleerdere informatie aangeleverd’’, constateert Waterschap Limburg tevreden. Dat verwacht dan ook in de tweede helft van juli een zogenaamd ontwerpbesluit ingevolge de Waterwet te kunnen publiceren.

De in eerste instantie ontbrekende informatie betreft onder andere de chemische en toxische eigenschappen van te lozen stoffen, verklaart woordvoerder Fabienne Nijsten van het waterschap. Ook misten de afweging over de toepassing van ‘best bestaande technieken’ om de lozing te minderen en de zogenaamde immissietoetsen, die aangeven of het oppervlaktewater de mate van verontreiniging van de lozing aan kan.

Volgens Faber zal de nieuwe vergunning in belangrijke mate verschillen van de huidige. ''Met name de afweging op individueel stofniveau gaat een veel beter beeld geven van de lozing.’’

Eerste in Nederland
De nieuwe aanvraag is de eerste in zijn soort in Nederland en mede daarom ingewikkeld, stelt woordvoerder Noelle Brouns van Sitech. ''Vanwege de landelijke eis om de kwaliteit van het water verder te verbeteren en de ontwikkeling van methodieken om stoffen te kunnen meten en analyseren. En het gaat om een complex terrein, met veel fabrieken en veel verschillende stoffen. Maar het doel is helder en wordt door alle betrokkenen ondersteund: schoner water in onze rivieren.’’

Op Chemelot zijn al de nodige verbeteringen gerealiseerd en er wordt ook naar gestreefd om de lozingen terug te dringen, verzekert Brouns. Nagedacht wordt over een gesloten systeem, zodat er helemaal geen lozingen in de Maas meer nodig zijn. ''Maar het is nog niet duidelijk of en wanneer dit haalbare kaart is.’’

  

MEER INFORMATIE
Nieuwsbericht Waterschap Limburg
Waterschap Limburg: uitspraak RvS basis nieuwe vergunning Sitech
Bestuursrechter vonnist over pyrazool-norm
Waterschap Limburg in beroep tegen versoepeling pyrazool-normering

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...

(advertentie)

Laatste reacties op onze artikelen

Waarom niet gelijk combineren met een algemenere inrichting van het Markermeer om het inlaatwater van het Hoogheemraadschap HHNK te verbeteren, zwevende stof te verwijderen, hiervoor werden rond 1995 al plannen gesmeed. En ook natuurlijk ook om het effect van het door het Mantel gemaal bij Schardam op het Markermeer te neutraliseren. Dan kunnen de Marker Wadden gelijk 10 maal zo groot worden.
Een goede zaak, om effluentwater te gebruiken in plaats van drinkwater voor de slibontwatering. Ik ken dit proces net, maar waarom heb je water nodig om slib te ontwateren? Klinkt mij vreemd in de oren.
Barry Madlener. Een man van grootse daden, w.o. motie tegen het dragen van hoofddoekjes en de verplichting voor moslimmeisjes om te moeten sporten met jongens. Dat schept hoge verwachtingen! 😱 OMG
Wat een slap verhaal over een mogelijke integriteitsschending. Als voormalig sectorhoofd bij verschillende waterschappen heb ik vele openbare aanbestedingen (klein en groot) moeten doen. Bij de meeste waterschappen zou een dergelijke aanpak nooit geaccepteerd zijn en ook bij andere overheden zoals provincies (waar ik eveneens ervaring heb) , ook niet. Wat is het toch moeilijk om gewoon een fout toe te geven! Daar is echt geen “integriteitsonderzoek “ voor nodig. Het is echt tijd dat bij deze organisatie de bezem er eens goed doorheen gaat! 
Bedankt Bas! Bij deze een link naar dat artikel: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32729940/