secundair logo knw 1

Ook dit jaar wil Waterschap Limburg boeren in Zuid-Limburg met een financiele tegemoetkoming stimuleren om water vast te houden op hun percelen, zodat er minder van de heuvels stroomt. Het waterschap maakt 550.000 euro vrij voor de regeling.

Het waterschap vraagt boeren om bij het opstellen van hun teeltplannen voor het komende groeiseizoen te kijken naar mogelijkheden om water vast te houden. De stimuleringsregeling is onderdeel van Water in Balans, de integrale aanpak om wateroverlast in Limburg als gevolg van klimaatverandering te verminderen. 

In Limburg zijn op initiatief van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond, de provincie Limburg en Waterschap Limburg al meerdere jaren door boeren praktijkproeven gedaan naar mogelijkheden om afstroming van water te verminderen in diverse teelten. Ook werd verdiepend onderzoek gedaan op proefboerderij Wijnandsrade. De proeven werden begeleid vanuit Wageningen University & Research.

Een en ander resulteerde in de stimuleringsregeling, die vorig teelstseizoen ook werd geopend en waaraan vorig jaar zo’n 60 boeren meededen. Het waterschap hoopt dit jaar op een flinke deelname.

Aanvragen kunnen worden gedaan van 1 februari tot 1 juni. Deze worden beoordeeld op basis van het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt'. In de regeling zijn 14 maatregelen opgenomen die in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming. Deze variëren van aanleg van landbouwbuffers en dijkjes op een landbouwperceel, de aanleg van verruigde aardappelruggen tot het onderbrengen van grasmaaisel op de zwartstrook.

Typ je reactie...
Je bent niet ingelogd
Of reageer als gast
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.

Laat je reactie achter en start de discussie...