0
0
0
s2smodern

Er zit weer schot in de moeizame procedure rond de lozingsvergunning voor het bedrijf Sitech Services, dat het afvalwater op industrieterrein Chemelot zuivert. Waterschap Limburg heeft een nieuwe aanvraag ontvankelijk verklaard en gaat aan de slag met een ontwerpbesluit.

Een eerdere aanvraag voor lozing op een zijtak van de Maas in juni 2019 was volgens het waterschap onvolledig, waardoor deze niet in behandeling kon worden genomen. Het verzocht Sitech daarop om aanvullende informatie. De huidige vergunning liep oorspronkelijk eind 2019 af, maar is met een jaar verlengd tot 1 januari 2021.

In 2015 ging het mis met de chemische grondstof pyrazool. Een te hoge concentratie werd toen aangetroffen in het Maaswater, wat leidde tot een innamestop bij drie drinkwaterbedrijven. De stof was afkomstig van chemiebedrijf AnQore op het Chemelot-terrein in Geleen en bleek onvoldoende afgebroken te worden in de afvalwaterzuiveringsinstallatie van Sitech.

Er volgde een jarenlange juridische strijd over de pyrazool-normering, die volgens Sitech te hoog en volgens de drinkwaterbedrijven te laag was. Afgelopen oktober oordeelde de Raad van State dat Waterschap Limburg de in 2016 opgelegde norm niet deugdelijk had gemotiveerd.

Meer dan 600 stoffen
De nieuwe vergunningsaanvraag betreft de zuivering van lozingswater van 54 bedrijven op het Chemelot-terrein met meer dan 600 afzonderlijke stoffen. Op 17 maart leverde Sitech daarvoor opnieuw een stapel documenten in bij het waterschap. Die zijn samen met de Regionale Uitvoeringsdienst en Rijkswaterstaat beoordeeld.

''Er is veel meer en ook veel gedetailleerdere informatie aangeleverd’’, constateert Waterschap Limburg tevreden. Dat verwacht dan ook in de tweede helft van juli een zogenaamd ontwerpbesluit ingevolge de Waterwet te kunnen publiceren.

De in eerste instantie ontbrekende informatie betreft onder andere de chemische en toxische eigenschappen van te lozen stoffen, verklaart woordvoerder Fabienne Nijsten van het waterschap. Ook misten de afweging over de toepassing van ‘best bestaande technieken’ om de lozing te minderen en de zogenaamde immissietoetsen, die aangeven of het oppervlaktewater de mate van verontreiniging van de lozing aan kan.

Volgens Faber zal de nieuwe vergunning in belangrijke mate verschillen van de huidige. ''Met name de afweging op individueel stofniveau gaat een veel beter beeld geven van de lozing.’’

Eerste in Nederland
De nieuwe aanvraag is de eerste in zijn soort in Nederland en mede daarom ingewikkeld, stelt woordvoerder Noelle Brouns van Sitech. ''Vanwege de landelijke eis om de kwaliteit van het water verder te verbeteren en de ontwikkeling van methodieken om stoffen te kunnen meten en analyseren. En het gaat om een complex terrein, met veel fabrieken en veel verschillende stoffen. Maar het doel is helder en wordt door alle betrokkenen ondersteund: schoner water in onze rivieren.’’

Op Chemelot zijn al de nodige verbeteringen gerealiseerd en er wordt ook naar gestreefd om de lozingen terug te dringen, verzekert Brouns. Nagedacht wordt over een gesloten systeem, zodat er helemaal geen lozingen in de Maas meer nodig zijn. ''Maar het is nog niet duidelijk of en wanneer dit haalbare kaart is.’’

  

MEER INFORMATIE
Nieuwsbericht Waterschap Limburg
Waterschap Limburg: uitspraak RvS basis nieuwe vergunning Sitech
Bestuursrechter vonnist over pyrazool-norm
Waterschap Limburg in beroep tegen versoepeling pyrazool-normering

Voor het reageren op onze artikelen hebben we enkele richtlijnen. Klik hier om deze te bekijken.

Typ uw reactie hier...
Cancel
You are a guest ( Sign Up ? )
or post as a guest
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Interessant artikel? Laat uw reactie achter.

Laatste reacties op onze artikelen

Een terechte oproep om voor goed waterbeheer te kijken naar de oorspronkelijke functies van bodem en ondergrond in de regulatie van water. Aanvullend op het overzicht van functies in het artikel kun je nog onderscheiden: de regeneratieve functie (recreatie, natuur, verbinding met natuurlijke elementen) en de ecologische dragerfunctie (natuur, biodiversiteit, huisvesting voor grotere dieren, microklimaten). Het landschap, gevormd door bodem en ondergrond, is een factor op zichzelf die mede beschouwd kan worden. Zo wordt de afweging voor klimaatadaptieve maatregelen verbreed en zullen de maatregelen duurzamer bijdragen aan de hele leefomgeving en al zijn bewoners.
Met veel aandacht en interesse heb ik uw uitvoerige artikel gelezen. Ik woon in aan de rand van Apeldoorn, nabij onze bossen. Het probleem "DROOGTE" is hier erg actueel. Veel publicaties in onze pers, veel reacties van vakmensen, bv van Jos Peters van Royal Haskoning DHV in de Stentor van 22 augustus 2020, of van Marjolein Koek van Natuurmonumenten, juli 2020, "noodwapen tegen droogte op de Veluwe". Als geograaf houdt het probleem "droogte" mij ook voortdurend bezig.
Voorstel van ecoloog Herman van Dam: Vervang het naaldbos door loofbos. Naaldbomen gebruiken het hele jaar door (!) water, loofbossen in de winter bijna niets. Dat moet op veel grotere schaal gebeuren. Uiteindelijk werden de naaldbomen destijds hier aangeplant om de steenkolenmijnen in Zuid Limburg van "stutpalen" te voorzien. Sindsdien maken de naaldbomen een veel te groot aandeel uit van de Veluwse bossen. Maar bijna geen mens in en om de Veluwe is op de hoogte van dat probleem of trekt zich daar iets van aan!!
Ik kijk uit naar uw reactie en uw voorstel hoe dit Naaldbomenprobleem op te lossen.
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) wil een proefinstallatie bouwen waarmee 700 m3/u effluent van de RWZI Wervershoof wordt behandeld met ozon. De proefinstallatie is onderdeel van het project Ge(O)zond Water met als doel een circulaire waterketen te realiseren, met grootschalige productie van gezuiverd afvalwater voor hoogwaardig hergebruik, onder meer in landbouw en industrie
Door de oxidatie met ozon worden medicijnresten uit het effluent verwijderd. In de proefinstallatie is een innovatieve lijn voorzien met een combinatie van een voorgeschakelde ultrasone module en een snel draaiende schijf voor het toevoegen van ozon, een technologie van het Duitse bedrijf Up2e!
Deze technologie wordt momenteel nader getest in een pilot op RWZI Wervershoof. De pilot kan maximaal 10 m3/u water behandelen en max. 180 g O3/u doseren. De testen zijn in week 35 gestart en lopen tot en met week 45.
HHNK geeft geïnteresseerden van waterschappen en drinkwaterbedrijven de gelegenheid om de pilot installatie te bezoeken en kennis te nemen van het werkingsprincipe van deze technologie en van het project Ge(O)zond Water. Heeft u interesse, dan kunt u contact opnemen met: Ronald Koolen, r.koolen@hhnk.nl.
Van harte gefeliciteerd. Delen van deze ervaringen en kennis is essentieel.

Zelf reageren? Dat kan onder alle artikelen met een Mijn H2O/KNW account.